Pregled objava i službenih informacija iz raznih izvora, vezanih uz razoran potres koji je pogodio područje Sisačko-moslavačke županije i aktivnostima na saniranju posljedica, objavljenih u tjednu od 4. do 10. siječnja 2021.

GIA – 10. siječnja 2021. 23.40 sati – Poduzetnička zona Marof Lekenik postala je centar za prihvat i distribuciju organizirano dopremljenih mobilnih stambenih jedinica na područja za koje je proglašeno stanje katastrofe. Uglavnom je riječ o dopremi organiziranim konvojima koji bi vrlo teško izravno mogli doći do lokacija gdje će se postavljati stambene jedinice. Po istovaru, operativne snage Stožera civilne zaštite i Hrvatske vojske odavde ih otpremaju korisnicima na području pogođenom potresom, objavilo je Ravnateljstvo civilne zaštite.

GIA – 10. siječnja 2021. 21.35 sati – Savjetnici Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva i HAPIH-a kontaktirali su 2703 poljoprivrednih gospodarstava na potresom pogođenim područjima, kako bi se informirali o štetama i potrebama poljoprivrednika u Sisačko-moslavačka županija. Također, izmješteno je 245 životinja s 38 PG-ova.

Uz donacije stočne hrane koje kontinuirano pristižu, danas, 10.siječnja, podijeljene su i donirane gumene čizme u Luščanima, Novom Selu Glinskom i Majskim Poljanama, mjestima najpogođenijima potresom, izvjestilo je Ministarstvo poljoprivrede.

GIA – 10. siječnja 2021. 19.35 satiMinistarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU u dogovoru je s Europskom komisijom oko izmjene OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. kojom će se izvršiti prenamjena 111 milijuna eura, odnosno više od 830 milijuna kuna, u okviru koje bi se podržale aktivnosti koje za cilj imaju obnovu nakon prirodne katastrofe velikih razmjera ili regionalne prirodne katastrofe. Iznosom od 111 milijuna eura, odnosno više od 830 milijuna kuna, financirala bi se obnova svih stradalih objekata u razornim potresima koji su zadesili Sisačko-moslavačku županiju i okolicu uključujući obiteljske kuće i javnu infrastrukturu. Obnova obiteljskih kuća provodila bi se u suradnji sa Središnjim državnim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Ministarstvo procjenjuje se da će iznos biti dovoljan za gotovo 2.000 obiteljskih kuća.

GIA – 10. siječnja 2021. 18.15 sati – Stanje zaliha na terenu i pomoć koja je stigla sa svih strana Hrvatske i svijeta u svojim objavama na Facebooku od prvog dana katastrofe vodi novinar i glavni urednik radija Poslovni FM Darko Buković.
Kako mu polazi za rukom ono što država ne može, objasnio je za TNT. “Cilj je donijeti provjerenu i službenu informaciju, ali i ljudima dati svjetlo nade – da postoji mnogo ljudi, tvrtki i institucija koje misle na njih, ali njihove pomoći ostaju nezabilježene”.
Prvi se pamte, a građani Sisačko-moslavačke županije pamtit će brojne volontere koji su plimom humanosti stigli pomoći odmah nakon potresa, kao i mnogobrojne nesebične donatore.
Cijeli intervju, razgovor s Nataša Božić Šarić možete pogledati ovdje

GIA – 10. siječnja 2021. 17.15 satiFOND SOLIDARNOSTI EU
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU podnosi Zahtjev za dodjelu sredstava iz EU Fonda solidarnosti zajedno sa zahtjevom za predujam, prema Europskoj komisiji najkasnije 12 tjedana nakon nastanka prve štete prouzročene nepogodom.
Zahtjev se priprema u suradnji s Ministarstvom graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine koji obavlja procjenu ukupnog iznosa štete.
…..
Puno se u posljednje vrijeme spominje Fond solidarnosti EU. Osnovan kako bi se njime odgovorilo na prirodne katastrofe velikih razmjera i izrazila europska solidarnost s regijama unutar Europe pogođenim katastrofama, zapravo je nastao kao reakcija na velike poplave u središnjoj Europi u ljeto 2002. godine. Otad se koristio za 80 katastrofa pokrivajući niz različitih prirodnih katastrofa uključujući poplave, šumske požare, potrese, oluje i suše. Do sada su 24 europske zemlje primile potporu u iznosu većem od 5 milijarde EUR.
Kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 područje primjene Fonda solidarnosti Europske unije prošireno je od 1. travnja 2020. na izvanredna stanja velikih razmjera u području javnog zdravlja.
U kojim se slučajevima dodjeljuju sredstva iz Fonda?
Financijska pomoć iz Fonda može se pružiti državama članicama i zemljama koje vode pregovore o pristupanju s EU-om u slučaju katastrofe velikih razmjera:

  • ukupna izravna šteta koja premašuje 3 milijarde eura u cijenama iz 2011. ili 0,6 % BND-a pogođene države, ovisno o tome što je niže;
  • u slučaju manjih, regionalnih katastrofa: ukupna izravna šteta koja premašuje 1,5 % regionalnog BDP-a (na razini NUTS 2). Za najudaljenije regije primjenjuje se prag od 1 % regionalnog BDP-a;
  • u slučaju da je prihvatljiva država pogođena istom katastrofom velikih razmjera kao susjedna prihvatljiva država;
  • u slučaju „izvanrednog stanja u području javnog zdravlja”: ukupni trošak provedbe hitnih mjera procjenjuje se na više od 1,5 milijardi eura u cijenama iz 2011. ili više od 0,3 % BND-a pogođene države.

Sredstva na raspolaganju
Pomoć iz Fonda solidarnosti može se mobilizirati do maksimalnog godišnjeg iznosa od 500 milijuna eura (u cijenama iz 2011.) uz nepotrošena sredstva iz prethodne godine čiji se iznos dodaje redovnom proračunu EU-a. Pojedinačne dodjele sredstava moraju odobriti Europski parlament i Vijeće nakon prijedloga Komisije. Jedna četvrtina tog iznosa mora ostati na raspolaganju 1. listopada svake godine za moguće potrebe do kraja te godine. U iznimnim slučajevima i ako su sredstva raspoloživa do kraja godine nedovoljna, manjak se može pokriti sredstvima iz proračuna za sljedeću godinu.

Djelovanja obuhvaćena Fondom
Sredstvima iz Fonda dopunjuju se javni rashodi država članica za ključne operacije u krizama kao što su:

  • vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru, u području vodoopskrbe, upravljanja otpadnim vodama, telekomunikacija, prijevoza, zdravlja i obrazovanja;
  • pružanje privremenog smještaja i financiranje službi spašavanja radi ispunjavanja potreba pogođenog stanovništva;
  • osiguravanje preventivne infrastrukture i mjera zaštite kulturne baštine;
  • čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenima na ekosustavima te hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegle neposredne posljedice erozije tla;
  • brzo pružanje pomoći, među ostalim medicinske pomoći, stanovništvu pogođenom izvanrednim stanjem velikih razmjera u području javnog zdravlja;
  • zaštita stanovništva od mogućeg izlaganja, uključujući sprečavanje, praćenje ili nadziranje širenja bolesti, suzbijanje ozbiljnih rizika za javno zdravlje ili ublažavanje njihova učinka na javno zdravlje.

Fond nije osnovan kako bi pokrio sve troškove povezane s prirodnim katastrofama. U načelu je ograničen na štetu koja se ne može pokriti osiguranjem i iz njega se ne nadoknađuju privatni gubici. Dugoročne aktivnosti, kao što su obnova gospodarstva ili preventivno djelovanje, nisu prihvatljive za pomoć iz Fonda. Međutim, mogle bi biti prihvatljive za potporu u okviru drugih instrumenata, osobito europskih strukturnih i investicijskih fondova.

