Hanfa: Potrebne izmjene polica osiguranja za otplatu kredita te način njihove prodaje

Hanfa je u nadzoru utvrdila da kod sklapanja ugovora o osiguranju otplate kredita potrošači nisu bili pravilno upoznati s uvjetima osiguranja koji ograničavaju ili isključuju odgovornost osiguravatelja, a zabilježene su i iznimno visoke provizije bankama za prodaju tih proizvoda (od 30 do 90 posto zaračunate bruto premije ovisno o vrsti kredita), iako je za njih postoji relativno malen trošak jer se prodaju uz kredite banaka. Utvrđeno je da su prodavatelji tj. banke i društva za osiguranje pritom zadržali najveći dio uplaćene premije dok je tek manji služio za pokriće stvarno nastalih štetnih događaja. Zaračunata bruto premija takvih polica osiguranja krajem rujna 2022. iznosila 40,5 milijuna eura, dok su likvidirane štete iznosile tek 2,4 milijuna eura.