Stalna dnevna rubrika s javljanjima o cijenama dionica i prodaji na Zagrebačkoj burzi, prometa kao i praćenju cijena dionica na inozemnim burzama te izvješća o kretanju cijena dionica pojedinog fonda, prodajama i kupnjama, nuđenju na tržištu)

Učestalost: svaki radni dan u 18 sati
Trajanje: 5 minuta