GIA – 10. siječnja 2021. 17.15 sati – Kome se obratiti za prijavu štete i zahtjev za dolazak statičara?
Osobe koje nemaju pristup internetu, a objekti su im pretrpjeli štetu, mogu se obratiti na slijedeće brojeve telefona: 099 582 67 29 i 099 582 67 30 te na brojeve:
za područje grada Siska (044) 510-164, 510-834, 510-139
za područje grada Petrinje (044) 515-250, 515-234
za područje grada Gline (044) 551-600

Vlasnici oštećenih obiteljskih kuća i stanova čija je imovina pretrpjela štetu uslijed potresa, mogu prijaviti nastalu štetu i popunjavanjem upitnika za prijavu štete. Popunjavanjem upitnika podaci će biti uneseni u središnju bazu podataka za područje Sisačko-moslavačke županije, ističe Ravnateljstvo civilne zaštite.
Štetu možete prijaviti online

Osim navedenog, građani mogu prijaviti oštećenja te zatražiti procjenu uporabljivosti svojih građevina i pozivom na besplatan pozivni centar: 0800 2021

GIA – 10. siječnja 2021. 14.20 satiVoda i vodoopskrba – Ravnateljstvo civilne zaštite izvjestilo je da je obavljena kontrola više od 320 km nasipa na području maloga sliva Banovina te su Hrvatske vode žurno započele s hitnim sanacijama najkritičnijih lokacija. Preliminarna procjena troškova sanacije iznosi od 70 do 100 milijuna kuna, a za što će se pokušati osigurati sredstva iz Europskoga fonda solidarnosti. Što se tiče vodokomunalne infrastrukture, najteža situacija je na distributivnom području Privrede d.o.o. Petrinja gdje je tijekom 30. prosinca 2020. godine osposobljen dio sekundarnoga sustava, ali se voda u dijelove centra ne može pustiti kako ne bi došlo do plavljenja objekata. Na tom području, kao i na ostalom području pogođenom potresom je u tijeku uklanjanje kvarova. Već 30. prosinca 2020. godine pa nadalje osigurano je 18 cisterni za opskrbu vodom za piće. Sedam cisterni raspoređeno je u Petrinji, dvije u Glini i jedna u Lekeniku dok je na raspolaganju i osam cisterni poslanih od Ravnateljstva za robne zalihe.

GIA – 10. siječnja 2021. 12.56 satiHrvatski centar za potresno inženjerstvo www.hcpi.hr – Novi podaci 10.siječnja 2021.: Rezultati procjene oštećenja građevina nakon potresa kod Petrinje 2020: Broj prijava: 30404; Broj pregledanih zgrada: 14713. Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 174; Neuporabljivo zbog oštećenja: 1970; Privremeno neuporabljivo – potreban detaljni pregled: 1595; Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 1858; Uporabljivo – bez oštećenja: 389; Uporabljivo – bez ogranićenja: 3289; Uporabljivo – s preporukom o postupanju: 5438.

GIA – 10. siječnja 2021. 12.45 satiDržavnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama s prebivalištem na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije na kojem je proglašena katastrofa uzrokovana potresom od 29. prosinca 2020., odobrava se plaćeni dopust u trajanju od deset radnih dana, radi otklanjanja posljedica potresa, neovisno o odredbama kolektivnih ugovora. Plaćeni dopust može se koristiti tijekom 2021, navodi se u Odluci hrvatske Vlade od 7.siječnja, koja stupa na snagu odmah, a objavljena je u Narodnim novinama.

GIA – 10. siječnja 2021. 11.35 sati – Mobilizira se tvrtka ”Pleter usluge d.o.o.” za pripremu i dostavu potrebnih obroka, sukladno iskazanim potrebama jedinica lokalne samouprave, počevši od 15. siječnja 2021. do opoziva, objavilo je Ravnateljstvo civilne zaštite.

GIA – 10. siječnja 2021. 11.25 satiHrvatska gorska služba spašavanja nastavlja s ciljanim snimanjem terena u suradnji s Geodetskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, koji koordinira izradu digitalnog ortofota. Link: https://www.geof.unizg.hr/potres2020/

GIA – 10. siječnja 2021. 11.15HVZ: 564 intervencije na području Sisačko-moslavačke županije – Vatrogasne snage su tijekom 9. siječnja 2021. godine na području Sisačko-moslavačke županije nastavile s aktivnim radom na uklanjanju oštećenih dimnjaka, sanaciji krovišta, uklanjanju crjepova, osiguravanju ruševnih mjesta te drugih zadaća u svrhu spašavanja i zaštite ljudskih života. Ukupno je angažirano 577 vatrogasaca sa 147 vatrogasnih vozila, koji su odradili 564 vatrogasne intervencije. U Vatrogasnoj operativnoj zoni Glina angažirane su snage s područja VZŽ Karlovačke, Šibensko-kninske, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske te Državne intervencijske vatrogasne postrojbe Zadar, Šibenik i Split. Na području djeluje ukupno 233 vatrogasaca s 57 vatrogasnih vozila; evidentirane su 172 intervencije. Na području VOZ Sisak angažirane su snage s područja VZŽ Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske, Požeško-slavonske, Varaždinske, Međimurske i Virovitičko-podravske, s ukupno 170 vatrogasaca s 38 vatrogasnih vozila, a evidentirane su 202 intervencije.Među intervencijama koje su odradili vatrogasci, svakako se ističu predradnje za sigurno uklanjanje tornja-zvonika katedrale u Sisku, gdje sudjeluju vatrogasci iz JVP Sisak i JVP Zagreb. Zajedno sa HEP-om i HGSS-om odrađene su radnje za sanaciju trafo-stanice u Petrinji.

JVP Zagreb: 1000 intervencija u 8 dana Vatrogasci JVP Grada Zagreba i DVD-a s područja Grada Zagreba su tijekom 9. siječnja imali 72 tehničke intervencijena sanaciji posljedica potresa te ostalih izvida vezanih za procjenu stanja navedenih dijelova objekata. Na navedenim tehničkim intervencijama sudjelovao je ukupno 421 vatrogasac sa 133 vatrogasnih vozila. Zanimljivo je da je JVP Grada Zagreba samo u prvih 8 dana 2021. godine zabilježio preko 1000 intervencija. Vatrogasci s područja Zagrebačke županije bili su angažirani na novih 17 tehničkih intervencija na kojima je sudjelovalo 66 vatrogasaca sa 20 vatrogasnih vozila.Vatrogasci JVP Grada Križevaca iz Koprivničko-križevačke županije imali su ukupno 7 intervencija koje se odnose na oštećenja krovišta i dimnjaka na području Križevaca. U tim intervencijama sudjelovalo je ukupno 14 vatrogasca sa 7 vatrogasnih vozila.

GIA – 10. siječnja 2021. 10.005 sati – S Nataša Božić Šarić na N1, u emisiji Točka na tjedan, Darko Buković, glavni urednik radija Poslovni FM, razgovara o informiranju i što ga je navelo da danonoćno na jednom mjestu objavljuje, u svemu groznom, pozitivne i dobre, provjerene vijesti te zašto ga kolege zovu, na žalost, Informativna potresna agencija.

GIA – 10. siječnja 2021. 09.10 – Glavni vatrogasni zapovjednik danas je u Petrinji prilikom završetka ispomoći JVP-a Grada Malog Lošinja u potresu pogođenom području dodijelio priznanje za najpothvat u vatrogastvu u 2019. godini Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Malog Lošinja i vatrogascu Saši Mandiću. U listopadu 2019. godine JVP je sudjelovao na zahtjevnoj intervenciji spašavanja života šesnaestogodišnjaka koji je na otoku Cresu ostao zarobljen u špilji dugačkoj 50 m koja ponire u dubinu. Na intervenciji su sudjelovala tri vatrogasca: Saša Mandić, Branko Vojniković i Darko Badurina. Zahvaljujući iznimnoj sposobnosti i snalažljivosti trojice vatrogasaca na vrlo teškoj i nesvakidašnjoj intervenciji spašen je mladi život i izbjegnuta tragedija. Vatrogasci su još jednom takvim činom pokazali kako su spremni u opasnost dovesti i vlastiti život kako bi pomogli potrebitima. Za ovakav pothvat nominirani su i za Ponos Hrvatske. Čestitamo!

GIA – 9. siječnja 2021. 23.40 – Nema riječi koja bi opisala katastrofu, ogromnih razmjera koja je pogodila grad Petrinju i okolicu, ali isto tako nema riječi ZAHVALE za sve koji su od prvog do današnjeg dana uz nas. Stoga neizmjerna HVALA, ljudi sila ste i radi vas još mi Petrinci ostajemo moralno jaki i odolijevamo svakom sljedećem i sljedećem potresu. Gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović.

GIA – 9. siječnja 2021. 23.06 Mesna industrija Gavrilović izvijestila je danas da uskoro ponovo pokreće proizvodnju. Šteta od potresa se popravlja. Koliko god bilo teško, okrećemo novi list i hrabro idemo dalje. Naš mali doprinos tome je ponovno pokretanje proizvodnje. Našim zaposlenicima osigurat ćemo sigurna radna mjesta, poručuju iz Gavrilovića uz poruku… Ostajemo u Petrinji!

