Zagreb, 1. travnja 2020. (HUP) – Hrvatska udruga poslodavaca pozdravlja nove mjere pomoći gospodarstvu i činjenicu da je Vlada RH uvažila prijedloge HUP-a, a posebno što je na naš prijedlog donijela odluku o povećanju iznosa plaća koje pokriva država uz preuzimanje tereta doprinosa, ističe HUP u priopćenju nakon što je premijer Andrej Plenković objavio nove mjere za poduzetnike.

Naravno, pohvalno je i uvažavanje oslobađanja od plaćanja poreza i doprinosa za one koji ne rade, odnosno delomično smanjivanje za ostale. Smatramo da će nove mjere značajnije pomoći gospodarstvu uz dvije dodatne preporuke: mjere moraju pratiti jasni kriterij i popratna administracija mora biti svedena na minimum. Očekujemo da se i parafiskalni nameti što prije ukinu ili smanje jer također značajno opterećuju poslovanje. Jučer smo uputili poziv jedinicama lokalne vlasti da i oni pomognu gdje god mogu poduzećima na svome području. Nadalje, pozdravljamo najavu Premijera o otvaranju pregovora sa sindikatima javnog sektora. Hrvatska udruga poslodavaca smatra  jako važnim da se javni sektor solidarizira i da također podnese dio tereta. Pritom onima koji sada pojačano rade treba dati dodatne nagrade. Spremni smo na nastavak konstruktivnih razgovora unutar Gospodarsko-socijalnog vijeća. Smanjivanje svih troškova poslovanja izravna je pomoć tvrtkama u zadržavanju radnika i čuvanju radnih mjesta. 

Pomoć gospodarstvu je jednako važna kao briga za zdravlje – moramo sačuvati gospodarstvo da bismo mogli štiti zdravlje i živote, ističe glavni direktor HUP-a Davor Majetić u izjavi nakon objave mjera.