Zagreb, 15. travnja 2020. – Čak 61% zaposlenika privatnog sektora nema nikakvu mogućnost rada od kuće. Dakle ovise o potporama države, ili o tome da ova situacija brzo prođe i vratimo se na stare modele poslovanja. Mogućnost potpunog rada od kuće javlja 19% ispitanika, a to da djelomično mogu raditi i obaviti samo neke stvari je prijavilo dodatnih 17%. Ne treba zaboraviti niti 3% zaposlenika koji kažu da bi mogli raditi od kuće, ali da jednostavno nema posla, pokazali su rezultati ankete Možete li raditi od kuće? koju je provela Udruga Glas poduzetnika.

Velik broj poslovnih subjekata u ovome je trenutku prisilno zatvoren zbog borbe protiv koronavirusa. Dok čekamo konkretne scenarije i predviđanja o tome koliko bi ova situacija mogla trajati, smatrali smo da bi bilo dobro imati neke podatke važne za donošenje odluka, uvažavajući i ekonomsku stranu jednadžbe. Neka zanimanja i firme su napravile uspješnu tranziciju na rad od kuće, dok su neki u tome procesu.

Uz činjenicu da preko 60% zaposlenika nema mogućnost zaraditi svoju plaću i uzdržavati se, treba napomenuti da i neki koji rade, imaju problema sa naplatom svoga rada u ovoj fazi. Zbog toga, smatramo da se treba što prije početi raditi na scenarijima opuštanja mjera kada to dopusti zdravstvena situacija, i još važnije komunicirati ih transparentno i pravovremeno kako bi se svi mogli maksimalno pripremiti na neizvjestan period, bilo da on traje još 3 ili 12 i više mjeseci.