ZAGREB, 9. prosinca 2021. – Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) na današnjoj je sjednici donijelo rješenje kojim se društvu STANIĆ BEVERAGES d.o.o. iz Zagreba odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva MARASKA d.d. iz Zadra, a društvu SAMOBORKA d.d. iz Samobora odobrava jedinstveni prospekt u vezi s uvrštenjem dva milijuna obveznica na uređeno tržište.

Obveza objavljivanja ponude za preuzimanje nastala je za društvo STANIĆ BEVERAGES d.o.o. sukladno odredbama članka 9. stavka 1. Zakona o preuzimanju dionički društava, sklapanjem Ugovora o kupoprodaji dionica 16. rujna 2021. s društvima KOESTLIN d.d. iz Bjelovara i Saponia d.d. iz Osijeka čime je društvo STANIĆ BEVERAGES d.o.o. steklo 1.402.427 redovnih dionica društva MARASKA d.d., koje predstavljaju 98,25 posto udjela u temeljnom kapitalu društva. Cijena koju se društvo STANIĆ BEVERAGES d.o.o. u ponudi za preuzimanje obvezuje platiti preostalim, malim dioničarima koji imaju 1,75 posto udjela u temeljnom kapitalu društva MARASKA d.d. iznosi 67,34 kune po dionici.

Osim toga, na današnjoj je sjednici doneseno rješenje kojim se društvu SAMOBORKA d.d. iz Samobora odobrava jedinstveni prospekt u vezi s uvrštenjem dva milijuna obveznica na uređeno tržište. Nominalna vrijednost bit će jedan euro, a obveznice će imati fiksnu godišnju kamatnu stopu, glasit će na ime, a rok dospijeća bit će 2. kolovoza 2026.

O tim i drugim donesenim rješenjima s današnje sjednice Upravnog vijeća Hanfe više pročitajte ovdje.

Izvor: Hanfa

Objavljeno 10. prosinca 2021. Sva prava pridržana ©poslovniFM