Zagreb, 6. travnja 2021. (Fina) – U povodu Svjetskog dana zdravlja (7. travnja) Financijska agencija je analizirala rezultate 1.427 poduzetnika s 9.098 zaposlenih i 161 proračunskog korisnika sa 64.833 zaposlenih čija je glavna djelatnost zdravstvena zaštita.

Prema podacima iz godišnjih financijskih izvještaja najviše poduzetnika u djelatnosti zdravstvene zaštite u promatranom razdoblju bio je u 2019. godini, 1.427, što je 32,0% više u odnosu 2015. godinu, kada je poslovao 1.081 poduzetnik. U 2019. godini bilo je i najviše zaposlenih, 9.098, što je 34,9% više u odnosu na 6.744 zaposlenih u 2015. godini. Jednako tako, najveći ukupni prihodi u iznosu od 3,6 milijardi kuna ostvareni su u 2019. godini, što je u odnosu na 2015. godinu više za 59,6%, dok je dobit razdoblja veća za 40,5% Najveći gubitak razdoblja iskazan je u 2017. godini (60,7 milijuna kuna), a najmanji u 2016. godini (33,2 milijuna kuna). Najbolji konsolidirani rezultat, ostvaren je u 2019. godini, dobit razdoblja u iznosu od 281,4 milijun kuna, a najmanja u 2015. godini, u iznosu od 190,7 milijuna kuna. Prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih kod poduzetnika u djelatnosti zdravstvene zaštite, u 2019. godini iznosila je 6.422 kune, što je 14,9% više u odnosu na 2015. godinu (5.590 kuna).

Tablica: Osnovni financijski rezultati poslovanja poduzetnika u odjeljku djelatnosti (NKD 86), u razdoblju od 2015. do 2019. godine                                                      (iznosi u tisućama kuna, prosječne plaće u kunama)

Najveće ukupne prihode u 2019. godini među poduzetnicima ostvarila je POLIKLINIKA MEDIKOL iz Zagreba, u iznosu od 265,3 milijuna kuna, slijede POLIKLINIKA RIDENT d.o.o. iz Rijeke sa 134,3 milijuna kuna i MAGDALENA iz Krapinskih Toplica sa 117,5 milijuna kuna ukupnih prihoda. Najveću dobit razdoblja ostvarila je Specijalna bolnica RADIOCHIRURGIA ZAGREB iz Svete Nedelje u iznosu od 26,4 milijuna kuna, a druga na rang listi je POLIKLINIKA RIDENT d.o.o. iz Rijeke s gotovo 20 milijuna kuna.

Tablica: TOP 10 poduzetnika prema UKUPNIM PRIHODIMA u 2019. g. u djelatnosti zdravstvene zaštite (NKD 86) (iznosi u tisućama kuna)

U 2019. godini najveću dobit razdoblja ostvarila je Specijalna bolnica RADIOCHIRURGIA ZAGREB iz Svete Nedelje u iznosu od 26,4 milijuna kuna, a druga na rang listi je POLIKLINIKA RIDENT d.o.o. iz Rijeke sa gotovo 20 milijuna kuna. Najveći gubitak razdoblja u 2019. godini iskazalo je društvo TASHAFI d.o.o. iz Zagreba u iznosu od 4,5 milijuna kuna.

Očekivano, najveće prihode poslovanja u djelatnosti zdravstvene zaštite među proračunskim korisnicima, imaju proračunski korisnici u djelatnosti bolnica (tablica 4.). Više od tisuću zaposlenih osim 10 bolnica navedenih u tablici 4, imaju još i KLINIČKA BOLNICA SVETI DUH (1.474) i Opća bolnica Slavonski Brod (1.160).

Između 161 proračunskog korisnika u djelatnosti zdravstvene zaštite, najviše je subjekata u djelatnosti medicinske i stomatološke prakse (94), s tim da se u javnom sektoru najveći dio ukupnih prihoda odnosi na proračunske korisnike u djelatnosti bolnica, 14,7 milijardi kuna ili 78,8% od ukupno 18,7 milijardi kuna. U djelatnosti zdravstvene zaštite kod proračunskih korisnika u 2019. godini, bilo je 64.833 zaposlenih, što je najviše u razdoblju od 2015. do 2019. godine. Za usporedbu, 2015. godine bilo je 60.681 zaposleni. Najveći udio u prihodima poslovanja u 2019. godini odnosi se na KBC Zagreb (13,3%), s nešto više od 5.500 zaposlenih. 

U djelatnosti zdravstvene zaštite kod proračunskih korisnika u 2019. godini, bilo je 64.833 zaposlenih, što je najviše u razdoblju od 2015. do 2019. godine. Za usporedbu, 2015. godine bilo je 60.681 zaposlenih.

Tablica: Proračunski korisnici u djel. zdravstvene zaštite (NKD 86) s najvećim prihodima poslovanja u 2019. g.