Kako bi dodatno olakšali poslovanje mikro, malih i srednjih poduzetnika u vrijeme vladavine koronavirusa, tijekom proteklog tjedna predstavnici Udruge GLAS PODUZETNIKA na sastancima s HAMAG-om, HNB-om i HUB-om iznijeli su konkretne prijedloge vezane uz ispunjenje zahtjeva za zamrzavanje kredita i leasinga na 12-18 mjeseci.

Zagreb, 14. travnja 2020. – Moratorij na postojeće kredite te zamrzavanje kredita i leasinga za vrijeme trajanja krize uzrokovane pandemijom korona virusa ključna su pitanja čijim kvalitetnim rješavanjem se vrlo brzo može dodatno pomoći poduzetnicima te stvoriti uvjete za daljnju održivost njihovog poslovanja. Slijedom navedenog, Udruga GLAS PODUZETNIKA je, nakon savjetovanja s relevantnim stručnjacima s područja financija te temeljem održanih sastanaka s predstavnicima HAMAG-a, HNB-a i HUB-a, dogovorila suradnju u rješavanju svih otvorenih pitanja, kao i mogućnost da se svakom slučaju  pristupa na pojedinačnoj osnovi.

„Udruga GLAS PODUZETNIKA u potpunosti razumije da su banke i leasing kuće privatne kompanije koje za svoje poslovanje, logički, odgovaraju svojim vlasnicima i dioničarima. No kako ova kriza dotiče sve poslovne subjekte, smatramo da svi zajedno moramo i trebamo pokazati solidarnost prema svima onima koji to u ovom trenutku i trenucima koji dolaze trebaju. Tražimo da se omogući zamrzavanje postojećih kredita i leasinga klijentima kojima je to doista potrebno, u zajedničkom cilju očuvanja poslovnih aktivnosti i  radnih mjesta, a time i gospodarske aktivnosti kao takve“, istakao je Dražen Oreščanin, izvršni direktor Udruge.

„Vođeni tom idejom, u razgovorima s financijskim institucijama iznijeli smo naše prijedloge za koje vjerujemo da vode prihvatljivom rješenju za sve uključene strane te se nadamo što skorijoj implementaciji ovih zahtjeva, uz usklađen i standardiziran pristup svih banaka i leasing kuća prema klijentima, što bi uvelike pojednostavilo procedure i olakšalo njihovu svakodnevnicu.“

Podsjetimo, HNB je prilagodila regulatorni okvir i donijela pripadajuće upute kojima se omogućava da banke ne moraju raditi reklasificiranje potraživanja od klijenata zbog promjena i otpisa uzrokovanih krizom korona virusa.

Prijedlozi Udruge GLAS PODUZETNIKA:

  1. MODEL 3+3+3+3

Banke i leasing kuće svaki bi slučaj uvođenja moratorija te zamrzavanja i leasinga kredita trebale sagledavati pojedinačno, ovisno o industriji u kojoj se određeni poduzetnik nalazi te mogućnostima da u sljedećem periodu ostvaruje prihode. Kako bi banke i leasing kuće imale priliku pratiti i eventualno korigirati uvjete za svakog pojedinog korisnika, Udruga predlaže da se otpis odobrava po modelu 3 + 3 + 3 +3 mjeseca i to bez naknada i dodatnih troškova, a s maksimalnom kamatnom stopom od 0,50 % do 1 %, umjesto jednokratno na 12 mjeseci po ugovorenoj kamatnoj stopi, uz opciju produljenja do kraja rujna 2021. godine (kako bi se obuhvatila i slijedeća, nadamo se bolja turistička sezona). Naravno, ako Banke izađu korisnicima u susret, potrebno je osigurati da i drugi vjerovnici također izađu u susret korisnicima na sličan način.

