Zagreb, 19. veljače 2021. (Hanfa) – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) i Agencija za nadzor financijskih usluga Republike Albanije (AFSA) sklopile su Sporazum o suradnji kojim se uređuje razmjena podataka i suradnja između ovih dvaju regulatora. Sporazum su potpisali predsjednik Upravnog vijeća Hanfe Ante Žigman i izvršni direktor AFSA Ervin Mete.

Sporazumom se uređuje razmjena podataka potrebnih za provedbu postupaka iz nadležnosti potpisnica što uključuje postupke nadzora i licenciranja njihovih subjekata nadzora. Za razliku od prethodnog sporazuma koji je uređivao razmjenu podataka samo u području tržišta kapitala, ovim sporazumom obuhvaćena su i preostala dva segmenta financijskog tržišta u nadležnosti obje institucije, tržište osiguranja i tržište kapitalizirane mirovinske štednje.

Ovim se sporazumom uređuje i tehnička suradnja između regulatora. „Hanfa je već u prethodnom razdoblju u više navrata pružila tehničku pomoć albanskim kolegama u području usklađivanja propisa s pravnom stečevinom Europske unije. Ovaj sporazum daje okvir za razvoj daljnje suradnje koja će se zasigurno intenzivirati s obzirom na to da se Republika Albanija nalazi pred početkom pristupnih pregovora o punopravnom članstvu u Europskoj uniji“, pojasnio je tim povodom predsjednik Upravnog vijeća Ante Žigman.

„Ovim sporazumom utvrđuju se jasni ciljevi suradnje između AFSA-e i Hanfe u okviru supervizije i regulacije nadziranih tržišta. AFSA će posebno imati koristi od hrvatskog iskustva i pomoći u onim specifičnim područjima u kojima Hanfa ima iscrpno stručno znanje kao država članica EU-a”, istaknuo je izvršni direktor AFSA-e, Ervin Mete.

Potpisivanjem ovoga sporazuma oba se regulatora obvezuju dostavljati informacije na zahtjev druge strane, pod uvjetom da su takve informacije potrebne za provođenje nadzornih i drugih postupaka drugog regulatora. Sporazum regulira i pitanje korištenja i zaštite osobnih podataka te navodi da sam sporazum ne nadilazi nacionalne propise.

S obzirom na rastuću globalizaciju i porast prekograničnih poslovnih aktivnosti ovakva suradnja uklanja prepreke i olakšava prekogranična ulaganja i poslovanje te predstavlja dodatni napredak u pozicioniranju Hrvatske kao sudionika u procesu daljnjih europskih integracija.