GIA – 9. siječnja 2021. 21.30 satiTurska donira još 100 stambenih kontejnera osobama s područja Sisačko-moslavačke županije! Prijatelji u nevolji

GIA – 9. siječnja 2021. 20.50 satiMinistarstvo znanosti i obrazovanja interventno će financirati nabavku 20 seizmografa za Prirodoslovno-matematički fakultet, u ukupnom iznosu od 4,5 milijuna kuna. Riječ je o 20 akcelerografa, 20 malih prijenosnih seizmografa, 20 digitalizatora podataka koji služe i za spremanje zapisa, koji će odmah na teren. Treba izgraditi gustu mrežu stalnih stanica na području Republike Hrvatske, kako bi se informacije dobivale trenutno, ističu sa PMF-a.

GIA – 9. siječnja 2021. 20.10 sati – Na potresima pogođenim područjima Sisačko-moslavačke županije ukupno je 58 školskih i visokoškolskih objekata. U Petrinji, Glini i Sisku je ukupno 21 škola s 5.658 učenika. Do danas su pregledana ukupno 42 objekta od kojih je 9 neupotrebljivih zbog nastalih oštećenja. Privremeno je neuporabljivo 11 objekata, 7 je uporabljivo s preporukom, a 15 je uporabljivo, objavilo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Ministarstvo će osigurati potrebna materijalna sredstva za izgradnju i obnovu objekata te provesti žurne aktivnosti za pravovremenu pripremu projektne dokumentacije jer će se sredstva za obnovu škola povlačiti iz europskoga Fonda solidarnosti. U tijeku je i analiza potreba opremanja učenika i odgojno-obrazovnih djelatnika IT opremom te pokretanje hitne procedure nabave iste. Ministarstvo će preuzeti plaćanje troškova smještaja u studentskim i učeničkim domovima za sve studente i učenike koji imaju prebivalište na potresima zahvaćenim područjima.

GIA – 9. siječnja 2021. 19.55 satiStočna hrana za poljoprivrednike!
Ministarstvo poljoprivrede je objavilo da su u funkciji tri skladišta stočne hrane, i to u Glini i Petrinji koja su od 9 do 15.30 sati na raspolaganju poljoprivrednicima u potrebi:
Lokacija skladišta – PETRINJA – Petrinja, Sisačka 116, DIP Žužić, bivša ciglana Petrinja – KONCENTRATI (žitarice); Kontakt osoba: Renato Šunjić; e-mail: renato.sunjic@hapih.hr; Tel: 099 50 287 74
Lokacija skladišta – PETRINJA – Petrinja, Ulica Milana Nemčića, desni II. Odvojak – VOLUMINOZNA HRANA (sijeno i sjenaža); Kontakt osoba: Renato Šunjić; e-mail: renato.sunjic@hapih.hr; Tel: 099 50 287 74.
Lokacija skladišta – GLINA: Glina, Dvorska 96
KONCENTRATI (žitarice) i VOLUMINOZNA HRANA (sijeno i sjenaža); Kontakt osoba: Dario Đurđević; e-mail: dario.durdevic@mps.hr; Tel: 091 488 28 12.

GIA – 9. siječnja 2021. 19.00 sati – U nedjelju, 10.siječnja, Kazalište Moruzgva humanitarno će odigrati predstavu Vla Vla Vlajland cabaret u Glini s početkom u 18 sati. Prije polaska skupljat ćemo u kombi vaše donacije, s posebnim naglaskom na električne grijalice, grijače za vodu, higijenske potrepštine i suhu hranu. Kombi kreće 10.siječnja u 13:00 sati ispred Bulićeve 9 u Zagrebu. Za sve dodatne informacije kontaktirajte: 099 6635 491.

GIA – 9. siječnja 2021. 18.43 sati – Od 29. prosinca 2020. do 8. siječnja 2021. na poseban račun koji je Grad Sisak otvorio za sve one koji žele pomoći gradu i građanima Siska stradalima u potresu, uplaćeno je ukupno 1.810.444,67 kuna. Na stranici Grad Sisak objavljeni su izvadci o svim uplatama pojedinaca, kompanija, institucija, jedinica lokalne uprave i smaouprave….Račun za donacije otvoren je i dalje u OTP banci – IBAN: HR9724070001500013097; Model: HR68; Poziv na broj: 7706; OIB uplatitelja.

GIA – 9. siječnja 2021. 18.00 sati – Uz zvuke Moje domovine, Sisak je danas sa 250 baklji upaljenih u 17 sati zahvalio svima na nesebičnoj plimi humanosti, koja se raširila na sve dijelove potresom pogođene Sisačko-moslavačke županije.

GIA – 9. siječnja 2021. 15.20 satiOdgoda donošenja rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave.

Ministarstvo pravosuđa i uprave predložilo je Hrvatskoj javnobilježničkoj komori da javni bilježnici odgode donošenje rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave, kao i otpremu već donesenih rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave u predmetima u kojima su ovršenici osobe sa sjedištem, prebivalištem ili boravištem u područjima zahvaćenima potresom. Javni bilježnici na šest mjeseci zastat će s postupanjem u više od 20 tisuća predmeta.

Mogućnost odgode ovrhe: Proglašenjem katastrofe ovršenici imaju mogućnosti zatražiti odgodu ovrhe u skladu s odredbama članka 65. stavka 1. točke 9. Ovršnog zakona. Zahtjev za odgodu podnosi se mjesno nadležnom sudu koji o zahtjevu odlučuje žurno. Uz, to postoji mogućnost odgode ovrhe suglasnošću stranaka (pristankom ovrhovoditelja) prema članku 69. Ovršnog zakona, u kojem slučaju nadležni sud ne ispituje pretpostavke za odgodu već istu odgađa na prijedlog stranaka.

Besplatna pravna pomoć: Svi građani kojima je u ovim teškim okolnostima potreba pravna pomoć, besplatnu pravnu pomoć mogu potražiti sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći. Za pitanja vezana za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć možete se obratiti na e-mail: besplatna.pravna.pomoc@pravosudje.hr ili izravno upravnim tijelima u županijama.

GIA – 9. siječnja 2021. 15.20 sati – OTPIS ZADUŽENJA PREDUJMOVA POREZA NA DOHODAK OD OBRTA I SLOBODNIH ZANIMANJA I POREZA NA DOBIT​​​

Porezna uprava će bez zahtjeva poreznih obveznika s područja Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije u kojima je proglašena katastrofa uzrokovana potresom (Petrinja, Sisak, Glina, Lekenik, Sunja, Donji Kukuruzari, Majur, Hrvatska Kostajnica, Dvor, Gvozd, Topusko, Ivanić Grad, Jastrebarsko, Velika Gorica, Zaprešić, Kravarsko, Pisarovina, Pokupsko) „po službenoj dužnosti“ utvrditi predujam poreza na dobit i predujam poreza na dohodak u iznosu od 0,00 kuna. Ovom mjerom obuhvaćaju se zaduženja predujmova koja dospijevaju na naplatu do podnošenja prijave poreza na dohodak i poreza na dobit za 2020. godinu u 2021. godini. Porezni obveznici koji su pogođeni potresom, a eventualno neće biti prepoznati kao takvi, mogu se bilo kojim načinom javiti Poreznoj upravi radi ostvarivanja navedene mjere.

P​​oduzetnici i/ili računovodstveni servisi s područja pogođenih potresom koji nisu u mogućnosti pravovremeno ispuniti obveze podnošenja propisanih izvješća Poreznoj upravi po svim osnovama ista mogu podnijeti naknadno tijekom siječnja 2021. godine, odnosno nakon ponovne uspostave veze sa sustavom ePorezna ili kada se stvore ostali potrebni preduvjetiU navedenim slučajevima nije potrebno podnositi pojedinačne zahtjeve za povrat u prijašnje stanje. Na knjigovodstvenim karticama poreznih obveznika neće se obračunavati kamate zbog kašnjenja prilikom podnošenja propisanih izvješća (obrazaca) uslijed nastalih okolnosti, navode iz Porezne uprave.

GIA – 9. siječnja 2021. 14.10 satiSredišnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje stavio je na raspolaganje 211 državnih stanova za potrebe privremenog stambenog zbrinjavanja osoba i obitelji koje su uslijed posljedica potresa ostale bez jedine stambene nekretnine uvjetne za stanovanje. Kompletno je opremljeno 40 stanova i spremno za useljenje, a za dodatnih 26 pokrenut je pregovarački proces žurne javne nabave. Do sada je zaprimljeno i riješeno ukupno 40 zahtjeva za privremeno stambeno zbrinjavanje. Za vrijeme trajanja privremenog smještaja, obitelji korisnika biti će oslobođene plaćanja troškova smještaja, kao i režijskih troškova. Ostala prava i obveze korisnika stambenih jedinica regulirat će se ugovorom o privremenom smještaju.

