LONDON, 22. ožujka 2023. GIA) – Prema PwC-ovom 11. Globalnom istraživanju obiteljskih poduzeća, obiteljska poduzeća čija je svrha poslovanja povezana s ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda postižu bolje rezultate od svojih konkurenata u određenim financijskim i društvenim pokazateljima.

Izvješće Transform to Build Trust, u okviru kojeg je u razdoblju od listopada 2022. do siječnja 2023. godine ispitano više od 2.000 obiteljskih poduzeća u 82 zemlje, ukazuje na dvoznamenkasti rast prodaje kod 43 % obiteljskih poduzeća diljem svijeta u posljednjoj financijskoj godini u odnosu na 21 % u 2021. godini.

Naime, gotovo tri četvrtine (73 %) obiteljskih poduzeća koja su zabilježila dvoznamenkasti rast u posljednjoj financijskoj godini su ona s jasno iskazanim obiteljskim vrijednostima i utvrđenom svrhom poslovanja. Ovogodišnje istraživanje otkriva uzlazni trend udjela obiteljskih poduzeća koja žele prednjačiti u održivim poslovnim praksama, pri čemu polovica (50 %) ispitanih poduzeća čija je svrha poslovanja povezana s ciljevima održivog razvoja UN-a bilježi dvoznamenkasti rast tijekom istog razdoblja.

Obiteljska poduzeća su se oporavila nakon pandemije bolesti COVID-19 i unatoč pozitivnim komercijalnim izgledima u 2023. godini, podaci ukazuju na nesrazmjer između prioriteta lidera i područja od posebnog interesa koja su obično povezana s višim razinama rasta. U 2023. godini uspješna obiteljska poduzeća mogla su se pohvaliti sljedećim:

  • Poticaji za zaposlenike (53 %)
  • Uprave koje se zalažu za raznolikost (52 %)
  • Razvijene digitalne kompetencije (47 %)

Budući da izazovna makroekonomska kretanja utječu na poslovanje na globalnoj razini, obiteljska poduzeća u 2023. godini uvelike su usredotočena na zaštitu osnovnog poslovanja, pokrivanje troškova i preživljavanje, što su sve područja koja se uspinju na ljestvici prioriteta (+37 %) u 2023. godini, a ne na usavršavanje digitalnih kompetencija i uvođenje novih proizvoda i usluga. Tek nešto više od trećine (36 %) obiteljskih poduzeća kaže da su usredotočeni na privlačenje i zadržavanje stručnjaka, bez obzira na to što su svjesni da je povjerenje zaposlenika ključno za poslovni uspjeh.

Jasno se pokazalo da što je tvrtka naprednija na području utvrđivanja i jasnog predstavljanja ESG strategije, to je uspješnija i iskazuje druge pozitivne karakteristike. Polovica ispitanih (50 %) koji su vrlo napredni u tom smislu zabilježila je dvoznamenkasti rast (42 % za obiteljska poduzeća koja nisu baš napredna na ovom području). 

Izgradnja povjerenja zalaganjem za smisleni cilj poslovanja

S obzirom na jedinstvene izazove u upravljanju obiteljskim poduzećima, jasno je da se ona poduzeća koja imaju smisleni cilj poslovanja općenito mogu pohvaliti i većim međusobnim povjerenjem među članovima obitelji (59 %). Prema Edelmanovom barometru povjerenja za 2023. godinu, klijenti više nego ikad prije očekuju da se tvrtke bave bitnim društvenim temama, a to je vidljivo i u sve većem broju obiteljskih poduzeća koja su u prošloj godini ostvarila dvoznamenkasti rast (52 %), što je utvrdilo PwC-ovo istraživanje. Osim toga, više poduzeća (10 %) koja ustrajno rade na izgradnji povjerenja interno, zabilježilo je u istom razdoblju značajniji rast. Međutim, samo manjina obiteljskih tvrtki poduzima rutinske korake kako bi osigurala djelotvorno praćenje svrhe poslovanja, pri čemu 46 % ispitanika te rezultate objavljuje na internetu, a 36% o njima aktivno izvještava članove obitelji.

Važno je uočiti da je unatoč povezanosti između ispunjavanja ciljeva ESG-a (62 %), raznolikosti i povjerenja kupaca, samo 22 % obiteljskih tvrtki globalno  na to trenutačno usredotočeno. Budući da gotovo svi ispitanici smatraju kupce svojom najvažnijom interesnom skupinom (95 %), a više tvrtki koje su ostvarile napredak na području raznolikosti, jednakosti i uključivosti (10 %) i ESG strategija (8 %) bilježe dvoznamenkasti rast, postoji prilika za obiteljske tvrtke da ostvare konkurentsku prednost u suočavanju s radikalnim poremećajima i promjenjivim gospodarskim krajolikom.

