Zagreb, 2. travnja 2020. – S obzirom na neprekidan rast Inicijative GLAS PODUZETNIKA, koja u trenutku pisanja teksta broji preko 43.000 članova u Facebook grupi, te preko 5.600 poduzeća i obrta s preko 55.000 zaposlenih i stalnih suradnika, postavilo se pitanje preciznijeg određivanja strukture članova Inicijative.

U Inivijativi ocjenjuju da je to važna informacija za javnost s obzirom na percepciju poduzetnika u nekim segmentima društva. Postavili smo pitanje u koju kategoriju naši članovi spadaju i dobili rezultate da najveći broj članova inicijative spada u grupu malih poduzetnika (do 10 zaposlenih) – njih 46%. Iduća kategorija s preko 31% su obrtnici. Malih poduzetnika (do 50 zaposlenih) ima nešto preko 9%, a idućih 5 % su samozaposleni. Ne iznenađuje da su simpatizeri i zaposlenici privatnog sektora kojih ima preko 4%. Poduzetnika koji zapošljavaju preko 250 ljudi ima oko 1% .

Iz ovih brojki vidljivo je da su preko 83% ili pojedinci ili vrlo male (mikro) firme, koje su procijenile da nemaju nikoga tko bi sistematično zastupao njihove interese. 

Velika aktivnost i angažman u grupi donio je i velik broj prijedloga i pitanja o sljedećim koracima koje Inicijativa GLAS PODUZETNIKA misli napraviti. Idući korak koji se nameće temeljem mišljenja zajednice je osnivanje udruge GLAS PODUZETNIKA, kako bi Inicijativa dobila pravnu formu i mogućnost zastupanja članova. Kako bi bili sigurni koje su želje članova inicijative, postavili smo pitanje planiraju li se učlaniti u udrugu GLAS PODUZETNIKA, ako i kada bude osnovana?

Dobili smo gotovo jednoznačan odgovor – preko 96% članova inicijative izjavljuje da bi se učlanilo u udrugu, a ispod 1% smatra da udrugu nije potrebno osnivati. Po jedan posto ne zna ili se ne bi učlanilo. Iz ovih rezultate je očito da u Hrvatskoj postoji potreba i prostor koji upravo ovakva inicijativa i udruga može popuniti. Smatramo da bi na taj način pomogli desecima tisuća ljudi u privatnom sektoru, da im se olakša poslovanje i da se sačuva ogroman broj radnih mjesta u ovoj krizi, te da se omogući prosperitet mikro i malom poduzetništvu, obrtništvu i samostalnim djelatnostima u budućnosti.