Obitelji čiji su objekti stradali u potresom pogođenim područjima i nemaju adekvatan smještaj mogu podnijeti prijavu za privremeni smještaj u državnoj imovini. Obrasce prijave za privremeni smještaj možete preuzeti i popuniti u sjedištima jedinica lokalne samouprave, dakle sjedištima gradova i općina potresom stradalih područja. Obrazac prijave možete preuzeti i u područnoj službi Petrinja (Trg Matice Hrvatske 18, email: petrinja@sduosz.hr) i Karlovac (Radićeva 27, e-mail: karlovac@sduosz.hr). Kontakti: Gordana Valenta, tel: (01) 6172-538, mobitel: 099 351 394, e-mail: gordana.valenta@sduosz.hr. Sanja Barać, tel: (01) 6172-774, e-mail: sanja.barac@sduosz.hr.

GIA – 9. siječnja 2021. 14.10 sati – Iz kampa Kovačine, Cres, u potresom pogođeno područje prevezeno je danas, 9.siječnja, 11 mobilnih kućica koje je unesrećenim obiteljima poklonila tvrtka Cresanka. Prve tri prevezene su domaćim snagama, učinile su to tvrtke Bojnak, Dražica Plus i Elektrovoda dok su po osam kućica došli tegljači Klanatransa i Rijeka Transa uz pomoć autodizalice poduzeća Orlovik. Svi prijevoznici kućice voze o svom trošku uključujući Jadroliniju koja je osigurala besplatan trajekt. A tvrtka “Frigotehnika” stavila se na raspolaganje da drugi tjedan odu na teren spojiti klime, objavio je Grad Cres. Mobilne kućice iz Cresa namijenjene su točno određenim obiteljima u Glini, Petrinji, Majuru i Donjim Kukuruzarima kojima su kuće u potresu toliko oštećene da nisu upotrebljive za stanovanje. Ukupno će se zbrinuti oko 55 osoba, izjavio je načelnik gradskog Stožera civilne zaštite Marin Gregorović koji je koordinirao akcijom.

GIA – 9. siječnja 2021. 14.00 sati – Crnogorski dnevnik, televizija i portal Vijesti pozvali su sve građanke i građane Crne Gore da se pridruže humanitarnoj akciji prikupljanja knjiga, pribora za crtanje i slikanje, društvenih igara i svih ostalih “zanimacija” za koje smatraju da mogu makar malo animirati djecu čiji domovi su uništeni potresima u Hrvatskoj. Upakirane poklone sa imenom pošiljaoca ostavljaju se na portirnici Vijesti, Trg nezavisnosti b.b. Podgorica, od ponedjeljka 11. do četvrtka 14. siječnja. Već u petak, 15.siječnja kreću darovi mališanima u Hrvatskoj. Akciju je pokrenula Biljana Popadić Otašević uz pomoć kruga humanih žena koje su joj pomagale i u prethodnim akcijama prikupljanja pomoći djeci u Crnoj Gori. Ovoj humanoj misiji se pridružuju i televizija, novina i portal Vijesti koji su sav prihod od prodanog tiraža novogodišnjeg trobroja opredijelili za pomoć postradalim krajevima Hrvatske i animirali privrednike i javne ustanove da se pridruže akciji, objavile su Vijesti.

GIA – 9. siječnja 2021. 11.30 satiProširenje mjera za očuvanje radnih mjesta na potresom pogođenom području.

U mjere za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom uključit će se poslodavce i radnike kojima je uslijed potresa ugrožena poslovna aktivnost i koji trpe posljedice katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije bez obzira na djelatnost i pad prometa i to u slučaju kada su zbog objektivnih razloga poslovno-proizvodi procesi bitno smanjeni ili onemogućeni. Visina potpore iznosi 4.000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.

Pri podnošenju zahtjeva poslodavci s područja pogođenih potresom ne trebaju dokazati da su imali pad prihoda/primitaka. Navedeni poslodavci kod podnošenja zahtjeva moraju samo dostaviti izjavu da su nastupile okolnosti iz kriterija za dobivanje potpore. Hrvatski zavod za zapošljavanje može naknadno tražiti dodatne dokaze o navodima iz izjave. Objektivni razlozi jesu: nastale znatne štete uzrokovane potresom na poslovnim ili proizvodnim pogonima i/ili nemogućnosti dolaska radnika na posao temeljem čega se ne može uspostaviti normalno poslovanje odnosno proizvodnja, objavilo je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

GIA – 9. siječnja 2021. 10.40 sati – (HVZ) Vatrogasne snage iz 19 županija neprestano na terenu. Na području pogođenom potresom neprestano djeluju i vatrogasne snage. Ukupno su u ispomoći Sisačko-moslavačkoj županiji angažirani vatrogasci iz 19 vatrogasnih zajednica županija. Vatrogasne snage su tijekom 8. siječnja nastavile sa aktivnim radom na uklanjanju oštećenih dimnjaka, sanaciji krovišta, uklanjanju crijepova, osiguravanju ruševnih mjesta te drugih zadaća u svrhu spašavanja i zaštite ljudskih života.

Prema obrađenim podacima 8. siječnja 2021. godine, ukupno je angažirano 567 vatrogasca sa 125 vatrogasnih vozila, a evidentirano je 549 vatrogasnih intervencija. Na području Vatrogasne operativne zone (VOZ) Glina su angažirane snage s područja VZŽ Karlovačke, Koprivničko-križevačke, Zagrebačke, Krapinsko-zagorska, Šibenko-kninske i IVP Split, Zadar i Šibenik sa ukupno 236 vatrogasaca, 32 vatrogasnih vozila, a evidentirano je 78 intervencija. Na području VOZ Sisak su angažirane snage s područja VZŽ Bjelovarsko-bilogorske, Međimurske, Požeško-slavonske, Varaždinske, Zagrebačke i Virovitičko-podravske županije sa ukupno 166 vatrogasaca, 35 vatrogasnih vozila, a evidentirano je 230 intervencije. Na području VOZ Petrinje su angažirane snage s područja VZŽ Primorsko-goranske, Splitsko-dalmatinske, Zadarske, Ličko-senjske, Dubrovačko-neretvanske, Grada-Zagreba, Osječkobaranjske, Istarske i IVP Dubrovnik sa 165 vatrogasaca, 58 vatrogasnim vozilom, a evidentirane su 241 intervencije.

Skidanje križa sisačke katedraleOd značajnih intervencija koje su odrađene zajedno sa ostalim službama na terenu ističemo skidanje križa sa sisačke katedrale (JVP Zagreb i JVP Sisak). Započeli smo uklanjanje tornja sa zvonika katedrale u Sisku. Skidanje se radi u fazama. Prva faza je uklanjanje ostataka žbuke i cigle te osiguranje gurtnama zidanog zvonika od urušavanja. Druga faza je skidanje križa sa tornja i treća faza osiguranje samog tornja i skidanje istog u cijelosti. Skidanje tornja vrši se na sličan način kao i na Zagrebačkoj katedrali. Danas se planira izvršiti treća faza uklanjanja cijelog tornja, i nakon toga uklanjanje zvona iz zvonika. Radove izvode djelatnici JVP grada Zagreba, specijalistički tim za spašavanje iz dubina i s visina. Spašavanje iz ruševina odrađuje se u suradnji sa JVP Grada Siska, poduzećem Mamut Zagreb, PU Sisačko-moslavačka i djelatnika župe – rekao je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba Siniša Jembrih. Danas će na terenu biti angažirano 523 vatrogasaca sa 108 vatrogasnih vozila.

GIA – 9. siječnja 2021. 10.06 sati – Udruga diplomiranih studenata Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, u suradnji s Fakultetom, odlučila je pomoći studentima koji su s područja Sisačko-moslavačke županije pogođenih potresom. Od 24 studenata s tih područja, sedmoro je pretrpilo znatna oštećenja – dvije su studentice u potpunosti ostale bez svojih domova i imovine, dok je kod petoro studenata, između ostalog, uništena kompjutorska oprema potrebna za praćenje online nastave. Uplate novčanih sredstava moguće su na račun: HR1323600001101496052, poziv na broj: 2020 (ukoliko ne prihvati, upisati u kućice ispred 99).

