U pravilu su u Hrvatskoj poduzetničke zone, pa tako i one u Karlovačkoj županiji, vrlo slabo popunjene, a poduzetnička se aktivnost odvija u samo trećini zona. Uložen je novac u zone koje nisu u funkciji, a mogući razlog tome je nedovoljno ispitivanje potrebe i isplativosti zona pa na kraju njihov cilj nije ispunjen. Naime, zanimljivo je da se prije izgradnje zona uglavnom nije provjeravalo postoji li interes ulagača za određeno područje. Naime, investitori će prvenstveno uzeti u razmatranje poduzetničku zonu koja ima dobar geostrateški položaj u blizini većega grada, potpunu infrastrukturnu opremljenost, prometnu povezanost, prometnice unutar zone, raspoloživu kvalitetnu radnu snagu, blizinu stručnih i visokoobrazovnih institucija, te lokalnu i regionalnu vlast angažiranu u privlačenju investicija i spremnu na suradnju. Uglavnom, u poduzetničke zone uložene su milijarde kuna i tisuće hektara zemljišta, a prema rezultatima očito je da je veliki državni projekt poduzetničkih zona podbacio.

Sadržaj uređenja poduzetničkih zona i potpornih institucija obuhvaćen je u Zakonu o unapređenju poduzetničke infrastrukture. Cilj je da se postojećim i budućim poduzetnicima omogući ulazak u poduzetničku aktivnost i njeno obavljanje u standardiziranim uvjetima visoke infrastrukturne opremljenosti te u javnom i konkurentnom sustavu poticaja i olakšica, u vremenu početne aktivnosti, kao i poslije pri proširenju postojećih investicija unutar poduzetničke infrastrukture, ističu u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

No, vratimo se poduzetničkim zonama Karlovačke županije, kako pojašnjavaju iz Upravnog odjela za gospodarstvo Karlovačke županije od ukupno 56 poduzetničkih zona u Županiji, aktivno je svega njih 19 što je skromnih 33,9%. U aktivnim PZ nalazi se ukupno 120 poslovnih subjekata, koji zapošljavaju ukupno 3.914 zaposlenika. Površina zemljišta koju zauzimaju spomenuti poslovni subjekti je 753.535 m2 (75,35 ha).

Autor: Tihomir Dokonal

Više od polovine ukupno aktivnih poslovnih subjekata bavi se proizvodnjom (proizvodnja metalnih proizvoda, proizvodnja alatnih strojeva i opreme, proizvodnja metalnih konstrukcija, proizvodnja dizelskih motora i opreme za energetska postrojenja, proizvodnja brava i okova, proizvodnja proizvoda od žice, izrada metalne galanterije, proizvodnja tračnih pila, proizvodnja stalaka za LCD, proizvodnja sanitarne opreme, proizvodnja plastičnih proizvoda, proizvodnja PVC i alu stolarije, proizvodnja crpki, proizvodnja proizvoda od drva, proizvodnja betonske galanterije). Trgovinom na malo i veliko i uslugama bavi se također veći broj poduzetnika (40-tak), dok se ostali bave građevinarstvom te transportom.

Aktivne poduzetničke zone Karlovačke županije:

Karlovačka županija osnivač je PZ Korane d.o.o. unutar koje su rasprodane sve parcele te su na većini parcela izgrađene proizvodne i ine hale u vrijednosti preko 200 milijuna privatnih investicija. Unutar poslovne zone posluju 32 subjekta sa preko 500 zaposlenih.

Kako naglašavaju iz Županije, za razvoj poduzetništva na području Županije izuzetno je važno proširenje djelatnosti Poduzetnička zona Korana d.o.o. koja će, uz upravljanje infrastrukturom u postojećoj poduzetničkoj zoni u naselju Logorište, djelovati i kao poduzetnička potporna institucija – Poduzetnički centar. Kroz pružanje stručne i edukativne pomoći poduzetnicima Poduzetnički centar provodit će mjere za razvoj i poticanje poduzetništva na području županije. Poduzetnički centar djelovati će u novoizgrađenom objektu „Nikola Tesla Experience Center“, koji će predstavljati poduzetnički kompleks opremljen infrastrukturom koja odgovara današnjim fleksibilnim poslovnim aktivnostima u sektoru računalnih, IT, AV, dizajnerskih, umjetničkih, kreativnih i ostalih industrija, a svojim motivacijsko – prezentacijskim dijelom kroz interpretaciju života i rada Nikole Tesle poticat će nove naraštaje da slijede vlastite poslovne ideje i poduhvate. Opremanja objekta i uspostava rada „Nikola Tesla Poduzetnički centar“ investicija je u vrijednosti 32 milijuna kuna te je financirana EU sredstvima, a završetak se očekuje uskoro.

