Zagreb, 22. rujna 2023. (GIA) – U cilju smanjivanja buduće velike štete po svinjogojstvo, Hrvatska udruga proizvođača svibnja (HUPS) na sastanku članova udruge pripremila je i donijela nekoliko prijedloga i zaključaka, zatraživši od nadležnih institucija i Ministarstva da to uvaži.

Stanje oko Afričke svinjske kuge u RH prijeti uništenjem velikog dijela ionako slabe svinjogojske proizvodnje u RH i situacija je alarmantna. Ukoliko se bolest proširi izvan Vukovarsko Srijemske županije (pa makar samo na Osječko Baranjsku županiju) štete koje će nastati procjenjujemo na 200 milijuna eura. Hrvatska će postati jedna crvena zona sa zabranom izvoza svinja i proizvoda. Kako do sada nismo pokazali brzu operativnu sposobnost u borbi sa ASK stanje će biti dugoročno. U tim uvjetima očekujemo pad cijena svinja i do 50% a to i veliki proizvođači (članovi naše udruge) neće moći izdržati te će doći do velikoga smanjenja proizvodnje.

Samo u Vukovarsko-srijemskoj županiji koja se danas nalazi pod zonama zaštite nalazi se proizvodnja 150 tisuća tovljenika i 6500 krmača naših članova, svi su kategoriji 3 po stanju bio sigurnosti i nije bilo pojave bolesti na tim farmama. Do danas procjene su indirektnih štete od ASK 5 milijuna eura. Ciklusi normalne tehnološke proizvodnje su poremećeni, a za povratak u normalno stanje i optimalne proizvodne i ekonomske rezultate trebat će godinu dana. Ovi troškovi također su značajni a još ni nisu procijenjeni.

U samo dva i pol mjeseca ASK kod domaćih svinja se proširila sa dva slučaja i dvije općine na više od 800 dvorišta i 20 jedinica lokalne samouprave. Kod divljih svinja provedeno je više od 17.000 analiza (od 2019) koje su bile negativne, a pet novih pozitivnih utvrđeno je također u samo dva mjeseca na području županija uz rijeku Savu i dijelove Karlovačke i Ličko-senjske županije. Ovakav razvoj događanja pokazuje nam da situacija nije pod kontrolom, da poduzete pripremne radnje za obranu od ASK i operativno postupanje nakon utvrđenja bolesti u RH nisu odgovarajući te ne daju i rezultate. Hitno je potrebno promjena operativnoga postupanja.
Detaljno analizirajući dosadašnje operativno postupanje u borbi protiv ASK zaključili smo da su problemi slijedeći.

1.Bolest se širi zbog spore i neodlučne provedbe eradikacije u zoni 3km od pojave bolesti.

Stručnjaci veterinari koji su do sada sudjelovali u uspješnim suzbijanjima sličnih opasnih bolesti kod domaćih životinja u HR naglašavaju da je brzina reakcija i odlučna provedba ključna za zaustavljanje širenja bolesti. To znači da se u krugu tri km moraju ukloniti sve svinje iz objekata kategorije 0,1 i 2 u roku par dana na lokaciji, od prvog utvrđenoga slučaja pojave bolesti. Nakon brzog uklanjanja, višekratna stručna provedba DDD mjera i nadzor trebaju stvoriti zonu iz koje nema daljnjega širenja bolesti.Sadašnja provedba uklanjanja životinja iz zaraženog područja je spora zbog nedostatnoga broja veterinarskih djelatnika u ovlaštenim organizacijama koji su i slabo opremljeni za provedbu ,a dodatni poslovi kao što je popis svinja na gospodarstvu i pravila o provedbi bio sigurnosti ograničavaju efikasnu organizaciju djelatnika koji su i slabo motivirani za ovakve akcije. Broj veterinarskih inspektora u DIRH u također je nedostatan a poseban je i problem u komunikaciji i nadležnosti između inspektora DIRH a i Veterinarske uprave MPS nastao zbog razdvajanja iz vremena formiranja DIRH a. Kapaciteti zbrinjavanja Agroproteinke su ograničeni i sama logistika ne odgovara na potrebe alarmantne situacije i brze reakcije na terenu.

Ukoliko se želi zaustaviti daljnje širenje bolesti sadašnje operativno postupanje potrebno je hitno mijenjati po svim problematičnim točkama.

2.Krizno komuniciranje sa poljoprivrednicima ,medijima i građanima nije odgovarajuće

Na svim razinama postoji malo kvalitetnih informacija . Informacije o novim slučajevima širenja dobijemo od terenskih veterinara ,stručnjaka i poljoprivrednika koje su često podložne iskrivljenju, a ne od MPS i to hitno kako bi mogli reagirati u proizvodnji. Jedini način borbe sa ASK je brza eradikacija , šta ona znači ,kako se provodi i koje posljedice ima za poljoprivrednika ne možemo kvalitetno objasniti i komunicirati sa poljoprivrednicima . Kako se prenosi ASK i zašto je buduća proizvodnja svinja moguća jedino u uređenim svinjogojskim objektima prilagođenih kategoriji 3?

Je li „opasno“ meso od zaraženih svinja za konzumaciju kako kaže savjetnik Ministrice ili je bezopasno kako MPS komunicira sa medijima ili je smrznuto meso u škrinjama (AKO JE OD OBOLJELIH SVINJA) dugoročno opasno za ponovno širenje ASK ? Je li zabranjena prerada svinjskoga mesa na OPG ili je zabranjen uzgoj svinja na OPG ako nisi u kategoriji 3 u budućnosti ? Što proizvođači koji budu željeli nastaviti baviti se uzgojem svinja moraju napraviti u periodu ovih 12 mjeseci koliko traje zabrana držanja svinja? Zašto struka i znanost Veterinarski fakultet , HVK, HVI nisu uključeni u informiranja građana .

Ovo su samo neke od tema koje naravno ako ih nema ili nisu kvalitetno obrazložene su podložne interpretaciji.

Mislimo da bi kvalitetno dnevno informiranje od strane MPS pomoglo u sprečavanju širenja bolesti i smirivanju stanja na terenu. Svakako treba uključiti i znanstvene i stručne institucije u proces .

3.Naredbe Uprave za veterinarstvo su nejasne i teško ili nisu provedive

Često su nejasne u postupanju pa su podložne čestim tumačenjima Uprave i DIRH a , što usporava procese i opterećuje administraciju a štete u proizvodnji se gomilaju. Prije objava svakako bi u širem krugu stručnjaka trebali prodiskutirati ciljeve svake pojedine točke i operativnu provedbu i kontrolu na terenu kako bi mjere u Naredbi bile provedive u operativi.

Izvor: HUPS foto: pixabay

Objavljeno 22. rujna 2023. Sva prava pridržana PoslovniFM.