GIA – 9. siječnja 2021. 09.45 satiJednokratna naknada uslijed potresa i mobilni timovi za krizne intervencije u Petrinji i Glini. https://mrosp.gov.hr/default.aspx

Jednokratna naknada je materijalno pravo na novčanu pomoć koju je moguće ostvariti između ostalog i uslijed pretrpljene elementarne nepogode poput potresa. Naknada iznosi do 2.500 kn za samca, odnosno do 3.500 kn za kućanstvo. Jednokratna pomoć nije namijenjena samo socijalno ugroženima nego svima koji su stradali u potresu te pozivamo sve koji imaju oštećene objekte u potresu, a to još nisu učinili, da podnesu zahtjev. Više informacija: https://mrosp.gov.hr/vijesti/potres-vazne-informacije/jednokratna-naknada-12217/12217

GIA – 8. siječnja 2021. 23.50 sati – Iz krapinske tvornice Jedinstvo na potresom pogođena područja do sada je isporučeno 250 stambenih kontejnera, kaže direktor Josip Mihalić. Imali su, kaže, na lageru kontejnere pripremljene za Austriju i Njemačku, no ostali su u Hrvatskoj. Dnevno se isporučuje 10-ak, a sljedećih dana proizvodnja će biti povećana s isporukom 15 kontejnera dnevno. Osim kontejnera spremni su uključiti se i u obnovu, mogu proizvesti i montirati 3 montažne kuće dnevno, gotovo 100 mjesečno.

GIA – 8. siječnja 2021. 23.30 sati – U Petrinju su večeras, 8.siječnja, stigla još 22 stambena kontejnera. Riječ je o donaciji koju su organizirali Srpska pravoslavna crkva i Srpsko narodno vijeće.U sklopu humanitarne akcije “Banija je naša kuća” već je stiglo 50 kontejnera, a ukupno ih se planira donirati 80.Organizatori ističu kako na tome neće stati te da će se aktivno uključiti i u obnovu.

GIA – 8. siječnja 2021. 22.08 satiGrad Biograd na moru, za stradale od razornog potresa na Banovini, iz gradskog će proračuna donirati 100.000 kuna.”Pratit ćemo razvoj situacije u Petrinji, Glini, Sisku, Hrvatskoj Kostajnici i drugdje na području pogođenom potresom kako bismo pomogli izgradnji kuća i gotovo srušenoj Općoj bolnici Sisak u kojoj su osim ginekologije svi drugi odjeli u kontejnerima”, rekao je Ivan Knez, gradonačelnik Biograda.

GIA – 8. siječnja 2021. 21.00 satiHrvatske ceste su napravile detaljan pregled svih državnih cesta, mostova i objekata na području 3 županije koje su pogođene potresom. Procjene govore kako ukupni iznos šteta na državnim cestama i mostovima iznosi 75 milijuna kuna, samo na području Sisačko-moslavačke županije iznosi 37 milijuna kuna. Moguće je očekivati da će se iznos mijenjati kako budu napredovali detaljni pregledi. Kako bi se čim prije krenulo u saniranje nastalih šteta u ovom trenutku je prioritet izrada projektne dokumentacije a sve kako bi ugovaranje radova moglo čim prije krenuti.

Osim državnih cesta, oštećenja su pretrpjele i županijske, lokalne i nerazvrstane ceste a ukupna vrijednost njihove sanacije se trenutno procjenjuje na 20 milijuna kuna, objavilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

GIA – 8. siječnja 2021. 20.47 satiHrvatska gorska služba spašavanja HGSS izvjestila je večeras da je u protekla dva dana na područjima pogođenim potresom intervenirao 221 član HGSS-a. Odrađeno je ukupno 189 zadataka od čega 91 na visinskim radovima, krovovima i dimnjacima. HGSS je obavio opskrbu hranom, vodom, lijekovima, grijalicama i ostalim potrepštinama, te sve ostale zadatke koje situacija zahtjeva uključujući obilaske. Pomogli su evakuirati oko 400 umjetnina iz petrinjskog Hrvatskog doma i Galerije Krste Hegedušića. Zapovjedno mjesto HGSS-a su sačinjavala 4 zapovjedna vozila. Uz medicinski šator u bazi HGSS-a se nalazi logistički šator kao i šator za distribuciju potrepština stanovništvu.

GIA – 8. siječnja 2021. 20.36 sati – Na od danas, 8.siječnja, aktivnoj web stanici https://potresinfo.gov.hr/ mogu se naći objedinjene informacije o otklanjanju posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije.Tako je objavljena i tablica stanja izdanih i na teren dostavljenih robnih zaliha sa današnjim danom, 8.siječnja 2021.

GIA – 8. siječnja 2021. 20.15 sati – FB grupu “Škola za sve”, pokrenulo je nekoliko volontera s ciljem prikupljanja školskih torbi ili ruksaka s osnovnom potrebnom opremom za djecu potresom pogođenog područja Sisačko-moslavačke županije, kako bi mogli nastaviti školovanje u drugom pologodištu. “Smatramo da će upravo ta torba, pernica, olovka, gumica, bojica, bilježnica, blok zaokupiti njihove misli, ali i pružiti novu utjehu i ukazati da nisu sami”, ističu pokretačice. Svi koji žele donirati pozvani su u grupu “Škola za sve “.

GIA – 8. siječnja 2021. 20.10 sati – BBB Zagreb su izvjestili da su trenutno aktivna dva čuvana skladišta, na kojima skladište sav donirani građevinski materijal, o kojem se vodi evidencija i koji se razvozi potrebitima s područja Sisačko-moslavačke županije.

1. skladište: Zagreb, parking između okretišta na Borongaju i južne tribine maksimirskog stadiona, skladište radi svaki dan od 10 do 17. Kontakt: info@badblueboys.hr. .2 skaldište: Sisak, Zagrebačka cesta 44, iza Inine benzinske postaje. Zbog popunjenosti, BBB javljaju da više ne primaju ništa u skladište u Novom Pračnom. Kontat za novo skladište u Sisku: +385953741713 (Leo) ili info@badblueboys.hr. S današnjim danom, od građevinskog materijala najpotrebnije su: grede 14×12; cigle sitne; pur pjena niskoekspandirajuca; osb ploče; čavli 6cm, 12cm, 15cm; letve 5×3 i 5×5; daske; kliješta; žice razn; produžni kablovi; alu ljestve 3×9; kapelaji; biber crijep; pajseri; zidarske kante; čekići; skalpeli; lim; paropropusna folija; elementi za dimnjak.

GIA – 8. siječnja 2021. 20.05 sati – Šest od 20 stambenih kontejnera, koje je temeljem donacija kupila Udruga Glas poduzetnika za obitelji s područja Sisačko-moslavačke županije, danas, 8.siječnja su postavljena i dana obiteljima na korištenje. Prva dva su otišla četveročlanoj obitelj Đelalija čija kuća ima crvenu oznaku te obitelji Augustinović s dvoje djece, i trećim na putu. Kontejner je doniran i obitelji Bunčić u Velikom Šušnjaru te četveročlanoj obitelj Lovrinčić u Gore. Obitelji Božić i Jurković također su dobili svoje privremene domove, objavio je UGP.

GIA – 8. siječnja 2021. 18.10 satiVatrogasne zajednice iz četiriju županija sjeverozapadne Hrvatske – Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke i Krapinsko-zagorske, uz pomoć nekoliko vatrogasnih zajednica gradova i dobrovoljnih vatrogasnih društava, prikupile su financijska sredstva i nabavile dva stambena kontejnera za privremeni smještaj u kojima će obitelji lakše dočekati rekonstrukciju ili ponovnu izgradnju obiteljskih kuća razorenih potresom. Prvi kontejner otpremljen je danas u Petrinju, kolegi vatrogascu, ocu troje djece, koji je ostao bez doma. Drugi kontejner će biti isporučen u utorak, u Vurot, vatrogascu pripadniku JVP Petrinja koji je također ostao bez doma, a ima dijete mlađe od mjesec dana. Bravo vatrogasci!

GIA – 8. siječnja 2021. 18.00 sati – Od danas je aktivna web stanica https://potresinfo.gov.hr/ na kojoj možete naći objedinjene informacije o otklanjanju posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije

GIA – 8. siječnja 2021. 17.45 sati – Hrvatski Caritas potpisao je danas, 8.siječnja, s Tehnixom, proizvođačem stambenih kontejnera, ugovor o kupnji 100 stambenih, potpuno opremljenih modula, kojima će Hrvatski Caritas stambeno zbrinuti ljude pogođene potresom, na području epicentra, objavila je IKA.Naručeni su kontejneri s 4 ležajne jedinice, maksimalno opremljene, visokoga standarda, s gotovo 22 uređaja opreme, struju, vodu, klimatizaciju.Od ponedjeljka, 11.siječnja, kreće proizvodnja punim kapacitetom te će se instalirati šest kontejnera dnevno, najavljuju iz Tehnixa.

