Zagreb, 3. travnja 2020. (Hanfa) – Službeno proglašenje pandemije koronavirusa od strane Svjetske zdravstvene organizacije (engl. World Health organization), donošenje Odluke Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS – CoV-2 od 11. ožujka 2020., kao i potres koji je dana 22. ožujka 2020. pogodio zagrebačko područje, utječe na stanje i kretanja na financijskom tržištu, kamatne stope, prinose financijskih instrumenata te kreditnu sposobnost primatelja leasinga i leasing industriju u cjelini.

U skladu sa svojim ovlastima kojima potiče, organizira i nadgleda mjere za učinkovito funkcioniranje financijskih tržišta te radi ublažavanja negativnih posljedica za gospodarstvu u cjelini, Hanfa je dana 30. ožujka 2020. svim leasing društvima uputila dopis s  preporukama i očekivanjima za poduzimanje aktivnosti radi ublažavanja negativnih posljedica izvanrednih događaja na gospodarsku aktivnost, stabilnost poslovanja i zaštitu korisnika usluga leasinga.

Navedenim preporukama leasing društvu se omogućava donošenje odluka po kojima se primateljima leasinga koji su uredno podmirivali obveze i kojima je temeljem jasno određenih kriterija utvrđena nemogućnost daljnjeg plaćanja obveza, a čije je poslovanje već pogođeno ili će biti pogođeno i koji tri mjeseca uzastopno počevši od travnja 2020. godine ne podmire tri rate/obroka, neće poduzimati mjere prisilne naplate sve do 31. ožujka 2021. godine.

Leasing društvima pak je omogućeno usvajanje odluke po kojoj do 31. ožujka 2021. neće biti u obvezi formirati ispravak vrijednosti potraživanja po sklopljenim ugovorima s prethodno navedenim primateljima leasinga, kako bi se i samim leasing društvima olakšalo poslovanje te smanjili gubici u poslovanju uzrokovani neplaćanjem rata/obroka od strane primatelja leasinga.

U odnosu na mogućnosti i uvjete izmjena aktivnih ugovora, reprograma i moratorija, u ovim kriznim vremenima Hanfa obavještava sve zainteresirane strane kako o tome kao i o uvjetima svih izmjena ugovornog odnosa sporazumno odlučuju ugovorne strane u skladu s odredbama Zakona o leasingu i odredbama Zakona o obveznim odnosima čije odredbe se, između ostalog, primjenjuju na izmjenu ili raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti odnosno na prava primatelja leasinga u slučaju nastupanja izvanrednih okolnosti.

Hanfa pozorno i kontinuirano prati utjecaj ove izvanredne situacije na subjekte nadzora i korisnike njihovih usluga i postupa u skladu sa svojim nadzornim ovlastima te će, kao i do sada, u skladu s daljnjim razvojem događaja po potrebi davati i dodatne preporuke subjektima nadzora te donositi primjerene mjere kao i o njima nastaviti obavještavati javnost.