Zagreb, 13. veljače 2023. (GIA) – Članovi Savjeta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) na današnjoj su sjednici razmatrali stanje i potrebne izmjene na tržištu polica osiguranja za otplatu kredita, odnosno kod tzv. CPI (credit protection insurance) proizvoda. Nakon provedenih nadzora Hanfe te ranijih upozorenja EIOPA-e (Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje) izrečene su prve nadzorne mjere zbog nezakonitosti u dijelu sustava nadgledanja i upravljanja takvom vrstom polica osiguranja, a kako bi se unaprijedile njihove karakteristike i način prodaje (distribucije).

Hanfa je u nadzoru utvrdila da kod sklapanja ugovora o osiguranju otplate kredita potrošači nisu bili pravilno upoznati s uvjetima osiguranja koji ograničavaju ili isključuju odgovornost osiguravatelja, a zabilježene su i iznimno visoke provizije bankama za prodaju tih proizvoda (od 30 do 90 posto zaračunate bruto premije ovisno o vrsti kredita), iako je za njih postoji relativno malen trošak jer se prodaju uz kredite banaka. Utvrđeno je da su prodavatelji tj. banke i društva za osiguranje pritom zadržali najveći dio uplaćene premije dok je tek manji služio za pokriće stvarno nastalih štetnih događaja. Zaračunata bruto premija takvih polica osiguranja krajem rujna 2022. iznosila 40,5 milijuna eura, dok su likvidirane štete iznosile tek 2,4 milijuna eura.

Hanfa je zbog toga izrekla određene nadzorne mjere koje obuhvaćaju preispitivanje takvih proizvoda, opravdanost iznimno visokih provizija te praćenje distributera. S poduzetim mjerama želi se spriječiti nastanak štete za potrošače zbog nepoštenog tretmana prilikom ugovaranja polica te nedovoljnog informiranja kod isključenja pokrića iz ugovora. Nakon prvih nadzora, Hanfa će prema indikatorima rizičnosti obaviti dodatne preglede uvjeta osiguranja za CPI proizvode na tržištu osiguranja te uvesti kontinuirano praćenje i analizu postupanja osiguratelja i banaka u ulozi prodavatelja CPI proizvoda. Na hrvatskom tržištu takve police osiguranja trenutačno nudi osam društava za osiguranje, a najčešće se prodaju zajedno uz bankovni kredit.

Na Savjetu se raspravljalo i o transparentnosti ugovornih odnosa u dijelu obračuna naknada u ugovorima o leasingu. Članovi Savjeta upoznati su s nadzornim aktivnostima Hanfe u 2022. godini kojima su kod 13 leasing društava utvrđene nepravilnosti koje se odnose na nedovoljnu jasnoću ugovornih odredbi kao i na neusklađenost sa Zakonom o potrošačkom kreditiranju. Leasing društvima je naložena izmjena cjenika naknada tako da isti budu jasni, transparentni, da su navedene sve naknade koje primatelji leasinga mogu platiti tijekom ugovornog odnosa kao i da cjenici budu usklađeni s odredbama Zakona o potrošačkom kreditiranju. Cjenici su izmijenjeni i objavljeni na internetskim stranicama društava čime je povećana transparentnost tržišta za potrošače.

Članovi Savjeta upoznati su i sa zakonodavnim okvirom EU za realizaciju strategije europskog Zelenog plana te s potrebom za transparentnim i usporedivim izvještavanjem o tome u kojoj mjeri kompanije te ostali sudionici na financijskom tržištu posluju na održiv način. Jačanje izvještavanja o održivosti postiže se kroz EU regulatorne pakete, a oni najvažniji su: Uredba o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga, Uredba o taksonomiji, izmjene pratećeg sektorskog zakonodavstva (set od 6 propisa) te Direktiva o korporativnom izvještavanju o održivosti. Pri tome Uredba o taksonomiji definira koje se ekonomske aktivnosti mogu smatrati održivima, a koje ne, a kako bi se spriječila mogućnost manipulativnog zelenog marketinga (tzv. greenwashinga) koji će predstavljati izazov kako za regulatore tako i za financijsku industriju.

Osim toga, na sjednici Savjeta bilo je riječi i o aktualnostima na tržištu kapitala, prijedlozima izmjena i dopuna Zakona o računovodstvu i Zakona o obveznim osiguranjima u prometu te procesu pristupanju Hrvatske Organizaciji za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD).

Izvor: Hanfa

Objavljeno 13. veljače 2023.