GIA – 8. siječnja 2021. 17.30 sati – Mliječna industrija Belje danas je, 8.siječnja, Crvenom križu Sisak dostavila 3.900 litara mlijeka i 424 paketa hrane.Ukupna donacija Belja uključivat će 10.000 litara mlijeka i 1.000 paketa hrane, a osigurano je i dodatnih 20.000 litara mlijeka donacijom tvrtke Meggle Hrvatska, koje će se po pozivu Hrvatskog crvenog križa dostaviti na područja u potrebi.

GIA – 8. siječnja 2021. 15.45 satiGrad Glina pozvao je danas, 8.siječnja, svoje građane za prijavu priključka električne energije nakon potresa koji je pogodio to područje, da žurno nazovu 558-800!

GIA – 8. siječnja 2021. 15.05 satiGradonačelnica Siska Kristina Ikić Baniček izvjestila je jutros da je do danas 8.siječnja, 5707 neodrađenih i 2389 odrađenih pregleda zgrada. Pritom je 309 neupotrebljivih objekata (od kojih 53 zbog opasnosti uslijed susjedne oštećene nekretnine) te 590 narančastih koje su privremeno neupotrebljive i zahtijevaju detaljniji pregled. U školskim sportskim dvoranama je 166 osoba, predana su do sada 221 zahtjeva za stambenim kontejnerima te se na području Grada Siska trenutno nalazi 29 kontejnera (od kojih 13 iz robnih zaliha RH, ostalo su donacije) i 5 kućica (od Ministarstva turizma) nabavljenih putem Grada. Prednost kod smještaja imaju višečlane obitelji sa crvenim oznakama na objektima. Gradonačelnica ističe da sustav gradskog stožera radi, nalaze se u Vatrogasnoj 1 i na Tržnici Kontroba u prostorima GOS-a.

GIA – 8. siječnja 2021. 14.00 satiHumanitarni konvoj iz Austrije dug čak dva kilometra krenuo je u zoru prema Hrvatskoj. Čak 26 vozila, odnosno 17 šlepera, osam manjih kamiona te jedan kamion hrane i higijenskih potrepština zaputilo se iz Spielberga prema Banovini gdje su stigli danas, 8.siječnja, oko 10:30 sati!

https://www.vecernji.hr/vijesti/iz-austrije-stize-konvoj-humanitarne-pomoci-za-banovinu-1459509?fbclid=IwAR116jlSnPb4HS1y3UscOFB8hygc6aDoZqtQjUjOQwmfj0w6KkRcAzUkgK8

GIA – 8. siječnja 2021. 13.30 sati Hrvatski Crveni križ pokrenuo je Koordinaciju humanitarnih udruga i organizacija, vjerskih zajednica i organiziranih građanskih grupa koje pružaju pomoć stanovništvu stradalom u potresu. U želji da pomoć što učinkovitije dođe do svih ljudi te da se maksimalno iskoriste postojeći kapaciteti, danas je u Petrinji održan sastanak na kojemu je dogovorena logistička koordinacija.

„Želimo da pomoć organizirano i sustavno dolazi do svih kojima je potrebna, a da se pritom ne dupla posao svih nas koji pomažemo na terenu. Nažalost, ova situacija će potrajati dugo i zato je važno da zajedničkim snagama svi pridonesemo stabilizaciji situacije. Pridružile su nam se i udruge s područja Sisačko-moslavačke županije i to je posebno važno jer poznaju i teren i ljude.“, ističe Robert Markt, izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa.Svaka od organizacija i udruga stavlja na raspolaganje svoje resurse koji će koordinirano biti usmjeravani tamo gdje je najpotrebnije.U sklopu Koordinacije, oformljena je i posebna skupina koja okuplja organizacije i udruge za pružanje psihosocijalne podrške stradalim ljudima. Potreba za ovakvom vrstom pomoći iznimno je velika i zato je važno i u tom dijelu koordinirati aktivnosti.„Timovi za psihosocijalnu podršku Crvenoga križa imaju pune ruke posla, ljudi su u stanju šoka i važno im je da znaju kako nisu sami. Okupili smo sjajne ljude koji dobro znaju svoj posao i koji će zaista moći i znati pružiti pomoć svima kojima je potrebna.“, pojašnjava Markt.

Koordinaciju čine:· Hrvatski Crveni križ· Caritas Sisačke biskupije· Islamska zajednica Sisak· Merhamet· Srpsko narodno vijeće· Inicijativa Ljudi za ljude i pridružena terenska volonterska grupa· Pravoslavna opština Petrinja· Solidarna – Zaklada za ljudska prava i solidarnost· Zaklada ZAMAH· Grad Sisak· Grad Glina· Udruga IKS, Petrinja· ADRA Hrvatska· Romska organizacija Hrvatske· Hrvatska komora psihoterapeuta· UNICEF· Korak dalje· Suncokret, centar za razvoj zajednice· Volonterski centar Zagreb· Projekt građanskih prava Sisak· Zadruga za etičko financiranje· Društvo za psihološku pomoć Zagreb· Agencija lokalne demokracije, Sisak.

GIA, 8. siječnja 2021. 13.00 sati – Tvrtke Muraplast, Brković i Optiplast, proizvođači plastike i proizvoda od plastike, donirali su više od 30.000 kg građevinske folije za pokrivanje krovova, ukupne vrijednosti preko 250.000 kuna.Njome je prekriveno nekoliko stotina domova.Istodobno donirani su brojni proizvodi od plastike gradovima i javnim vatrogasnim postrojbama, kao i na desetke tisuća plastičnih vrećica, čime se ujedno doprinosi i većoj razini higijenskih uvjeta tijekom podjele namirnica, poručili su iz triju tvrtki.

GIA, 8. siječnja 2021. 12.55 satiWiener osiguranje odlučilo je donirati pola milijuna kuna Sisačko – moslavačkoj županiji i Općoj bolnici Dr. Ivo Pedišić u Sisku, za sanaciju uslijed potresa.Iz Wienera poručuju da nastavljaju osluškivati potrebe onih kojima je pomoć trenutno najpotrebnija.

GIA, 8. siječnja 2021. 12.40 sati – Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijarto, koji danas, 8.siječnja, boravi u Hrvatskoj, izvjestio je o donaciji 50 stambenih kontejnera za najugroženija područja nakon razornog potresa, koje donira MOL. Uz to, bit će dostavljeno još šest kontejnera sa sanitarnim čvorovima. Jedna mađarska tvrtka, dodao je, donira još 5000 predmeta za rasvjetu. Najavio je i da će mađarska vlada sudjelovati u obnovi jedne crkve, odnosno škole.

GIA, 8. siječnja 2021. 12.30 sati – Novi konvoj pomoći koji su organizirali njemački vatrogasci iz pokrajine Baden-Württemberg stigao je jutros, 8.siječnja, u Sisak.Konvoj je sastavljen od 23 vozila razne namjene, a prevozi vatrogasnu opremu, građevinski materijal, odjeću i druge potrepštine. Uz vatrogasnu opremu, donirana su i 2 navalna vozila i jedno kombi vozilo, objavila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Hvala vam, dragi prijatelji!

GIA, 8. siječnja 2021. 12.05 sati – Vlasnik i direktor Tehnixa Đuro Horvat najavio je da će, nakon već isporučenih i postavljenih 50 stambenih kontejnera, tijekom siječnja isporučiti 200, a u veljači 300 stambenih kontejnera. “Važno je reći da se radi o stambenim modulima. 2,4 metra puta 6 metara i 3 puta 6, odnosno 15 i 18 kvadrata. Visoki je standard, imaju struju, vodu. Država će ih plaćati 50-55.000 kuna”, rekao je Horvat za N1 te dodao da su cijenu snizili 20 posto. Kontejneri su antipotresni, protupožarni, imaju sve certifikate i ispunjavaju sve norme, naglasio je.

GIA, 8. siječnja 2021. 11.50 satiOpćina Lipovljani, na čijem se području snažno osjetio potres, srećom bez značajnijih šteta, donijela je odluku o uplati svih 60.000 kuna planiranih sredstava proračunske rezerve, za stradala područja Petrinje, Gline i Siska. Sredstva će biti uplaćena na račune tih triju gradova.

GIA, 8. siječnja, 10.30 sati Vatrogasci nastavljaju angažman unatoč teškim uvjetima na terenu. Vatrogasne snage i dalje aktivno sudjeluju na području Sisačko-moslavačke županije. Glavne aktivnosti odnose se na uklanjanje oštećenih dimnjaka, sanaciji krovišta, uklanjanju crijepova, uklanjanju cigli, osiguravanju ruševnih mjesta te drugih neophodnih zadaća u svrhu zaštite imovine i ljudskih života. Kao i proteklih dana izvršene su smjene ljudstva sa dopunom snaga i također otpuštanjem na odmor dijela snaga.Sve dislocirane snage iz drugih županija bile su raspoređene na području Gradova Sisak, Petrinja i Glina te općine Majur kod Hrvatske Kostajnice.

