Zagreb, 23. prosinca 2022. (GIA) – Prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u djelatnosti proizvodnje kakao, čokoladnih i bombonskih proizvoda (NKD 10.82), u 2021. godini poslovala su 23 poduzetnika koji su imali 2.103 zaposlena, što je u odnosu na prethodnu godinu smanjenje broja zaposlenih za 0,1%. Promatrana skupina poduzetnika ostvarila je 1,4 milijarde kuna ukupnih prihoda, 1,3 milijarde kuna ukupnih rashoda, dobit razdoblja od 54,6 milijuna kuna, gubitak razdoblja od 2,2 milijuna kuna te su iskazali pozitivan konsolidirani financijski rezultat u iznosu od 52,3 milijuna kuna, u odnosu na 20,2 milijuna kuna neto dobiti u 2020. godini.

Zabilježeno je povećanje ukupnih prihoda za 10,1%, ukupnih rashoda za 7,2%, dobiti razdoblja za 114,0% te smanjenje gubitka razdoblja za 57,7%. Od ukupnog broja poduzetnika u djelatnosti proizvodnje kakao, čokoladnih i bombonskih proizvoda, njih 14 ili 60,9% poslovalo je s dobiti, dok je 9 poduzetnika ili 39,1% iskazalo gubitak razdoblja. Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu manje su za 16,9%, u odnosu na prethodnu 2020. godinu. Uvoz je povećan za 5,6%, a izvoz za 12,2%, s tim da je trgovinski suficit iznosio 146,8 milijuna kuna.

Osnovni financijski rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti NKD 10.82 u 2021. godini

Prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih kod poduzetnika u proizvodnji kakao, čokoladnih i bombonskih proizvoda u 2021. godini iznosila je 5.937 kuna, što je za 2,4% više u odnosu na prethodnu godinu, ali i za 6,5% manje od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (6.350 kuna).

Rang lista TOP 10 poduzetnika po ukupnim prihodima u 2021. g., u djelatnosti proizvodnje kakao, čokoladnih i bombonskih proizvoda

Među 23 poduzetnika u djelatnosti proizvodnje kakao, čokoladnih i bombonskih proizvoda u 2021. godini, najveće ukupne prihode (967,1 milijun kuna) ostvario je KRAŠ d.d. iz Zagreba, što je 68,9% ukupnih prihoda promatranog razreda djelatnosti. Navedeno društvo je u 2021. godini ostvarilo najveće prihode od izvoza (367,2 milijuna kuna) te zapošljavalo i najveći broj radnika, njih ukupno 1.440, kojima je obračunata prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 6.553 kune te je ujedno i drugo po ostvarenoj neto dobiti u 2021. godini (20,0 milijuna kuna). Najveću neto dobit iskazalo je ZVEČEVO d.d. iz Požege, u iznosu od 24,5 milijuna kuna.

Izvor: Fina Foto: Kraš

Objavljeno 23. prosinca 2022. Sva prava pridržana PoslovniFM.