Zagreb, 9. veljače 2023. (GIA) – Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodi Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina s ciljem osiguravanja financijske potpore za projekte koji potiču ili pridonose boljem obavljanju komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga. Prijave predstavnika općina i gradova zaprimaju se do 10. ožujka 2023.

Sufinanciraju se projekti čija realizacija potiče ili pridonosi boljem obavljanju kako komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga tako i svih drugih aktivnosti koje pridonose podizanju razine javnih usluga i kvalitete življenja stanovništva:

  • izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture;
  • izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora i drugih objekata koji pridonose podizanju razine javnih usluga i poboljšanju kvalitete življenja u naseljima jedinice lokalne samouprave;
  • troškovi stručnog nadzora nad izvođenjem radova;
  • nabava opreme i strojeva kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog standarda odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavka druge komunalne opreme za javne površine naselja.


Podnositelji zahtjeva za sufinanciranje su jedinice lokalne samouprave, odnosno gradovi i općine, I. do VI. skupine sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17).  Najviši iznos sufinanciranja projekta može iznositi 50.000 euraodnosno 30% do 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, ovisno o indeksu razvijenosti JLS-e.

Prijave projekata zaprimaju se  do  10. ožujka 2023. godine na adresu e-pošte: sufinanciranje@mpgi.hr dok je rok za provedbu aktivnosti na projektima koje se sufinanciraju 31. prosinca 2023. godine. 

Podnositelj može podnijeti najviše jedan zahtjev za sufinanciranje.

Pristigle zahtjeve, nakon administrativne obrade, razmatrati će stručno Povjerenstvo, a u postupku ocjenjivanja uzimat će se u obzir stupanj razvijenosti podnositelja zahtjeva sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17), moguća specifična obilježja, financijska i operativna sposobnost podnositelja zahtjeva te opravdanost, održivost, stupanj pripremljenosti i isplativost predloženog projekta, sve prema izrađenim Kriterijima za bodovanje. Nakon provedenog postupka vrednovanja, na prijedlog Povjerenstva, ministar će donijeti Odluku o sufinanciranju odabranih projekata, a s odabranim korisnicima potpisati će se Ugovor o sufinanciranju.
 
Dodajmo i kako je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u 2022. godini sufinanciralo 353 komunalnih projekata s ukupnim iznosom od 29,1 milijuna kuna. 

Dodatne informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti putem e-pošte: sufinanciranje@mpgi.hr ili na telefon 01/ 3782 123 dok su tekst Javnog poziva i pripadajući obrasci prijave dostupni na internetskim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine OVDJE

Izvor: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Objavljeno 9. veljače 2023. Sva prava pridržana PoslovniFM.