Tijekom 7. siječnja, bilo je angažirano ukupno 439 vatrogasaca sa 149 vatrogasnih vozila iz Sisačko-moslavačke županije, drugih vatrogasnih zajednica županija te DVIP-ova Zadar, Split i Šibenik. Na vatrogasnoj intervenciji došlo je do ozlijede noge jednog vatrogasca iz DVD-a Ivanec (Varaždinska županija) te je isti zbrinut u Općoj bolnici Sisak, tako da sada ukupno bilježimo 7 ozlijeđenih vatrogasaca (JVP Split, DVD-a Otočac, DVIP-a Dubrovnik, DVD-a Novalja, Kupinečki Kraljevec, Gračani i Ivanec). Vatrogasne snage su i tijekom noći bile na obilasku terena, a saniranje posljedica ovog razornog potresa vatrogasne snage nastavljaju do daljnjeg. Vatrogasci su cijelo vrijeme na terenu i ostat će dokle god ima potrebe. Obzirom na otežane uvjete rada, ali i dalje sveprisutnu opasnost od zaraze koronavirusom, koristim ovu priliku da upozorim na poštivanje epidemioloških mjera, nošenje zaštitne maske, držanje razmaka kako bismo smanjili mogućnost zaraze – rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

Vatrogasci Grada Zagreba i Zagrebačke županije odradili gotovo 100 intervencija. Vatrogasci JVP Grada Zagreba i DVD-a sa područja Grada Zagreba su tijekom navedenog promatranog razdoblja imali 71 tehničku intervenciju uklanjanja dimnjaka, sanacije krovišta, uklanjanja oštećenih crijepova i fasada te ostalih izvida vezanih za procjenu stanja navedenih dijelova objekata. Na navedenim tehničkim intervencijama ukupno (kumulativni zbroj) je sudjelovalo 357 vatrogasaca sa 135 vatrogasnih vozila. Tako su zbog posljedica ovog razornog potresa i vatrogasci iz JVP-i DVD-a sa područja zagrebačke županije bili su angažirani na novih 27 tehničkih intervencija uklanjanja crijepova, sanacije dimnjaka i krovišta (podaci iz aplikacije UVI) te izvida. Na navedenim tehničkim intervencijama ukupno (kumulativni zbroj) je sudjelovao 71 vatrogasac sa 33 vatrogasna vozila.

GIA, 8. siječnja, 10.15 sati Sve donacije, bilo da je riječ o robi ili uslugama, oslobađaju se plaćanja PDV-a! Odluka Vlade na snagu stupa od subote 9. siječnja. Vlada je promijenila Pravilnik o Općem poreznom zakonu tako da su sada sve donacije za područja pogođena potresom oslobođene obveze plaćanja PDV-a. Odluka se odnosi na pravne odnosno fizičke osobe (poduzetnike) koji su prešli prag od 300 tisuća kuna prihoda. Novčane donacije također su oslobođene PDV-a.

GIA, 8. siječnja, 10.00 sati Ploče, Vrgorac i Gradac sagradit će montažnu kuću jednoj obitelji s potresom pogođenog područja Banovine i Pounja. Time su se pridružili incijativi gradova i općina koji su spremni pomoći na sličan način. Projektnu dokumentaciju tipske monatažne kuće financirat će zajedno po modelu 1/3. Istodobno, otvorit će posebne račune za donacije. Moguću potrebnu razliku za zatvaranje financijske konstrukcije uplatit će iz svojih proračuna, objavio je gradonačelnik Vrgorca Ante Pranic.

GIA, 8. siječnja, 02.00 sati Općina Primošten, odlukom načelnika Stipe Petrine, iz proračuna je donirala 100.000 kuna za potresom pogođena područja Sisačko-moslavačke županije. Kako je objavljeno na službenoj stranici Primoštena, načelniku Petrini se obratio i anonimni donator spreman za unesrećene obitelji iz Petrinje i okolnih mjesta, kupiti šest novih mobilnih/kamp kućica, zbog čega je i zatražio pomoć u prikupljanju informacija gdje se mogu brzo kupiti.

GIA, 8. siječnja, 01.00 satiGrad Pag, u suradnji s gradskim tvrtkama Komunalno društvo Pag, Čistoća Pag, Pag II i Turistička zajednica Grada Paga, odlučili su se za financijsku pomoć Gradu Petrinji u iznosu od 100.000 kuna. Sredstva su uplaćena na žiro-račun Grada Petrinje za obnovu Dječjeg vrtića Petrinjčica.

GIA, 8. siječnja, 00.30 satiMarin Vanjak, poznati pizza majstor, vlasnik pizzerije O’Hara, u Petrinju je dovezao modernu pizza peć tešku 800 kg te priprema pizze za stradale u potresu.Samo jučer je njegova ekipa ispekla i podijelila 800 pizza.Uključeno je ukupno 200 ljudi, a pizza je besplatna svima!

GIA, 8. siječnja, 00.15 sati – Grad Glina pozvao je sve svoje sugrađane koji nakon pregleda statičara imaju žutu ili zelenu naljepnicu, a kojima je potrebna pomoć oko saniranja štete u građevinskim materijalima ili radovima, da se prijave u gradsku upravu na 551-627, 551-600 odnosno na mailove gospodarstvo@grad-glina.hr, gradonacelnik@grad-glina.hr

GIA, 8. siječnja, 00.15 sati – Voditelj Hrvatske katoličke misije u Berlinu, Zvonko Tolić, pokrenuo je odmah nakon razornog potresa, akciju pomoći za građane i područja Sisačko-moslavačke županije stradala u potresu.Ukupno je dosad uplaćeno više od 350.000 eura donacija (nešto više od 2,6 milijuna kuna), koji će se, planirano je, koristiti za izgradnju 6 obiteljskih kuća.

GIA, 7. siječnja, 23.55 sati – Prvih 30 od ukupno 100 kontejnera koji iz Turske dolaze u Hrvatsku, danas su pristigli u područja pogođena potresom. Kontejneri, koji su u organizaciji AFAD, DFDS i UND brodom stigli u Trst, kamionima su dovezeni u Hrvatsku. Našim prijateljima Hrvatima koji će ih koristiti želimo puno zdravlja te da više ne dožive ovakve katastrofe, objavilo je večeras Veleposlanstvo Turske u Hrvatskoj.

GIA, 7. siječnja, 23.45 satiGrad Sveti Ivan Zelina odlučio je Gradu Glini te Gradu Petrinji donirati po 25.000 kuna, kao pomoć u hitnoj sanaciji šteta nastalih razornim potresom.

GIA, 7. siječnja, 22.40 sati – U gradu Karlovcu ukupno su zaprimljene 244 prijave štete, od čega se 17 odnosi na javne objekte, dok su ostalo prijave na privatnim objektima. Oštećene objekte dodatno obilazi sedam timova formiranih od djelatnika gradske uprave koji pomažu građanima pri pravilnoj preliminarnoj prijavi štete na propisanom obrascu, objavili su iz Grada. I dalje pozivamo sve fizičke i pravne osobe, a posebno korisnike prostora i objekata u vlasništvu države da prijave eventualnu štetu od potresa na propisanom obrascu kojeg mogu dobiti na porti gradske uprave u Banjavčićevoj 9, ili preuzeti na web stranicama grada Karlovca i dostaviti osobno ili poslati putem e-mail adrese potres@karlovac.hr. Sve dodatne informacije po prijavi štete građani mogu dobiti na broju telefona 047 628 118.

GIA, 7. siječnja, 22.30 satiPortal cimerfraj.hr prikupio je i danas objavio popis OPG-ova i proizvođača s područja Banovine pogođenih potresom. Popis se stalno ažurira, a istodobno kolege pozivaju da im se OPG-ovi jave na urednistvo@cimerfraj.hr kako bi ih se dodalo na popis. Pomozimo malim i mikro poduzetnicima, poljoprivrednim gospodarstvima, u njihovom oporavku, kušajući domaće uzgojene i tradicionalno proizvedene proizvode.

GIA, 7. siječnja, 22.15 sati – Iz UNICEF-ovog skladišta u Kopenhagenu u Logistički centar u Jastrebarskom 4.siječnja je dostavljeno 13,5 tona zaštitnih cerada, točnije 2300 cerada dimenzija 4×5 metara te 100 cerada dimenzija 4×50 metara, koje se, sukladno informacijama s terena, dostavljaju na lokacije u Sisačko-moslavačkoj županiji.