Karlovac grad s najviše poduzetničkih zona u županiji

Najveći broj aktivnih poduzetničkih zona nalazi na području grada Karlovca. Kako ističe pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam Grada Karlovca Daniela Peris,  prostornim planom uređenja Grada Karlovca definirana su područja gospodarske namjene u svojstvu tzv. gospodarskih zona. Ima ih 14 u ukupnoj površini od oko 750 ha. Najvećim dijelom se radi o proizvodno prerađivačkim zonama i uslužno mješovitim zonama. Poduzetničke zone koristi 40-tak tvrtki (oko 15% stranih ulaganja) koje zapošljavaju preko 2000 zaposlenih. Ukupna ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona u gradu Karlovcu u razdoblju 2004.-2020. godine iznosila su 37,2 milijuna kuna, od čega je grad Karlovac uložio 25.5 milijuna kuna, dok je preostali iznos u vrijednosti od 11.7 milijuna kuna uložila RH. Posljednja velika ulaganja u poduzetničku infrastrukturu odnose na na ulaganje u Poduzetničku zonu Gornje Mekušje i Selce.  Poduzetnička zona Gornje Mekušje bila je financirana iz europskih i gradskih sredstava i u potpunosti je rasprodana u rekordnom roku. Deset parcela prodano je u manje od godinu dana. Investitori su iz Hrvatske i inozemstva. U zonu  Gornje Mekušje je uloženo ukupno 10.213.750,00 kuna, od čega je 1.665.066,00 kuna iz proračuna Grada Karlovca, a 8.548.683,25 kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. godine. – Vezano na daljnje uređenje poslovnih zona Grad Karlovac se odlučio razvijati Poduzetničku zonu Selce – Karlovac, atraktivan prostor smješten uz autocestu A1 površine od oko 70 ha.  Namjene ove zone  su:  poslovna – pretežito uslužna, poslovno-prodajna (trgovačka), komunalno-uslužna (servisna) i zanatska (obrtnička). Pred nama je izgradnja prometnica, i komunalne infrastrukture te otkup zemljišta. Grad nastoji biti i spona između privatnih vlasnika koji imaju poduzetničke nekretnine i potencijalnih investitora kako bi se svi slobodni prostori što prije stavili u gospodarsku funkciju, zaključuje Daniela Peris.

Poduzetničke zone kao potencijalni generatori ekonomskog rasta i razvoja

Jedinice lokalne samouprave osnivanjem poduzetničkih zona iskazuju određenu razinu poduzetničkog duha i hrabrosti, poglavito ako znamo da postoje i zone koje uopće nisu polučile iščekivani rezultat, odnosno nisu se ostvarile u očekivanom opsegu. Nažalost, primjere takvih zona imamo i u Karlovačkoj županiji. Međutim, kao što se u svakom biznisu uspješnim poslovanjem stvara određena materijalna dobit, tako i općine i gradovi osnivanjem zona mogu stvoriti dodatni prihod odnosno novu korist. Uglavnom, mogli bi reći da je problem ne samo karlovačkog područja, već i cijele države što su poduzetničke zone raspršene na previše prostora tako da se nije uspjelo fokusirati na kvalitetno uređenje zona s najviše potencijala, barem dosad. Također, poduzetničke zone ne bi smjele biti profitni centri za sebe, već na korist cjelokupne lokalne zajednice budući se osnivanjem poduzetničkih zona otvaraju nova radna mjesta, razvijaju vlastiti potencijali stvaranjem mogućnosti za ulaganje i pridonosi se razvoju malog i srednjeg poduzetništva kao i ukupnom razvoju zajednice i društva u cjelini.

Projekt izrade i objavljivanja serijala tekstova pod naslovom Moja mala poduzetna zona, autora Tihomira Dokonala, financijski je podržala Agencija za elektroničke medije, kroz projekt Poticanja novinarske izvrsnosti za 2022. godinu.

Objavljeno 3. prosinca 2022. Sva prava pridržana PoslovniFM