Zagreb, 8. srpnja 2021. (MRRFEU) – Na 66. sjednici Vlade Republike Hrvatske ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak predstavila je Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj koje je potom usvojeno.

Iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) za razdoblje 2014. – 2020. godine Republici Hrvatskoj je na raspolaganju ukupno 10,7 milijardi eura (81,56 mlrd. kn).

Do 1. srpnja 2021. godine ugovoreni su projekti u vrijednosti od 12,88 milijardi eura (97,89 mlrd. kn) odnosno 120,03% dodijeljenih sredstava.

Ukupno je isplaćeno 6 milijardi eura (45,61 mlrd. kn) odnosno 55,93% dodijeljenih sredstava te je ovjereno 5,12 milijarde eura (38,91 mlrd. kuna) odnosno 47,71% dodijeljenih sredstava.

U odnosu na podatke od 30. lipnja 2020. godine, ugovoreno je 2,64 mlrd eura (21,09 mlrd kuna), plaćeno je  2,01 mlrd eura (15,69 mlrd kuna), a ovjereno 1,81 mlrd eura (14,09 mlrd kuna).
Gledano u postotcima, sa 95,43% ugovorenog došli smo na 120,03 %, plaćeno sa 37,17 % na 55,93 %, ovjereno sa 30,81 na 47,71%.

„Dinamika apsorpcije sredstava u zadnjih godinu dana je ubrzana kako bismo s rastom od po 20% godišnje do kraja 2023. godine maksimalno iskoristili sredstva fondova Europske unije koja su Hrvatskoj na raspolaganju“, istaknula je ministrica Tramišak.

U razdoblju od 2013. godine do 1. srpnja 2021. razlika između uplaćenih sredstava iz proračuna EU u proračun RH i sredstava uplaćenih iz Proračuna Republike Hrvatske u proračun Europske unije iznosi 40,32 milijardi kuna u korist proračuna Republike Hrvatske.

Operativni program Konkurentnost i kohezija ima najbolji postotak ugovorenosti sredstava od 129,36% ukupno raspoložive alokacije, dok najbolji postotak isplaćenih sredstava bilježi Program ruralnog razvoja odnosno 74,17% dodijeljenih sredstava.