Zagreb, 6. prosinca 2020. (Fina) – U razdoblju od 2015. do 2019. godine, prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe, u djelatnosti trgovine na malo igrama i igračkama u specijaliziranim prodavaonicama, broj poduzetnika kretao se između 22 i 27. Inače, broj poduzetnika bio je svake godine veći od navedenoga, ali nisu svi poduzetnici redoviti u sastavljanju i predaji godišnjeg financijskog izvještaja te za takve podaci nisu dostupni.  Primjerice, u 2019. godini bila su aktivna 32 poduzetnika, ali njih 10 nije ispunilo zakonom propisanu obvezu. U međuvremenu su tri društva brisana, ali osnivaju se i nova pa je tako u 2020. godini osnovano pet društava. Broj zaposlenih se smanjio sa 150 (2015.), na 119 zaposlenih (2019.).

Da su poduzetnici u djelatnosti trgovine na malo igrama i igračkama u specijaliziranim prodavaonicama u krizi nalazimo potvrdu i u padu prihoda. Najveći ukupni prihodi u proteklih pet godina ostvareni su 2015. godine (53,2 milijuna kuna), a najmanji 2019. godine (40,1 milijun kuna), što je 24,7% manje u odnosu na 2015. godinu. Od 22 poduzetnika u djelatnosti trgovine na malo igrama i igračkama u specijaliziranim prodavaonicama, u 2019. godini njih 13 (59,1%) poslovalo je s dobiti, dok je 9 (40,9%) iskazalo gubitak razdoblja. U prethodnim godinama taj je omjer bio nepovoljniji, s iznimkom 2017. godine.

Prihodi poduzetnika u promatranoj djelatnosti u 2011. godini iznosili su 162,2 milijuna kuna, dok su u 2019. godini 75,3% manji. Poduzetnici u trgovini na malo igrama i igračkama u specijaliziranim prodavaonicama ostvarivali su pozitivan konsolidirani financijski rezultat (neto dobit) od 2015. do 2017. godine te je nakratko izgledalo da je maloprodajna trgovina na malo igrama i igračkama izašla iz krize, čiji uzroci leže i u konkurenciji; internetskoj trgovini, trgovačkim i diskontnim lancima koji prodaju igračke.

Naime, u 2018. i 2019. godini poduzetnici su ponovno iskazali neto gubitak, kao i u razdoblju od 2011. do 2014. godine. Najveći neto gubitak bio je 2019. godine, u iznosu od 14,8 milijuna kuna, na što je najviše utjecao mikro poduzetnik bez zaposlenih, one2play maloprodaja d.o.o. u stečaju, s iskazanih 15,2 milijuna kuna gubitka.

Prosječna mjesečna neto obračunana plaća zaposlenih kod poduzetnika u djelatnosti trgovine na malo igrama i igračkama u specijaliziranim prodavaonica u 2019. godini iznosila je 2.961 kunu i bila je 4,1% manja u odnosu na početnu promatranu godinu (2015.) te 49,1% manja od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (5.815 kuna).

Među 22 poduzetnika u djelatnosti trgovine na malo igrama i igračkama u specijaliziranim prodavaonicama u 2019. godini, kao i u promatranom petogodišnjem razdoblju, najveći prihod (25,6 milijuna kuna) ostvario je mali poduzetnik EUROM DENIS MALOPRODAJA d.o.o. iz Zagreba, što je 64,0% ukupnih prihoda promatrane djelatnosti. Navedeno društvo imalo je i najviše zaposlenih, njih 68, kojima je obračunana prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 3.107 kuna. 

Top pet poduzetnika po ukupnim prihodima u 2019. g. u razredu djelatnosti 47.65     (iznosi u tisućama kn)