Zagreb, 14. lipnja 2023. (GIA) – U Gradu Zagrebu broj poduzetnika u pet godina povećan je za 13,9 %, zaposlenih za 4,4 %, prosječna mjesečna neto plaća viša je za 24,8 %, ukupni prihodi povećani su za 42,9%, ukupni rashodi za 43,9 %, a neto dobit za 14,3 %, pokazala je analiza koju je pripremila Fina na temelju godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika Grada Zagreba za razdoblje od 2018-2022.

Prosječna mjesečna neto plaća obračunata zaposlenima u promatranom je razdoblju porasla za 1.588 kuna, a kretala se između najniže u iznosu od 6.402 kune, koja je obračunata 2018. godine, i najviše u iznosu od 7.990 kuna, koja je obračunata 2022. godine.

Kroz promatrano razdoblje, rastao je broj poduzetnika, od najmanjeg 2018. godine (43.927), do najvećeg broja 2022. godine (50.012).

Poslovanje poduzetnika sa sjedištem u Gradu Zagrebu, u razdoblju od 2018. do 2022. godine (iznosi u tisućama kuna, prosječne plaće u kunama)

TOP 10 poduzetnika Grada Zagreba s 25.730 zaposlenih, rangiranih prema ukupnim prihodima, ostvarilo je u 2022. godini ukupne prihode u iznosu od 118,1 milijardu kuna te neto dobit u iznosu od 3 milijarde kuna.

Njihov udio u ukupnim prihodima poduzetnika Grada Zagreba u 2022. godini iznosio je 22,1%, u broju zaposlenih 6,8% te 16,8% u neto dobiti. (iznosi u tisućama kuna)

Prema ostvarenim ukupnim prihodima u Gradu Zagrebu u 2022. godini, najuspješniji je bio veliki poduzetnik u mješovitom vlasništvu s preko 50% privatnog kapitala – INA d.d., s 3.005 zaposlenih i ostvarenim ukupnim prihodima u iznosu od 35,1 milijardu kuna (56,9% više nego 2021. godine, kada je ostvareno 22,3 milijarde kuna ukupnih prihoda). Pretežita djelatnost društva prema NKD-u 2007 je 19.20 – Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda. Prosječna mjesečna neto plaća obračunata zaposlenima kod navedenog društva u 2022. godini iznosila je 12.496 kuna i za 56,4% je viša od prosječne mjesečne obračunate neto plaće kod poduzetnika u Gradu Zagrebu (7.990 kuna) te 79,2% viša od prosječne mjesečne obračunate neto plaće kod zaposlenih na razini RH (6.973 kune).

Osnovni financijski rezultati poslovanja poduzetnika Grada Zagreba u 2022. godini         (iznosi u tisućama kuna, plaće u kunama)

U 2022. godini, poduzetnici Grada Zagreba ostvarili su ukupne prihode u iznosu od 535,7 milijardi kuna (30,8% više u odnosu na 2021.), ukupne rashode od 510,3 milijarde kuna (33,4% više), dobit razdoblja u iznosu od 35,7 milijardi kuna (19,8% više), gubitak razdoblja od 17,5 milijardi kuna (132,7% više) te neto dobit od 18,2 milijarde kuna (18,2% manje). Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu veće su za 15,2%, u odnosu na prethodnu 2021. godinu. Uvoz je povećan za 40,4%, a izvoz za 61,3%, s tim da je trgovinski deficit iznosio 9,3 milijarde kuna.

Grad Zagreb, u odnosu na druge županije, na 1. je mjestu prema ostvarenim ukupnim prihodima, iskazanoj neto dobiti, broju poduzetnika te broju zaposlenih. Na 2. je mjestu prema pokazatelju produktivnosti rada mjerenim odnosom ukupnih prihoda i broja zaposlenih, na 11. je mjestu po pokazatelju produktivnosti rada mjerenim odnosom neto dobiti i broja zaposlenih kod poduzetnika, dok je po ekonomičnosti poslovanja na 19. mjestu među svim županijama.

Rang Grada Zagreba prema ukupnim prihodima poduzetnika i prema drugim kriterijima u 2022.

Prosječna mjesečna neto plaća obračunata zaposlenima kod poduzetnika Grada Zagreba u 2022. godini iznosila je 7.990 kuna, što je 9,8% više u odnosu na prethodnu godinu (7.276 kuna), 10,9% više od prosječne neto plaće obračunate zaposlenima kod poduzetnika u Zagrebačkoj županiji (7.205 kuna) te 14,6% više od iznosa obračunate prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih na razini RH (6.973 kune).

Izvor: Fina

Objavljeno 14. lipnja 2023. Sva prava pridržana PoslovniFM.