Zagreb, 7. lipnja 2022. (GIA) – Od 144.259 poduzetnika u 2021. godini, njih 28.507 (19,8%) poslovalo je u djelatnosti trgovine. Prema brojnosti slijede poduzetnici u stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima (22.717), što je udio od 15,7%, građevinarstvu (18.820) s udjelom od 13% i prerađivačkoj industriji (15.634), s udjelom od 10,8 % u ukupnom broju poduzetnika, objavila je Fina.

Tablica 1.     Broj poduzetnika i zaposlenih, ukupni prihodi i neto dobit/gubitak kod poduzetnika RH u 2021. g., po djelatnostima                                 (iznosi u tisućama kuna)

Kod 144.259 poduzetnika u 2021. godini bilo je 964.742 zaposlenih na temelju sati rada. Broj zaposlenih je u odnosu na 2020. godinu povećan za 32.167 ili 3,4%. Najveći broj zaposlenih bio je, kao i ranijih godina, u prerađivačkoj industriji i trgovini. Prerađivačka industrija imala je 236.151 zaposlenih (24,5%), a trgovina 190.955 (19,8%). Nominalno, broj radnika najviše je porastao u građevinarstvu (7.242), području djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (6.351), stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima (3.808) i trgovini (3.610). Najveći nominalni pad broja zaposlenih bio je kod poduzetnika u području djelatnosti R – Umjetnost, zabava i rekreacija (147).

Najveće prihode i rashode ostvarili su poduzetnici u području trgovine (296,1 milijarda kuna prihoda i 282,1 milijarda kuna rashoda), u prerađivačkoj industriji (207,5 milijardi kuna prihoda i 194,9 milijardi kuna rashoda) te poduzetnici u djelatnosti građevinarstva (70,7 milijardi kuna prihoda i 66,9 milijardi kuna rashoda). Najveći rast ukupnih prihoda, u odnosu na 2020. godinu, zabilježili su poduzetnici u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (65,8%) te u djelatnosti opskrbe električnom energijom, plinom, parom i poslovima klimatizacije (55,1%), dok su jedino poduzetnici u području djelatnosti O – Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje zabilježili pad ukupnih prihoda (9,9%). Prema neto dobiti u 2021. godini najbolji su poduzetnici u trgovinis 11,5 milijardi kuna (povećanje od 49,8%, u odnosu na 2020. godinu), drugi su poduzetnici prerađivačke industrije s 10,6 milijardi kuna, a treći poduzetnici u području stručnih, znanstvenih i tehničkih djelatnosti, s 4,5 milijardi kuna neto dobiti.

Izvor: Fina

Objavljeno 7. lipnja 2022. Sva prava pridržana PoslovniFM.