  • HELPDESK

Kreiranje ciljanog i funkcionalnog helpdeska, unutar FINA-e i postojeće integrirane platforme za kredite za likvidnost i refinanciranje koja uključuje sve banke, preko kojeg bi se otvorila mogućnost da kredit za koji neka banka ne može napraviti otpis kamate i reprogram preuzme druga banka koja to želi i može. Na ovaj način potaknula bi se konkurentnost među bankama, no jednako tako i omogućilo bankama koje imaju više sredstva na raspolaganju da ih plasiraju onima koji to doista trebaju.

Udruga također predlaže da se u okviru predloženog helpdeska uključe i HBOR i HAMAG, s dodatnim raspoloživim sredstvima, sukladno mogućnostima, te ponude reprogram s uvjetima koji sada postoje za COVID-19 kredite, odnosno konkretno s 12 mjeseci počeka i kamatnom stopom od 0,25 %.

  • KAMATA KOJA SE OTPISUJE TREBA BITI POREZNA OLAKŠICA

Udruga GLAS PODUZETNIKA u svoje prijedloge uključuje i potrebne aktivnosti od strane Ministarstva financija koje bi omogućile bankama da kamata, koju temeljem iskazane solidarnosti u ovoj situaciji opišu za ovaj period, bude priznata kao porezna olakšica. Na ovaj način ostvarit će se win-win situacija za sve uključene strane, jer će banke tako puno lakše prihvatiti otpis dijela kamata onima koji trenutno ne rade i ne mogu plaćati za ovaj period, dok se istovremeno neće kreirati dodatni udar na likvidnost sustava. Što se tiče leasing kuća, u slučaju raskida leasing ugovora i povratka financiranog objekta leasing kući, potrebno je omogućiti i povrat PDV-a za preostalu vrijednost koji je već uplaćen državi, kako bi leasing kuće osigurale dodatnu likvidnosti i tako mogle preuzeti dodatni rizik. Također je potrebno regulirati od strane države da korisnici kredita i leasinga za ove promjene ne budu dodatno opterećeni troškovima solemnizacije.

Svime predloženim, Udruga GLAS PODUZETNIKA vjeruje da je moguće stvoriti temelje da se teret krize ravnomjernije rasporedi te da nije potrebno posezati za mjerama poput donošenja zakona po kojem bi banke morale otpisivati kamatu, jer bi tada sav trošak ponovo bio prebačen na sve porezne obveznike. Svaka banka i leasing kuća, baš kao i poduzetnici, na neki će način osjetiti krizu u svom poslovanju kroz smanjenje prihoda, u ovoj i sljedećoj godini. Udruga GLAS PODUZETNIKA smatra da razumnim postupanjem te objektivnim i dugoročnim sagledavanjem situacije svi zajedno možemo smanjiti posljedice sadašnje krize na poslovanje svih uključenih subjekata, što će rezultirati stvaranjem kvalitetnog okružja za sve uključene strane, mikro, male i srednje poduzetnike, ali i banke i leasing kuće te državne institucije, omogućujući svima da prežive krizu i kreiraju uvjete za bolje sutra.

Inicijativa GLAS PODUZETNIKA pokrenuta je kao samoorganizacija građana, mahom malih poduzetnika, a nakon objave prvog paketa gospodarskih mjera Vlade RH koje su pokretači ocijenili nedostatnima. Budući da je u manje od 15 dana okupio više od 100.000 poduzetnika, obrtnika, samozaposlenih i zaposlenika privatnog sektora te privukao veliku medijsku pozornost svojim beskompromisnim zahtjevima i istupima, GLAS PODUZETNIKA se pozicionirao kao relevantan čimbenik u javnim raspravama vezanim za određivanje novog gospodarskog smjera Hrvatske. Isto je potvrdila i Vlada RH koja je, unutar drugog paketa gospodarskih mjera, usvojila neke od prijedloga inicijative te time potvrdila njezin neosporan utjecaj. Na zahtjev članova inicijative, osnovana je Udruga GLAS PODUZETNIKA koja je u nekoliko dana od osnivanja zaprimila više od 5.000 zahtjeva za članstvo.