Zagreb, 5. studenoga 2020. (Fina) – U 2019. godini poduzetnici sa sjedištem na području četiri urbane aglomeracije iskazali su pozitivan konsolidirani financijski rezultat u iznosu od 22,5 milijardi kuna. Najveći udio u RH, prema osnovnim financijskim rezultatima poslovanja, imaju poduzetnici sa sjedištem u urbanoj aglomeraciji Zagreb.

U povodu Međunarodnog dana urbanih regija, 6. studenoga, Financijska agencija prezentira podatke o rezultatima poduzetnika promatrano na razini urbanih aglomeracija. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije donijelo je 2015. godine odluke o ustrojavanju urbanih aglomeracija Rijeka (21. rujna), Osijek (24. studenoga) i Split (30. studenoga) te 8. ožujka 2016. godine Odluku o ustrojavanju urbane aglomeracije Zagreb.


Od 136.260 poduzetnika, koliko ih je podnijelo godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu, njih 77.861 ili 57,1% imalo je sjedište na prostoru obuhvaćenom urbanim aglomeracijama Osijek, Rijeka, Split i Zagreb, što je u odnosu na 2018. godinu povećanje od 3,8% (74.979 poduzetnika sa sjedištem u UA od 131.117 ukupnog broja poduzetnika u 2018. godini, udio od 57,2%). %). Od ukupnog broja zaposlenih kod poduzetnika RH u 2019. godini (969.776) kod poduzetnika na području četiri urbane aglomeracije, bilo je 574.317 zaposlenih, što je udio od 59,2%. Od 77.861 poduzetnika najviše ih je s područja urbane aglomeracije Zagreb (54.268, udio u ukupnom broju poduzetnika svih urbanih aglomeracija 69,7%, udio u RH 39,8%), a najmanje s područja urbane aglomeracije Osijek (4.391, udio u ukupnom broju poduzetnika svih urbanih aglomeracija 5,6%, udio u RH 3,2%).

Ukupan prihod koji je ostvaren u 2019. godini iznosio je 549,9 milijardi kuna, što je povećanje od 11,5% u odnosu na prethodnu poslovnu godinu i čini udio od 69,1% u ukupnim prihodima poduzetnika na razini RH (796,1 milijardu kuna).

Prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih kod poduzetnika sa sjedištem u urbanoj aglomeraciji Zagreb u 2019. godini iznosila je 6.554 kuna, što je 5,2% više od prosječne obračunane mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika promatrano na razini sve četiri urbane aglomeracije (6.233 kune) i 12,7% više u odnosu na prosječnu mjesečnu neto plaću zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (5.815 kuna). Najniža prosječna mjesečna neto plaća obračunana je zaposlenima kod poduzetnika sa sjedištem na području urbane aglomeracije Osijek (4.854 kune).