U novoj korporativnoj stvarnosti sve više jača važnost uključenja zaposlenika, pri čemu su najveće promjene vezane uz mlađe generacije, koje zauzimaju sve veći udio na tržištu rada, bilo da riječ o milenijcima i sve više Z-Generaciji. Naime, uključenost zaposlenika je važna jer doprinosi poslovnom rezultatu kompanije. U pitanju su zaposlenici koji razumiju kompaniju, te koji je njihov kontekst i kontekst radnog zadatka, koji se razvijaju unutar kompanije te u konačnici mogu samostalno odlučivati. Kad su svi elementi posloženi možemo reći da postoji angažman zaposlenika. Novi pristup, omogućuje da se vidi što u timu čini razliku, što treba učiniti na drugačiji način, jer nije samo sve stvar rada već i promjena koje se konstantno događaju u poslovnom svijetu. Sada su promjene stalne, a nekad su se događale samo u sporadičnim intervalima. Sada se kontinuirano zahtijeva kreativnost, inovativnost te jedan novi mindset jer to zahtjeva tržište, ocijenila je za poslovniFM Sanja Petek Mujačić, predsjednica Uprave konzultantske kuće Hauska&Partner za Hrvatsku.

Nove generacije su odgajane da propitkuju autoritete, propitkuju smisao posla i organizacije. Njima je bitno da ono što je njihovo osobno uvjerenje na neki način bude i uvjerenje kompanije ili da je barem na nekoj razini usklađeno. Tu se mijenja odnos i važno je kako se organizacija postavlja prema tim zaposlenicima, kako se sam leadership postavlja, kakve želi razvijati odnose i procese i tu oni diktiraju određeni tempo, pojasnila je Petek Mujačić. Dodaje da bi se takav pristup novih generacija možda, na prvi pogled, mogao činiti kao problematičan, uopće nije problem. Nove generacije, poput milenijaca dovele su novu „svrhu“, zapravo karte stavili na stol. Takav, otvoreni i slobodan pristup, za sve je benefit, jer u konačnici svi žele biti valorizirani i ispunjeni u svom radnom vremenu i radnim procesima, naglasila je Petek Mujačić u razgovoru s Borisom Živkovićem, urednikom emisije Kultura komuniciranja.

Na upit kako se brendovi danas mogu približiti novoj publici i što bi bilo od pritom od iznimne važnosti, Petek Mujačić naglašava kako u kontekstu komuniciranja i brendinga svi stalni „stari“ postulati i dalje vrijede. Znači, pravilna komunikacija, pravilna izgradnja brenda, pravilno pozicioniranje i samo ta suštinska vrijednost donosi rezultat. Komunikacija mora biti usklađena sa svim što se događa u organizaciji ili s brendom na tržištu, jer upravo danas, s novim digitalnim tehnologijama, sve odmah postaje jasno i transparentno i ako nema te usklađenosti ispada da je sve lažno. Prošla, pandemijska godina, istaknula je važnost internih komunikacija. U kontekstu raznih promjena, bitno je bilo kolanje informacija i povezivanje svih dijelova organizacije, ne bi li komunikacija uistinu postala dvosmjerna. Godina 2020. nije obilježila krizna komunikacija već komunikacija u krizi. Ta kriza je bila sveobuhvatna i tu su u većini slučajeva kompanije reagirale na empatičan način prema kupcima, klijentima i zaposlenicima. U tom momentu smo vidjeli pozitivne primjere. Bilo je više dobrih primjera komunikacije nego obrnuto. Kvalitetna komunikacija je iskrena, transparentna i relevantna, pravovremena je jasna i precizna, navodi Petek Mujačić.

Digitalizacija i razvoj brenda

– Digitalizacija nosi individualizaciju u korisničkom iskustvu i razvoju brenda. Zbog tehnologije i mogućnosti direktne komunikacije, mogućnosti analize ponašanja potrošača-korisnika, predviđanja trendova, brendovi imaju mogućnost komunicirati gotovo individualno. U tom kontekstu brendovima odnosno kompanijama lakše je prilagođavati svoje ponude i razvoj svojih proizvoda, usmjeravati komunikaciju prema cilju kojem žele.  Međutim, to im i otežava na neki način i treba promatrati taj segment jer i naša ciljana publika ima moć kroz digitalne kanale otvoreno komentirati, razgovarati i prenositi svoja mišljenja. Više snaga komunikacije nije samo u nama, odašiljatelju poruke, nego svi podjednako dijelimo tu snagu, svi imamo priliku aktivno sudjelovati u tom razvoju. Brendovi koji se snađu, koji nađu neku relevantnost sa svojim kupcem, u toj komunikaciji su i uspješniji. Disperziranost kanala otežava, ali i olakšava brendovima. Nisu više samo dva, tri kanala pa se stigne sve pripremiti jer se mora biti aktivan na različitim kanalima i davati razne teme i poruke budući da svaki kanal ima neku svoju specifičnost i logiku. U tom kontekstu je brendovima u novim okolnostima lakše, ali istovremeno i teže,  nastavila je Sanja Petek Mujačić.

Kvalitetna komunikacija je iskrena, transparentna i relevantna, pravovremena, jasna i precizna.

– Kad si postavimo pitanje što novi uvjeti i udaljeni rad znače za razvoj organizacijske kulture, držim da ju zbog dislociranosti – otežavaju. Naime, organizacijska kultura govori i obilježava kako je raditi u nekoj kompaniji, kako se unutar nje ponašamo, kako se upravlja timovima, koje obrasce imamo kod donošenja odluka, te koje su poželjna i nepoželjna ponašanja. U slučaju dislociranosti to je teže osjetiti i vidjeti, puno teže pokupiti pozitivan, ali i negativan obrazac, te je, shodno tome, teže time upravljati. Sama dislociranost, dakle, otežava razvoj komunikacijske kulture i činjenica je da je teže razvijati kulturu organizacije u ovim virtualnim vremenima u odnosu na dane kada smo svi sjedili zajedno, smatra Petek Mujačić.

Na upit o planovima agencije na čijem je odnedavno čelu, Petek Mujačić naglašava kako se agencija Hauska&Partner u pandemijskoj krizi dobro snašla, okrenula novoj organizaciji rada, prilagodbi novim modelima te novim procesima. Nakon što smo posložili interni aspekt, najveće snalaženje bilo je u traženju odgovora na probleme klijenata jer su se pojavile nove teme, novi izazovi koje je trebalo na drugačiji način obraditi, drugačije komunicirati te na drugačiji način pripremiti projekte, istaknula je.

Poslovni plan nam je optimističan. Što zbog karaktera naše agencije, a i zbog intenzivnog rada na određenim temama i projektima na kojima baziramo naše planove. Promjene u kojima živimo su iznjedrile potrebe klijenata za novom, specifičnom podrškom i savjetovanjem. Baš zbog svih tih velikih promjena, transformacije, užurbanog procesa, vidim da će ova godina biti intenzivna u svim segmentima. Ne osjećamo da će tržište u tom kontekstu stagnirati. Izazovi koji nas očekuju ovise o tome koliko smo sami spremni se prilagoditi i otpustiti neke stare moduse rada, izazov će biti za one organizacije koje nemaju snažnu vlastitu kulturu, pa će njima i teže biti prilagoditi se novim vremenima. U svakom slučaju, svima nam u poslovnom svijetu treba malo strpljenja za premostiti taj period određene stagnacije. Moramo se fokusirati na vlastiti razvoj, razvoj svojih snaga, pa će stvari, nadamo se, vući jedna drugu, zaključila je razgovor za poslovniFM Sanja Petek Mujačić.