Tag: ministarstvo prostornoga uređenjagraditeljstva i državne imovine

VladaRH

Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2023. godini

Podnositelji zahtjeva za sufinanciranje su jedinice lokalne samouprave, odnosno gradovi i općine, I. do VI. skupine sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17).  Najviši iznos sufinanciranja projekta može iznositi 50.000 eura, odnosno 30% do 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, ovisno o indeksu razvijenosti JLS-e.

Prijave projekata zaprimaju se  do  10. ožujka 2023. godine.

U zakup se nudi 30 državnih prostora u šest gradova

U prva tri kvartala 2021. na javnim natječajima za zakup poslovnih prostora tržištu je Društvo ponudilo 90 poslovnih prostora u RH. U istom razdoblju je sklopljeno 111 ugovora o zakupu, dio s neposrednim posjednicima dio putem natječaja, a sveukupne vrijednosti 62 milijuna kuna,