Zagreb, 14. prosinca 2020. (Atlantic) – Atlantic Grupa je 11. prosinca 2020. uspješno izdala korporativne obveznice oznake vrijednosnog papira ATGR-O-25CA i međunarodne identifikacijske oznake (ISIN) HRATGRO25CA5 u iznosu od 300 milijuna kuna, s fiksnom godišnjom kamatnom stopom od 0,875%, uz polugodišnju isplatu kamata, s dospijećem 11. prosinca 2025. godine.

Obveznice su izdane na domaćem tržištu kapitala i uvrštene na Službeno tržište Zagrebačke burze i uključene u usluge depozitorija te usluge prijeboja i namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva. Prvi dan trgovanja obveznicama je 15. prosinca 2020. Zajednički agenti i pokrovitelji izdanja obveznica su Erste&Steiermärkische Bank d.d., OTP banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačka banka d.d., a pravni je savjetnik Šavorić & Partneri odvjetničko društvo, d.o.o.

Sredstva prikupljena ovim izdanjem obveznica koristit će se najvećim dijelom za refinanciranje postojećih obveznica oznake 3ATG (ATGR-O-216A), dok će ostatak sredstava biti korišten za financiranje radnog kapitala. Izdavanjem obveznica na domaćem tržištu kapitala Atlantic Grupa nastavlja s kontinuiranom praksom poticanja razvoja domaćeg tržišta kapitala koju razvija od 2003. godine, kao i unapređenja vlastitih izvora financiranja.

Uspješnim izdanjem nove obveznice u izazovnoj 2020. godini, po realiziranim uvjetima i zabilježenom interesu, možemo reći kako smo iznimno sretni zbog snažnog povjerenja koje je ukupna investicijska zajednica opetovano pokazala prema Atlantic Grupi. Posebno smo ponosni na povijesno nisku ostvarenu kamatnu stopu na korporativne obveznice u nefinancijskom sektoru na hrvatskom tržištu kapitala. To je čvrsti indikator da su investitori prepoznali poslovni model Atlantic Grupe kao stabilan te nisko rizičan u situaciji ove gospodarsko – zdravstvene krize i neizvjesnosti oko daljnjeg razvoja i posljedica pandemije. Diverzifikacija investitora koju smo imali u ovom izdanju ukazuje na to da se domaće tržište korporativnih obveznica, kao i cjelokupno tržište kapitala, neprijeporno razvija. O uspješnosti izdanja dodatno svjedoči i bitno viši interes ulagatelja od ukupnog iznosa izdanja, čime smo iznimno zadovoljni. Iako nije od materijalne važnosti, valja napomenuti da se koordinacija ovog izdanja zbog specifičnih okolnosti u cijelosti odvijala online, no u suradnji sa Zajedničkim agentima i pravnim savjetnikom, uspjeli smo provesti transakciju u kratkim rokovima, uz ostvarivanje financijskih ciljeva“, komentirao je potpredsjednik Atlantic Grupe za Financije, nabavu i investicije Zoran Stanković.