Zagreb, 1. travnja 2021. (MRRFEU) – Na 51. sjednici Vlade Republike Hrvatske ministrica Tramišak predstavila je Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj koje je potom usvojeno.

Iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) za razdoblje 2014. – 2020. godine Republici Hrvatskoj je na raspolaganju ukupno 10,7 milijardi eura (81,56 mlrd. kn).

Do 25. ožujka 2021. godine ugovoreni su projekti u vrijednosti od 12,38 milijardi eura (94,12 mlrd. kn) odnosno 115,41% dodijeljenih sredstava.

Ukupno je isplaćeno 5,41 milijardi eura (41,11 mlrd. kn) odnosno 50,40% dodijeljenih sredstava te je ovjereno 4,45 milijarde eura (33,84 mlrd. kuna) odnosno 41,49% dodijeljenih sredstava.

U razdoblju od 2013. godine do 25. ožujka 2021. razlika između uplaćenih sredstava iz proračuna EU u proračun RH i sredstava uplaćenih iz Proračuna Republike Hrvatske u proračun Europske unije iznosi 38,23 milijardi kuna u korist proračuna Republike Hrvatske.

Operativni program Konkurentnost i kohezija ima najbolji postotak ugovorenosti sredstava od 126,12% ukupno raspoložive alokacije, dok najbolji postotak isplaćenih sredstava bilježi Program ruralnog razvoja odnosno 69,19% dodijeljenih sredstava.