Zagreb, 14. lipnja, 2022. (GIA) – Odgoda plaćanja u B2C segmentu je stabilna, dok je u B2B segmentu uočen značajan rast u povećanju broja dana plaćanja, istaknuto je u istraživanju EOS Matrixa, koje je agencija Hendal provela tijekom proljeća 2022. na 200 kompanija registriranih u Hrvatskoj.

Čak 77 posto računa podmiruje se pravovremeno, što je porast od dva postotna boda u odnosu na 2020. (kada je rezultat bio 75 posto), no dok je odgoda plaćanja kod fizičkih osoba stabilna, u B2B segmentu uočen je značajan rast u povećanju broja dana plaćanja nakon dospijeća. Pravne osobe koje ne podmiruju račune unutar roka dospijeća, vidljivo je iz istraživanja – u prosjeku to čine 49 dana od dana dospijeća. Gledajući vjerovnike ukupno u prosjeku, računi u Hrvatskoj kojima je prekoračen rok dospijeća, plaćaju se do 37 dana nakon dospijeća. Nenaplativih računa je ispod 5 posto i kod privatnih i poslovnih kupaca.

„EOS grupa već više od 14 godina redovito provodi istraživanja navika plaćanja „European Payment practices“, iz kojega dobivamo uvid u tržišna kretanja i navike potrošača, kako pravnih, tako i fizičkih osoba. Time na najbolji način možemo pomoći vjerovnicima u zaštiti njihove imovine i očuvanju likvidnosti, ali i dužnicima u procesu otplate dugovanja. Po tom pitanju praksa je ista – svakom dužniku pristupamo individualno, s ciljem da u skladu s njegovim mogućnostima riješimo taj dug. Jedan od ključnih podataka koje smo dobili ovim istraživanjem je da je naplata potraživanja važna za povećanje likvidnosti tvrtke, stabilizaciju poslovanja te povećanje mogućnosti daljnjeg ulaganja. Bez uspješne naplate potraživanja, kad tvrtke ne raspolažu vlastitim sredstvima, daljnji razvoj je nemoguć“, pojasnio je Bernhard Melischnig, direktor EOS Matrixa.

Kad je riječ o važnosti učinkovite naplate, kao glavne pozitivne učinke uspješne naplate potraživanja ispitanici su izdvojili povećanje svoje likvidnosti (78%), stabiliziranje poslovanja (73%) te povećavanje mogućnosti ulaganja (59%). Ostali pozitivni efekti poput osiguravanja dobiti, omogućavanja boljih uvjeta rada i smanjenje troškova kamata javljaju u manjoj mjeri te ih ključnima smatra nešto više od 40 posto ispitanika. Nedovoljnu financijsku pismenost dužnika kao razlog za neplaćanje prepoznaje 18 posto ispitanika.

Većina ispitanika ističe da je naplata potraživanja sudskim putem skuplja i dugotrajnija opcija (82%) te da je odgovorno ponašanje vjerovnika minimizirati štetu koju mu čini nenaplativo potraživanje (65% ispitanika). Tek svaki deseti ispitanik smatra kako trenutačni zakonski okvir pruža dovoljnu zaštitu vjerovnika u procesu naplate potraživanja,

„Većina ispitanika svjesna je da, kao vjerovnici, svojim odgovornim ponašanjem moraju umanjiti štetu koja nastaje kad nisu u mogućnosti naplatiti dug. Ako je to, primjerice, povećanje cijena, to će se odraziti i na one korisnike koji redovito podmiruju svoje obveze, a potom i na gospodarstvo i konkurentnost cijele ekonomije. Zabrinjava kako 10 posto ispitanika smatra da će se stanje naplate u budućnosti pogoršati. Iako naizgled mala brojka, riječ je o višestrukom povećanju u odnosu na 2020., kad je to smatralo tek 3 posto ispitanika“, istaknula je Barbara Cerinski, direktorica EOS Matrixa.

Iz istraživanja je vidljivo kako su brzo izdavanje računa i provjera boniteta glavni način zaštite od neplaćanja, koje koristi tri od četiri vjerovnika, dok se kao glavni trendovi u upravljanju potraživanjima u sljedeće dvije godine ističu Cyber Security, automatizacija digitalne komunikacije s klijentima te mjere za unaprjeđenje zaštite podataka.

Izvor: Eos Matrix Foto: Pexels

Objavljeno 14. lipnja 2022.