Peter Englisch, PwC-ov voditelj usluga u sektoru obiteljskih poduzeća, na globalnoj razini i za regiju EMEA kazao je:

„Obiteljske tvrtke pokazuju da mogu rasti ako prihvate promjene i izgrade povjerenje uz pomoć digitalne komunikacije i raznolikosti u sastavu uprave, čak i u izazovnom okruženju. Kako bi nastavile ovim putem, tvrtke će morati promijeniti smjer i usredotočiti se na isporuku vrijednosti ne samo kupcima, već i društvu općenito. Transformacija, svrha poslovanja i nasljeđe više nisu suprotstavljene vrijednosti, već su isprepletene.”

Darija Hikec, direktorica u odjelu transakcija PwC-a Hrvatska, dodala je:

„Globalno, obiteljske kompanije pokazuju impresivan rast svog poslovanja u zadnjoj financijskoj godini. Kad se definiraju kao društva s jasnim skupom obiteljskih vrijednosti, pretočenih u svrhu i viziju poslovanja, vrijednost njihovog poslovanja kontinuirano raste. Fokus na zaposlene, implementacija digitalnih rješenja i transformacija poslovanja, te uključivanje mlađih generacija i profesionalnog menadžmenta u poslovanje donosi jasna poboljšanja i bolju uspješnost takvih kompanija u usporedbi s onima koje ne provode takve promjene. Iako će ključni prioriteti u 2023. godini biti zaštita temeljnog poslovanja, konsolidacija pokrivanje troškova i preživljavanje, kompanije koje su već krenule na put poboljšanja mogle bi ostvariti bolje rezultate od onih kojima to nije bio fokus. Dugoročno, jedan od glavnih ciljeva obiteljskih kompanija je zaštita poslovanja, kao najvažnije obiteljske imovine i ostanak kompanije unutar obitelji. Iako to nije naglašeni dio ovog istraživanja, u Hrvatskoj je vidljivo da ako smjena generacija unutar tvrtke nije izgledna, najčešće dolazi do prodaje tvrtke, bilo strateškom ili financijskom investitoru, kako bi se osiguralo daljnje uspješno poslovanje tvrtke.”

Digitalne kompetencije za bolje korporativno upravljanje i odnose s klijentima

S obzirom na to da su digitalne kompetencije ključne za podršku upravljačkim strukturama te za upravljanje informacijama u stvarnom vremenu na temelju kojih se donose odluke, gotovo 10 % više obiteljskih tvrtki koje imaju snažne digitalne kompetencije zabilježilo je dvoznamenkasti rast u prošloj godini. Navedene kompetencije također olakšavaju procese prikupljanja povratnih informacija od kupaca i zaposlenika pa su obiteljske tvrtke u koje spomenuti dionici imaju puno povjerenje obično i digitalno naprednije. Međutim, samo dva od pet poduzeća (42 %) smatra da ima snažne digitalne kompetencije, a udio tvrtki kojima je poboljšanje u ovom području bio glavni prioritet smanjuje se od 2021. godine, pri čemu je 52 % uvrstilo digitalne kompetencije među prvih pet prioriteta u sljedeće dvije godine.

Peter Englisch, PwC-ov voditelj usluga u sektoru obiteljskih poduzeća, na globalnoj razini i za regiju EMEA, zaključio je:

„Iako tržišni pritisci i sve veći troškovi znače da je opstanak postao obiteljskim tvrtkama diljem svijeta glavni prioritet, naši najnoviji podaci pokazuju da su uspješna ona obiteljska poduzeća koja su usredotočena na digitalnu transformaciju i raznolikost. Razvoj kompetencija i postizanje snažnih financijskih rezultata nikada nisu bili povezaniji s korporativnom odgovornošću nego što su to danas. Poruka je jasna, da bi obiteljske tvrtke preživjele, moraju se transformirati. A transformaciju je nužno pokrenuti odmah.”

Raznolikost sastava uprave ključna je za transformaciju

Nasljeđe i planiranje tijeka nasljeđivanja glavni su prioritet obiteljskih tvrtki u 2023. godini, pri čemu se mlađi zaposlenici i oni koji nisu članovi obitelji često navode kao zagovornici promjena i napretka. Primjerice, oni koji prihvaćaju digitalnu transformaciju obično imaju raznolikiji sastav uprave (49 %). U ovogodišnjem izvješću pokazalo se da je dvoznamenkasti rast usko povezan s činjenicom da poduzeća koja su ga ostvarila imaju više od dva člana uprave koji nisu članovi obitelji. Osim toga, takve tvrtke nerijetko su naprednije na područjima kao što su razvoj rješenja koja doprinose društvu i okolišu te raznolikosti, jednakosti i uključenosti, a to su pak područja od interesa koja su također bila povezana s boljim financijskim rezultatima. Ipak, kod trećine svih ispitanika upravu čine samo članovi obitelji, četvrtina nema nikoga s iskustvom iz drugog sektora, a samo 9 % ima raznolik sastav uprava. Obiteljske tvrtke s raznolikim sastavom uprava imaju blagu prednost u odnosu na one koje ga nemaju, u smislu ostvarenog dvoznamenkastog rasta u ovoj godini (46 % odnosno 43 %).

Izvor: IM&C/PwC foto: pixabay

Objavljeno 22. ožujka 2023. Sva prava pridržana PoslovniFM.