Zagreb, 15. prosinca 2022. (GIA) – – Na sjednici održanoj 15. prosinca 2022. godine Nadzorni odbor Končar – Elektroindustrije d.d. na prijedlog Uprave Društva usvojio je konsolidirani plan poslovanja Grupe KONČAR za 2023. godinu. Plan za sljedeću godinu izrađen je u složenim globalnim okolnostima te neizvjesnostima poput brzine oporavka industrije od posljedica koronavirusa, trajanja ruske agresije na Ukrajinu te posljedično energetske krize i kretanja inflacije. Unatoč navedenome u narednoj godini predviđa se daljnji rast i razvoj Grupe KONČAR.

Prihodi Grupe KONČAR u 2023. godini planirani su u iznosu većem od 760 milijuna EUR-a i temelje se na dobroj ugovorenosti s kojom KONČAR završava poslovnu 2022. godinu. Stanje ugovorenih poslova (backlog) na kraju 2022. godine procjenjuje se u iznosu od oko 1 milijarde EUR-a. Ugovoreni poslovi za realizaciju u 2023. godini procjenjuju se u iznosu većem od 610 milijuna EUR-a, što ukazuje da ugovoreni poslovi čine više od 80 posto planiranih prihoda od prodaje proizvoda i usluga. Izvoz i dalje dominira u ukupnim prihodima i to prije svega u zemlje Europske unije. Zemlje u kojima se planira najveći dio od planiranih 434 milijuna EUR-a prihoda iz inozemstva su Švedska, Njemačka, Španjolska te Austrija. U odnosu na prethodne godine značajnije je povećan plan izvoza na tržište Norveške, prije svega uslijed integracije Dalekovoda u Grupu KONČAR.

Uz povećanje prihoda, jedan od četiri strateška cilja u usvojenoj Strategiji Grupe KONČAR 2020+ je ulaganje u razvoj proizvoda, razvoj tehnologija i proizvodnih kapaciteta, kao preduvjet za ostvarivanje postavljenih planova prodaje.

Investicijski ciklus nastavlja se i u 2023. godini, a usmjerenost je na ulaganjima u novu opremu i strojeve. Energetska tranzicija i zeleni CAPEX rezultiraju ulaganjima u poboljšanje energetske učinkovitosti i radnih uvjeta, i to investicijama u fotonaponske elektrane i korištenje obnovljivih izvora energije.  Važnost ulaganja u istraživanje i razvoj prepoznato je kao dugoročno investiranje u planirana područja s ciljem održivog i profitabilnog poslovanja te osiguranja novih kompetencija, što će doprinijeti stabilnosti i daljnjem rastu Grupe KONČAR.

Od značajnijih projekata planirani su nastavak razvoja ekološki prihvatljivih proizvoda iz područja elektroenergetike, razvoja opreme i komponenti za baterijske i hibridne vlakove te projekata iz područja digitalnih tehnologija. Investicije u narednoj godini planiraju se u iznosu većem od 60 milijuna EUR-a.

Ulaganja u ljudske potencijale, cjeloživotno učenje i profesionalni razvoj, stjecanje stručnih i specijalističkih znanja i dalje su ključni čimbenici strateškog promišljanja. U 2023. godini predviđeni su troškovi obrazovanja u iznosu od 1,2 milijuna EUR-a. Planira se zapošljavanje 205 novih radnika, pretežno visoke stručne spreme, prema čemu bi na kraju 2023. godine u Grupi bilo zaposleno 4.885 radnika.

Usvojeni poslovni plan za 2023. godinu ambiciozan je te zahtjeva usredotočenost na zadane ciljeve ka daljnjem rastu i održivosti Grupe KONČAR.