Zagreb, 4. prosinca 2020. (Fina) – Prema broju obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u Varaždinu, sjedištu Varaždinske županije, u 2019. godini poslovao je 2.091 poduzetnik s 20.780 zaposlenih, što je povećanje broja zaposlenih za 3,8% u odnosu na 2018. godinu.

Financijski rezultati poslovanja poduzetnika sa sjedištem u Varaždinu u 2019. godini (iznosi u tisućama kuna, prosječne plaće u kunama)

U 2019. godini, poduzetnici Varaždina ostvarili su u odnosu na 2018. godinu rast ukupnih prihoda od 5,5% i rast ukupnih rashoda od 3,7%. S ostvarenih 15,2 milijarde kuna prihoda u 2019. godini, udio poduzetnika Varaždina u ukupnim prihodima županije je 54,4% (27,9 milijardi kuna). Poduzetnici sa sjedištem u Varaždinu iskazali su pozitivan konsolidirani financijski rezultat u 2019. godini, u iznosu od 487,6 milijuna kuna, što je 104,0% više u odnosu na ostvarenu neto dobit u 2018. godini. Udio poduzetnika sa sjedištem u Varaždinu u 2019. godini u broju poduzetnika Varaždinske županije bio je 50,4%, u broju zaposlenih 47,6%, u ukupnim prihodima 54,4%, u ukupnim rashodima 54,8%, u dobiti razdoblja 46,8% i u gubitku razdoblja 49,2%.

TOP 10 poduzetnika sa sjedištem u Varaždinu prema ukupnom prihodu u 2019. godini, (iznosi u tisućama kuna, prosječne plaće u kunama)

U razdoblju od 2008. do 2014. godine (iznimka je 2011. god.), bio je trend pada ukupnih prihoda poduzetnika Varaždina, a u razdoblju od 2015. do 2019. godina ukupni prihodi su rasli (grafikon 1.), s tim da u 2019. godini (15,5 milijardi kn) još nije dostignuta razina ukupnih prihoda ostvarenih 2008. godine (16,9 milijardi kn).

Među poduzetnicima sa sjedištem u Varaždinu, prema ukupnom prihoda u 2019. godini, prva je VINDIJA d.d.,  čija je pretežita djelatnost 10.51 – Djelatnosti mljekara i proizvođača sira. Društvo je s 1.108 zaposlenih ostvarilo 10,7% ukupnih prihoda svih poduzetnika Varaždinske županije. Druga po visini prihoda je KOKA d.d. koja je ostvarila 4,7% ukupnog prihoda svih poduzetnika Varaždinske županije. Najveću dobit razdoblja u Varaždinu ostvarilo je društvo GUMIIMPEX-GRP d.o.o. s 383 zaposlena koja je iznosila 33,5 milijuna kuna (udio od 5,7% u dobiti razdoblja poduzetnika u Varaždinu).

Na rang listi gradova i općina Varaždinske županije poduzetnici Varaždina na prvom su mjesto po broju poduzetnika (2.091), broju zaposlenih (20.780), ukupnim prihodima (15,2 milijarde kuna), dobiti razdoblja (591,6 milijuna kuna), gubitku razdoblja (104 milijuna kuna) i po neto dobiti (487,6 milijuna kuna).

Broj poduzetnika, zaposlenih, ukupni prihodi i neto dobit poduzetnika u Varaždinu, u 2019. godini (iznosi u tisućama kuna)

Prosječna mjesečna neto plaća obračunata zaposlenima kod poduzetnika sa sjedištem u Varaždinu, u 2019. godini iznosila je 5.210 kune i 1,2% je veća u odnosu na prosječnu mjesečnu neto plaću obračunatu zaposlenima kod poduzetnika na području Varaždinske županije (5.150 kuna).