Zagreb, 30. lipnja 2022. (GIA) – Fortenova grupa je pripremila i na svojim mrežnim stranicama (https://fortenova.hr/odrzivost/ ) objavila Izvješće o održivosti za 2021. Riječ je o prvom takvom Izvješću Fortenova grupe kojim je kompanija utvrdila okolišne, društvene i upravljačke (Environmental, Social and Governance – ESG) ciljeve održivosti, koji su pripremljeni u skladu s GRI standardima – smjernicama za izvješćivanje o održivosti koje je osmislila Inicijativa za globalno izvješćivanje (engl. Global Reporting Initiative, GRI).

Izvješće daje iscrpan i cjelovit pregled cjelokupnog operativnog poslovanja Grupe u 2021. te, ujedno, pruža uvid u strategiju i ključne vrijednosti, kao i teme iz područja održivosti koje su značajne za Fortenova grupu i njezine dionike odnosno u kojima Grupa ima najveći utjecaj.

Riječ je o sedam ključnih tema koje polaze od cilja da se održivost kao relevantni kriterij ugradi u donošenje odluka unutar Grupe preko  smanjenja emisija stakleničkih plinova, gospodarenja otpadom u cijelom lancu od proizvodnje hrane do ambalaže, unaprjeđenja kvalitete života putem kvalitete hrane, smanjenje utjecaja koje Grupa i operativne kompanije imaju na tlo i vodu, utjecaj na poboljšanja životnog standarda u zajednicama u kojima posluje do nastavka poticanja raznolikosti  i uključivosti na svim razinama.

U Izvješću se može pronaći cijeli niz podataka vezanih uz navedene teme i to iz 45 kompanija Grupe koja imaju koja imaju značajne operativne aktivnosti i aktivno zapošljavaju. Ujedno, u Izvješće za 2021. su uključene i odabrane inicijative koje su pokrenute početkom 2022., kako bi prikazale aktualno stanje najrelevantnijih tema za Grupu.

Također, budući da neke od svakodnevnih aktivnosti operativnih kompanija obuhvaćenih Izvješćem uključuju i aktivnosti specificirane u prva dva cilja Taksonomije EU-a – ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu klimatskim promjenama, Fortenova grupa je, kako bi djelovala u skladu s regulatornim obvezama za 2022., kao prvi korak objavila procjenu prihvatljivosti za 2021.

Naime, Uredbe o taksonomiji je ključni dokument EU za postizanje klimatskih ciljeva, a predstavlja sustav klasifikacije kojim se utvrđuje popis okolišno održivih gospodarskih aktivnosti i usklađuju kriteriji za utvrđivanje ispunjava li neka gospodarska aktivnost uvjete kao okolišno održiva.

„Sve što smo napravili proteklih nekoliko godina, a osobito 2021., dio je aktivnosti koje su unaprijedile našu društvenu i korporativnu odgovornost, ujedno pozitivno utječući na gospodarski razvoj u zajednicama u kojima poslujemo. Ovo Izvješće pokazuje ne samo da pravovremeno prihvaćamo odgovornosti  koje proizlaze iz Zelenog plana EU-a, već i da smo tijekom 2021. položili organizacijske temelje, kao i temelje koji se odnose na aktivnosti potrebne kako bi se održivost integrirala u naš interni sustav upravljanja i postala dijelom dugoročne strategije Grupe. Time smo odgovornost ne samo prema sebi, nego i prema svojim potrošačima, partnerima, dobavljačima, okolišu i društvu u cjelini – podigli na još višu razinu“ – komentirao je Fabris Peruško, član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor Fortenova grupe povodom objave prvog Izvješća o održivosti Fortenova grupe.

Prema ocjeni stručne komisije Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj, Izvješće Fortenova grupe za 2021. je u skladu s osnovnom razinom izvješćivanja prema GRI-ju te u skladu sa zakonskim propisima Republike Hrvatske u području izvješćivanja o održivosti.

„Kao Komisija ističemo da je Fortenova grupa, kao najveća regionalna kompanija, pripremila sveobuhvatno i iscrpno izvješće s mnoštvom korisnih informacija koje nam daju kompletan pregled njihova cjelokupnog operativnog poslovanja. Iako ima dijelova izvješća koji bi se mogli unaprijediti, općenito uzevši, imajući u vidu da je ovo prvo takvo izvješće Grupe, smatramo da je vrlo dobro usklađeno sa zahtjevima GRI-ja. Po našemu je mišljenju ovo jedno od najkompletnijih izvješća objavljenih u Hrvatskoj posljednjih godina i vjerojatno jedno od najboljih izvješća o održivosti u regiji. Pohvaljujemo Fortenova grupu zbog tog postignuća i s veseljem očekujemo njihov budući rad na održivim praksama i razvoju samog postupka izvješćivanja“ – naveo je HR PSOR u svojoj ocjeni prvog Izvješća o održivosti Fortenova grupe.

Izvor: Fortenova grupa

Objavljeno 30. lipnja 2022. Sva prava pridržana PoslovniFM.