Zagreb, 16. listopada 2020. (Janaf) – JANAF d.d. objavio je krajem kolovoza 2020. godine oglas za nadmetanje za izvođenje radova u projektu modernizacije sustava automatskog gašenja i hlađenja postojećih spremnika nafte i derivata na Terminalu Omišalj, II. faza.

Javno otvaranje ponuda održano je 17. rujna 2020. te su zaprimljene dvije ponude tvrtki ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. vrijednosti od 19.298.171,81 kn i INEL-MONTAŽA d.o.o. vrijednosti od 21.4911.220,00 kn.

Uprava JANAF d.d. je na sjednica održanoj danas iskoristila pravo da iz opravdanih razloga, navedenih u uvjetima nadmetanja, može poništiti provedeno javno nadmetanje bez ikakve odgovornosti za troškove i štetu ponuditeljima.  

Ti uvjeti navode kako se nametanje može poništiti ukoliko nijedna ponuda ne udovoljava zahtjevima Dokumentacije za nadmetanje, ako je cijena najpovoljnije ponude previsoka, ako je cijena najpovoljnije ponude viša od planiranih sredstava, ako se ocijeni da se na tržištu može postići niža cijena, odnosno povoljniji uvjeti nabave ili zbog naknadno promijenjenih okolnosti.