Zagreb, 23. travnja 2020. (HBOR) – HBOR je potpisao Sporazum o osiguranju portfelja kredita za likvidnost izvoznika – COVID – 19 s Erste&Steiermärkische Bank d.d. i Hrvatskom poštanskom bankom d.d. Ovim sporazumom omogućeno je brže i jednostavnije odobrenje novih kredita za očuvanje likvidnosti izvoznika, uključujući i turistički sektor.

Korisnici osiguranja bit će banke koje će temeljem vlastitih kriterija i poslovnih politika odobravati nove kredite za likvidnost izvoznicima, uključujući i turistički sektor, odnosno poslovnim subjektima koji su u zadnjoj poslovnoj godini, za koju su dostupna službena financijska izvješća, ostvarili najmanje 20 posto prihoda od izvoza.

Banke će, prema unaprijed dogovorenim uvjetima prihvatljivosti i troškovima osiguranja, samostalno odlučivati o kreditima koje će uključiti u portfelj kredita koje HBOR osigurava do 50 posto iznosa glavnice, redovne ugovorene kamate, interkalarne i kamate u počeku.

U osigurani portfelj po ovom programu mogu biti uključeni novi krediti za likvidnost s počekom do jedne godine i rokom otplate do pet godina.

Ovaj program osiguranja HBOR provodi kako bi izvoznicima, koji su se susreli s poteškoćama u poslovanju kao posljedicom pandemije COVID – 19, omogućio jednostavnije i brže odobrenje kredita za likvidnost. Po izmjeni Uredbe o osiguranju, koja je u tijeku, banke će moći koristiti portfeljno osiguranje i za odobrenje kredita za likvidnost posrednim izvoznicima, odnosno dobavljačima izvoznika. Očekujemo da će se provedbi ovog programa uskoro pridružiti i druge banke“, istaknula je Tamara Perko, predsjednica Uprave HBOR-a.

Sa svoje strane ulažemo sve potrebne napore kako bi i u dijelu kreditiranja za očuvanje likvidnosti dali svoj doprinos te poslovnim subjektima i na ovaj način omogućili da lakše prebrode trenutačnu situaciju. Erste banka raspolaže dovoljnom količinom likvidnosti, a ovim portfeljnim osiguranjem ostvaren je jedan od bitnih preduvjeta za financiranje naših klijenata izvoznika, ali i svih ostalih izvoznika koji apliciraju za kredit u Erste banci“, rekao je Boris Centner, član uprave Erste banke.

Realizacijom ovog Sporazuma s HBOR-om, Hrvatska poštanska banka će dodatno olakšati poslovanje hrvatskih poduzetnika osiguranjem nove likvidnosti za izvoznike. Od početka krize uzrokovane pandemijom virusa COVID-19 u Hrvatskoj, HPB podržavajući napore Vlade Republike Hrvatske za pomoć gospodarstvu provodi opsežan program mjera za ublažavanje posljedica koje kriza ima na naše

klijente i na cijelu našu ekonomiju. Sporazum o osiguranju portfelja kredita za likvidnost omogućuje nam bržu i ciljanu podršku financiranja malih i velikih poduzetnika iz svih gospodarskih sektora koji su u prethodnoj godini ostvarili 20 posto prihoda od izvoza u poslovnim prihodima, a ova nova kreditna linija za likvidnost predviđa odobravanje počeka do 1 godine te rokove otplate do 5 godina“, rekao je Marko Badurina, predsjednik Uprave Hrvatske poštanske banke.

Pribavljanje suglasnosti Europske komisije na program

Za ovaj proizvod bilo je potrebno pribaviti Suglasnost Europske komisije prvenstveno radi primjene značajno sniženih premijskih stopa za portfeljno osiguranje u odnosu na tržišne premije.

Ova mjera trajat će do 31. 12. 2020. te će je moći koristiti izvoznici iz svih sektora.