piše: Tihomir Dokonal, novinar poslovniFM

Zagreb, 6. studenoga 2020. (poslovniFM) – Prag za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama povećava se sa 7,5 na 15 milijuna kuna, u skladu s pragom od dva milijuna eura koji dopušta Direktiva Europske unije. Istodobno se smanjuje porez na dobit za poduzeća koja imaju godišnji promet do 7,5 milijuna kuna, i to s 12 posto na 10 posto. Niža stopa odnosi se na 93 posto obveznika poreza na dobit, napomenuo je ministar financija Zdravko Marić predstavljajući na Vladi sveobuhvatan paket poreznih izmjena.

Riječ je o zakonima o porezu na dodanu vrijednost, porezu na dobit i dohodak te Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom koji idu u prvo čitanje, s očekivanom primjenom od 1. siječnja 2020. godine.

Trenutno manje od 20 posto poduzetnika odnosno obveznika poreza na dodanu vrijednost koristi mogućnost plaćanja poreza prema naplaćenom.

Također, proširena je mogućnost primjene obračunske kategorije PDV-a pri uvozu radi rasterećenja poreznih obveznika u smislu angažmana njihovih financijskih sredstava za PDV pri uvozu. Do sada je ova mjera vrijedila za opremu i strojeve, a u vrijeme posebnih okolnosti proširena je na sve. Sada se to proširenje uvodi u zakon kao trajna mjera.

Stopa poreza po odbitku pri isplati dividende i udjela u dobiti inozemnim pravnim osobama snižena je s 12 na 10 posto zbog izmjena u sustavu zakona o porezu na dohodak kojima se smanjuje stopa kojom se oporezuje dohodak od kapitala.

S 15 na 10 posto smanjena je i porezna stopa po odbitku za inozemne izvođače koji nastupaju u Hrvatskoj – umjetnike, zabavljače, sportaše.

Izmjenama zakona o porezu na dobit kreditnim institucijama kao porezni rashod priznat će se iznos otpisa potraživanja od nepovezane fizičke ili pravne osobe po osnovi odobrenih kreditnih plasmana čija je vrijednost usklađena u skladu s posebnim propisima HNB-a.

“Namjera je potaknuti kreditne institucije da aktivno upravljaju svojim potraživanjima prema dužnicima, fizičkim i pravnim osobama. U okviru poreznog sustava želimo ih stimulirati na reprogramiranje i otpisivanje potraživanja kako bi se olakšala pozicija dužnika u okviru njihovog dužničko-vjerovničkog odnosa, bez uplitanja trećih osoba”, objasnio je ministar Marić.

Za dio velikih poreznih obveznika izuzetno je važan sustav transfernih cijena. Transferne cijene odnose se na transakcije koje se odvijaju između povezanih društava. Prema predloženim zakonskim izmjenama porezni obveznik će sam utvrditi usklađenje odnosno kompenzacijsku prilagodbu transfernih cijena prije predaje porezne prijave.

Proširuje se i mogućnost isplate primitaka u naravi po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica koje poslodavci, isplatitelji primitka odnosno plaće, daju radnicima, fizičkim osobama i drugim povezanim osobama. Do sada je odredba omogućavala dodjelu dionica ili opcija samo ako je društvo ostvarilo dobit. Sada je takva mogućnost otvorena i malim tvrtkama, onima koje su na početku poslovnog razvoja i posluju s gubitkom. Ovom mjerom se i njima omogućava da stimuliraju doprinos svojih zaposlenika, poručio je ministar financija.

Izmjenama zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom propisuje se blagajnički maksimum prema pojedinim kategorijama poreznih obveznika kako bi se obveznicima fiskalizacije, koji u svom  poslovanju imaju različitu potrebu za gotovinom, omogućilo upravljanje istom. To će se ubuduće regulirati podzakonskim aktima. 

Marić je podsjetio da, nakon dvije godine prilagodbe, 1. siječnja 2021. počinje obveza fiskalizacije prodaje putem samouslužnih uređaja i obveza iskazivanja QR koda na svakom izdanom i fiskaliziranom računu.

U porezu na dohodak porezne stope snižavaju se s 24 na 20 posto, s 36 na 30 posto i s 12 na 10 posto.

Ministar se osvrnuo i na specifičnu odredbu vezanu uz nacionalnu naknadu za starije osobe: “Sve socijalne naknade su u pravilu neoporezive. S obzirom na to da je nacionalna naknada za starije osobe regulirana posebnim zakonom, u zakonu o porezu na dohodak je ne poznajemo”.

Povećava se postotak uvećanja obračuna poreza na dohodak s 50 na 100 posto pri utvrđivanju poreza na dohodak po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena, s obzirom na smanjenje porezne stope poreza na dohodak s 36 na 30 posto.

“Govorimo o nerazmjeru imovine i primitaka. Trenutno je na snazi odredba koja kaže ‘najveća stopa uvećana za 50 posto’, što znači 36 posto uvećana za 50 posto, odnosno oporezivanje po stopi od 54 posto. S obzirom na to da najvišu poreznu stopu snižavamo s 36 na 30 posto, koeficijent s 50 dižemo na 100, tako da se ukupna stopa kod utvrđenog nerazmjera imovine i primitaka povećava s 54 na 60 posto”, objasnio je ministar Marić.

Pojednostavljuje se prijava dohotka od imovine ostvarenog od najamnine i zakupnine pokretnina i nekretnina. Ako se odlučite na ovjeravanje ugovora kod javnog bilježnika, više niste vi taj koji šalje ugovor poreznoj upravi, nego je to obveza javnog bilježnika.

Porezne izmjene trebaju proći dva saborska čitanja, a na snagu bi trebale stupiti 1. siječnja 2021. godine.