piše: Nedo Pinezić, savjetnik za obiteljski smještaj i upravljanje turističkim odredištem, vlasnik Quanarius d.o.o. Krk

Do sada je sasvim jasno da do kraja lipnja nije moguć turistički promet niti prihod. Potvrdilo je to i Ministarstvo turizma na način da je posebnim pravilnikom smanjilo za 50% zaduženja paušalne turističke pristojbe i ukinulo paušalnu turističku pristojbu na pomoćne krevete.

Ministarstvo financija je pak, imajuću u vidu gotovo istu proceduru donošenja visine paušalnog poreza na dohodak kao i turističke pristojbe, moglo i trebalo na isti način smanjiti paušalni porez na dohodak za 50%. To znači da treba 1. i 2. ratu paušalnog poreza na dohodak otpisati.

Daljnje mjere moći će se poduzimati tijekom lipnja kada bude jasnije stanje sa turističkim putovanjima a koja ovise o otvaranju granica, ukidanju mjera zabrane napuštanja prebivališta, zabrane rada ugostiteljskih objekata, zabrane okupljanja više od 5 osoba i slično.

PAUŠALNO OPOREZIVANJE DJELATNOSTI IZNAJMLJIVANJA I ORGANIZIRANJA SMJEŠTAJA U TURIZMU
Porez od imovine i imovinskih prava
Zakonom o porezu na dohodak je, između ostaloga, obuhvaćen i porez na dohodak od imovine i movinskih prava. U tu grupu poreznih obveza pripada i prihod od iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu (pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu).
Zakon o porezu na dohodak određuje min. i maksimalni iznos poreza
Pravilnikom o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja turistima razrađeni su način utvrđivanja visine paušalnog poreza, način plaćanja i korisnici sredstava od ovog poreza. Isto je zadano Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o financiranju jedinica lokalne i regionalne samouprave.
Minimalni i maksimalni iznos paušalnog poreza na dohodak utvrđeni su Zakonom o porezu na dohodak (min. 150,00 kn, maksimalno 1.500,00 kn).
Visinu ovog poreza u zadanim okvirima određuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave i to
– po krevetu,
– po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu i
– po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj.

Prema Zakonu o porezu na dohodak, Porezna uprava utvrđuje godišnji paušalni porez na dohodak, a rješenje se izdaje temeljem odluke predstavničkog tijela JLS.
Ovim se rješenjem utvrđuje iznos godišnjega paušalnog dohotka, godišnjeg paušalnog poreza na dohodak i prirez porezu na dohodak, iznos tromjesečnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, rokovi plaćanja tromjesečnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici, broj kreveta, odnosno broj smještajnih jedinica u kampu i/ili kamp-odmorištu, odnosno broj smještajnih jedinica u objektu za robinzonski smještaj, za koje je utvrđen godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

Godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak plaća se tromjesečno, do kraja svakog tromjesečja, u visini 1/4 godišnjega paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak odnosno razmjerno broju tromjesečja za koji se obveza utvrđuje.

Korisnici sredstava iz poreza na dohodak

Jedinice lokalne samouprave koriste 60% sredstava iz poreza na dohodak, ostatak se uplaćuje u proračun županije kojoj pripada JLS u fondove za izravnanje i decentralizirane funkcije. Tek je od ove godine (konačno) riješeno da se porez uplaćuje prema mjestu nastanka obveze a ne prema mjestu prebivališta.

Sličnost sa paušalnom turističkom pristojbom

Paušalna turistička pristojba je definirana Zakonom o turističkoj pristojbi. Pravilnikom o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe Ministarstvo turizma je zadalo okvire za određivanje visine od strane predstavničkog tijela regionalne samouprave . Najniži mogući iznos je (do sada najviši) 350,00 kn a najviši 1.000,00 kn po postelji u domaćinstvu, odnosno najniži 200,00 a najviši 500,00 kuna po postelji na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.
Za smještajne jedinice u kampovima u domaćinstvu taj iznos iznosi najmanje 500,00 a najviše 1.000,00 kn a na OPGu najmanje 250,00 najviše 500,00 kn.

Visinu određuje predstavničko tijelo regionalne samouprave, zaduženje (rješenje) donosi Glavni ured Hrvatske turističke zajednice putem eVisitor platforme. Korisnici prihoda od turističke pristojbe su:
3,5% „Fond za nerazvijene“
2,5% „Fond za udružene turističke zajednice“
Ostatak:
65% turističke zajednice JLS od čega se 30% uplaćuje na račun JLS
15% regionalna (županijska) turistička zajednica
20% Hrvatska turistička zajednica

Kako je smanjena paušalna turistička pristojba zbog vanrednih okolnosti ?
Pravilnikom o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu dana 23.ožujka 2020. ministar turizma je, zbog izvanrednih okolnosti, smanjio već donijeta zaduženja paušalne turističke pristojbe za 50%.

Što je sa paušalnim porezom na dohodak ?

Suprotno rješenju Ministarstva turizma, Ministarstvo financija je inzistiralo da svaki nositelj poreznog rješenja podnese zahtjev za odgodu prve rate paušalnog poreza na dohodak. Zahtjev se moralo dostaviti pripadajućoj ispostavi PU zaključno sa 30.3. jer je 31. 3. već dospijevala prva rata. Onima koji su uputili zahtjev 31. 3. isti nije uvažen uz tumačenje da toga dana dospijeva na naplatu prva rata što se sada smatra poreznim dugom pa se iz tog razloga zahtjevi ne prihvaćaju.

Kontorverzni postupci Porezne uprave

Početkom travnja se pak na web stranicama Porezne uprave pojavljuje slijedeće priopćenje: www.porezna.hr
„Iznajmljivači koji su podnijeli zahtjev za odgodom plaćanja poreza do 30.3.2020., za obvezu koja je dospjela 31.3.2020. ostvarili su pravo na odgodu plaćanja te obveze do 30.6.2020., te se ista neće otpisati.
Mogu li iznajmljivači biti oslobođeni plaćanja paušalnog poreza?
Svim iznajmljivačima Porezna uprava, bez obveze podnošenja posebnog zahtjeva, otpisuje obvezu poreza koja se odnosi na drugo tromjesečje odnosno koju bi bili dužni platiti do kraja drugog tromjesečja tj. do 30.6.2020. godine.“

Ostaje da vidimo kako će to sve izgledati u daljnjim mjesecima.