Zagreb, 25. travnja 2020. – Više od 43% ispitanika poduzetnika trenutno nije zadužena, ali su za poslovanje firme riskirali gotovu svu privatnu imovinu. Nešto manje od vrlo niskih 8% izjavljuje kako nisu zaduženi i da imaju dovoljno privatne imovine. Dodatnih 18,7% trenutno nije zaduženo, ali ukoliko se ova situacija nastavi, morat će se zadužiti, što je po anketi koju je provela Udruga Glas poduzetnika, ipak segment koji nešto bolje stoji.

Podaci pokazuju i da je više od 23% poduzetnika srednje zaduženi, a obaveze su im u vrijednosti pola imovine, koju su pretežno financirali sami.  Na njih dodajemo još nešto manje od 7% ispitanika koji kažu da su jako zaduženi i da je većina imovine financirana na dug.

Jedna od puzzli slike o hrvatskim poduzetnicima, je i točna informacija o riziku koji preuzimaju na sebe i razini izloženosti koju podnose radi svojih firmi. U javnosti se najčešće vide prihodi i profiti, ali javnost rijetko ima jasnu percepciju cijelog financijskog modela i čemu je sve potrebno udovoljiti da bi neka firma uspješno funkcionirala. Jedan od zanimljivih kriterija iako donekle kompleksan je i razina zaduženosti koju ima svaki poduzetnik. Željeli smo dobiti, pa makar i nesavršenu informaciju o tome segmentu i zbog toga smo ih pitali – Kako bi procijenili razinu zaduženosti svoje firme?

U Udruzi smatraju da analiza daje dobra uvid u realno stanje u kojem se poduzetnici nalaze. Njih 43% riskira da ako ova kriza potraje i ne bude kvalitetnih kratkoročnih mjera, ali i dugoročnih promjena koje će olakšati poslovanje, izgube sve što imaju. A 30% već je ozbiljno zaduženo i svaki veći poremećaj i zapreka u poslovanju ih može gurnuti preko ruba.

Ti podaci su u skladu sa svim ostalima koji upozoravaju da je već postojeće vrlo teško stanje privatnog sektora, sada još dodatno ugroženo i da će posljedice neadekvatnih reakcija biti, kako bi se neki izrazili – biblijskih razmjera, naglašava se u priopćenju Udruge Glas poduzetnika.