Zagreb, 9. ožujka 2020. (Fina) – Analiza poslovanja poduzetnika u djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije, kroz razdoblje od 2008. do 2018. godine, pokazala je značajan porast broja poduzetnika u navedenoj djelatnosti. Dok je broj poduzetnika višestruko porastao, s 89 na 709, broj zaposlenih je u 2018. godini (10.913) bio manji nego 2008. godine (13.465). Najveći utjecaj na ovo smanjenje imala je promjena broja zaposlenih u društvu HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. (u 2008. godini 9.271 zaposlen, a u 2018. godini 6.418 zaposlenih ili 30,8% manje). Osim toga, veliki broja društava koja su osnovana u promatranom razdoblju, bez zaposlenih su ili s malim brojem zaposlenih. Primjerice, u 2018. godini od ukupno 709 društava, bez zaposlenih je bilo 463, a 159 imalo je jednog ili dva zaposlena.

Ukupni prihodi u razdoblju od 11 godina porasli su s 21,1 milijardu kuna, koliko su iznosili 2008. godine, na 26,5 milijardi kuna, koliko je ostvareno u 2018. godini, što je rast prihoda od 5,4 milijarde kuna. Također su rasli i ukupni rashodi, s 20,8 milijardi kuna, na 24,3 milijarde kuna. Kroz cijelo promatrano razdoblje ostvaren je pozitivan financijski rezultat – neto dobit koja je, s 215,5 milijuna kuna iz 2008. godine, u 2018. godini porasla na 1,8 milijardi kuna (povećanje od 732,6%).

Kroz cijelo promatrano razdoblje trgovinski saldo je negativan jer je uvoz u svakoj od promatranih godina bio veći od izvoza. Najveća razlika između izvoza i uvoza bila je 2012. godine kada je iznosila 4,4 milijarde kuna, a najmanja 2014. godine kada je iznosila 1,6 milijardi kuna. U 2018. godini negativni trgovinski saldo iznosio je 2,4 milijarde kuna, što je za 24,5% više nego u 2017. godini kada je iznosio 1,9 milijardi kuna (tablica 1.).

Prosječna mjesečna neto plaća u 2008. godini iznosila je 6.386 kuna, a u 2018. godini 7.853 kune, što je rast plaće od 23,0%. Za usporedbu, prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih kod poduzetnika na razini RH, u promatranom je razdoblju rasla za 22,9% tj. s 4.543 kune na 5.584 kune. U 2001. godini započelo je restrukturiranje elektroenergetskog sektora u Hrvatskoj, dok je formalna liberalizacija započela 2008. godine kada je došlo do usklađenja domaćih zakona s EU. Od 1. srpnja 2008. godine svi kupci električne energije dobili su mogućnost izabrati svog opskrbljivača električnom energijom.

U promatranom razdoblju od 11 godina, na tržištu električne energije pojavilo se nekoliko novih konkurenata, od koji je većina osnovana nakon 2009. godine (tablica 2.).