Zagreb, 11. listopada 2020. (Impressum komunikacije) – Prema kumulativnim podacima Hrvatskog ureda za osiguranje za listopad 2020. godine društva za osiguranje zaračunala su ukupnu bruto premiju u iznosu od 8.836.337.883 kn, što predstavlja pad  od 1,26 % u odnosu na 2019. godinu.

Kretanje premije; listopad 2019/2020 (u kn)

Struktura ukupne premije po vrstama osiguranja; listopad 2020

Neživotna osiguranja

U skupini neživotnih osiguranja, koja čini 75,27% ukupne premije, zaračunata bruto premija iznosi 6.651.356.370 kn i viša je 4,48% u odnosu na prethodnu godinu.

Najzastupljenija vrsta osiguranja i nadalje je Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom bruto premijom od 2.176.029.551 kn. Bruto premija zaračunata u ovoj vrsti osiguranja i u ovom razdoblju bilježi rast 11,75% u odnosu na prethodnu godinu. Udio ove vrste osiguranja u ukupnoj premiji je 24,63% te 32,72% u zaračunatoj premiji neživotnih osiguranja.

U sklopu Osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, najveći udio ima Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama, premija iznosi 2.068.884.389 kn i viša je 11,99% u odnosu na prethodnu godinu. U 2020. sklopljeno je 2.043.947 polica odnosno 42.869 polica (2,14%) više nego prethodne godine.

Prosječna premija u Obveznom osiguranju vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama iznosi 1.012,20 kn te je 9,64% veća u odnosu na  2019. kada je iznosila 923,18 kn.

Životna osiguranja

Za skupinu životnih osiguranja zaračunata bruto premija iznosi  2.184.981.513 kn, te bilježi pad od 15,40%. U ukupnoj premiji životna osiguranja sudjeluju 24,73% (u 2019. je udio u ukupno zaračunatoj premiji bio 28,86%).

U strukturi, najveći udio ima klasično Životno osiguranje s premijom u iznosu od 1.822.097.812 kn, odnosno premijom manjom 13,54% u odnosu na 2019., a koje u skupini životnih osiguranja sudjeluje s 83,39%, te u ukupnoj premiji s 20,62%. Slijede Životna ili rentna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja sa zaračunatom bruto premijom od 247.802.510 kn i udjelom u ukupnoj premiji 2,80% uz pad  u odnosu na prethodnu godinu od 30,27%; Dopunska osiguranja životnog osiguranja sa zaračunatom premijom od 101.140.667 kn i udjelom u ukupnoj premiji od 1,15% i padom od 5,04%; Rentno osiguranje sa zaračunatom premijom od 10.999.658 kn i rastom od 10,35% u odnosu na prethodnu godinu, te Osiguranja za slučaj vjenčanja ili rođenja sa zaračunatom premijom od 2.940.866 kn i padom od 13,20% u odnosu na 2019.

Struktura premije životnih osiguranja; listopad 2020