GIA, 7. siječnja, 22.15 satiSlovenski Caritas dosad je u akciji prikupljanja pomoći za potresom pogođena područja Hrvatske, prikupio 110.400 eura. Sredstva se prikupljaju SMS porukama KARITAS5 na broj 1919, te uplatama na račun Slovenskog Caritasa. Sredstva će, kako se navodi u priopćenju Slovenskog Caritasa, Hrvatski Caritas koristiti za pružanje žurne pomoći najugroženijim kućanstvima u Petrinji, a posebno u mjestima oko Petrinje i Gline, gdje je većina kuća srušena, teško oštećena ili je u njima opasno živjeti. Slovenski Caritas 4. siječnja počeo je i akciju prikupljanja hrane i higijenskih potrepština u 200 poslovnica Mercatora.

GIA, 7. siječnja, 21.23 satiGrad Oroslavje i oroslavski obrtnici, kako je objavljeno iz Grada, spremni su obnoviti kuću potrebitoj obitelji u potresom razrušenom području Sisačko-moslavačke županije. “Željeli bismo da to bude obitelj sa više djece, kojoj je to jedina nekretnina i kojoj je kuća stradala da se u njoj ne može više boraviti. U skladu s financijskim mogućnostima grada imamo namjeru izdvojiti 70.000,00 kuna za građevinski materijal, dok bi potrebne radove i ostali materijal donirali obrtnici iz Oroslavja”, navodi se.

GIA, 7. siječnja, 20.59 satiUdruga Alumni Gimnazije Pula, tj. bivših učenika Škole i Gimnazija Pula pokrenuli su akciju prikupljanja dobrovoljnih priloga za kupnju prijenosnih računala učenicima razrušenih i ranjenih srednjih škola u Petrinji i Glini. Računala bi bila donacija školama.Uplata dobrovoljnih priloga moguća je do 18.siječnja na račune:IBAN: HR 19 23600001102841625SWIFT: ZABAHR2XPOZ. NA BROJ: HR00 01-2021OPIS PLAĆANJA:” Donacija za škole u Glini i Petrinji”

GIA, 7. siječnja, 20.53 sati – U petak, 8.siječnja, oko 8 sati u potresom pogođena područja stići će 10 kontejnera koje su za hrvatske građane, čiji su domovi stradali u potresu, kupili dobrotvori iz šest austrijskih župa.

GIA, 7. siječnja, 18.43 sati – Velika solidarnost na djelu! Više od 120 milijuna kuna uplaćeno je dosad ukupno u novcu za pomoć potresom pogođena područja Sisačko-moslavačke županije, na različite račune za donacije!

Donacijama na posebno otvoren račun državnog proračuna, koji je otvorila Vlada, iz zemlje i inozemstva uplaćeno je 59 milijuna kuna.

Na račun Hrvatskog crvenog križa za pomoć stradalima u potresu uplaćeno je ukupno, na dan 6. siječnja, 64.669 donacija u ukupnom iznosu od nešto više od 40 milijuna kuna. Na donatorskom telefonu 060 9011 zabilježeno je 84.804 poziva, u vrijednosti od 530.025,00 kuna ( uključujući PDV i naknadu tele operatera).

Na račun Zaklade Solidarna za Fond 5.5. uplaćeno je, po objavljenim podacima s današnjim danom, 7,76 milijuna kuna. Prva sredstva bit će utrošena na nabavu kontejnera sa sanitarnim čvorom i čizama. Ponude za kontejnere su prikupljene te će dobavljač biti odabran do kraja dana.

Na račun koji je za donacije otvorila Udruga Glas poduzetnika uplaćeno je više od 2,6 milijuna kuna. Prva sredstva već su uložena u kupnju 20 stambenih kontejnera. Svaki od potresom pogođenih gradova i mjesta te županija zaprima donacije iz zemlje i inozemstva i na svoje, za tu svrhu posebno otvorene, račune.

Na te računu stižu i uplate hrvatskih gradova i jedinica lokalne uprave i samouprave, koji su po procjeni dosadašnjih uplata, uplatili više od 5,5 milijuna kuna. Novčane donacije se uplaćuju i na račune Hrvatskog Caritasa, a donacijski račun otvorio je i Unicef. Dodatno, kao interventnu pomoć u ublažavanju i saniranju posljedica potresa trima županijama, hrvatska Vlada je ukupno osigurala 120 milijuna kuna – 100 milijuna kuna najteže pogođenoj Sisačko – moslavačkoj, a po 10 milijuna Zagrebačkoj i Karlovačkoj.

GIA, 7. siječnja, 17.59 satiGrad Zagreb objavio je danas, 7.siječnja, da sutra, 8.siječnja, na više punktova počinje podjela građevinskog materijala za građane pogođene potresom u prosincu.

“Obavještavamo građane čiji su objekti stradali u potresu u prosincu, da od sutra 8. siječnja 2021. kreće podjela građevinskog materijala za nužnu sanaciju. Materijal će se dijeliti svaki dan od 10,00 do 18,00 sati. Građani s područja Gradske četvrti Brezovica, koji su prijavili najviše štete, u dogovoru s predstavnicima Vijeća gradske četvrti materijal mogu preuzeti na lokaciji Brezovička cesta 98b, kod objekta NK Brezovica. Građanima iz drugih gradskih četvrti, s obzirom na manji broj prijava štete materijal će se dostavljati na adresu, također u dogovoru s predstavnicima vijeća gradskih četvrti. Podjela će se vršiti u suradnji članova vijeća gradskih četvrti, vijeća mjesnih odbora i Gradskog ureda za mjesnu samoupravu.

Prilikom preuzimanja građevinskog materijala građani trebaju potpisati izjavu o preuzetoj količini materijala kao i izjavu da nisu zaprimili odštetu od osiguravajućeg društva. Ova mjera pomoći namijenjena je prvenstveno vlasnicima stambenih objekata koji uz nužnu sanaciju oštećenja mogu nastaviti nesmetano i sigurno živjeti u svojim objektima. Raspoloživ građevinski materijal:-crijep (Kontinetal plus, Biber, Jupiter i sljemenjaci s kopčom); drvena građa (jelove letve, štafle duljine 4 metra); mort za zidanje, vapnena glet masa; opeka (puna opeka i blok opeka); dimnjaci”.

Iz Grada Zagreba podsjećaju kako građani nastale štete od potresa mogu prijaviti na besplatne brojeve telefona 0800 8802 i 0800 8805, te na mail: potres@zagreb.hr.

GIA, 7. siječnja, 17.00 satiGrad Knin pridružio se inicijativi gradova i općina koji će vlastitim sredstvima i sredstvima svojih građana direktno obnoviti barem jednu kuću u potresom pogođenom području.Otvoren je i podračun na koji građani i tvrtke mogu uplaćivati donacije.Broj računa: HR1623900011500199061Model: HR68Poziv na broj primatelja: 7765-OIB uplatitelja.

GIA, 7. siječnja, 17.00 sati – Splitsko-dalmatinska županija obnovit će razrušenu osnovnu školu u mjestu Gora u Petrinji. https://zupan.hr/vijesti/splitsko-dalmatinska-zupanija-obnovit-ce-razrusenu-osnovnu-skolu-u-mjestu-gora-u-petrinji/

GIA, 7. siječnja, 16.58 satiGradska tržnica Sisak, koja je nakon pregleda statičara dobila zelenu naljepnicu, radi po uobičajenom radnom vremenu, objavio je Grad Sisak, koji je pozvao sve da kupuju domaće od lokalnih OPG proizvođača.

GIA, 7. siječnja, 16.58 sati – I danas u skladišta Ministarstva poljoprivrede u Petrinji i Glini stižu donacije iz brojnih krajeva. Između ostalog, stiglo je 20 tona stočne hrane iz Odžaka u susjednoj BiH, 20 velikih bala sjenaže iz Đulovca, 18 tona žitarica iz Karlovca i 10 tona smjese iz Križevaca. Hvala svim donatorima na solidarnosti i velikom srcu!

GIA, 7. siječnja, 16.00 sati – U koordinaciji sa Stožerom civilne zaštite članovi stručnog tima Ministarstva kulture i medija, petrinjske Galerije „Krsto Hegedušić“, Muzejskog dokumentacijskog centa, Galerije Klovićevi dvori te Muzeja za umjetnost i obrt, evakuirali su danas, 7.siječnja, umjetnine iz Galerije „Krsto Hegedušić“ u Petrinji. Evakuirano je oko 300 slika, crteža, grafika, fotografija i skulptura koje imaju status zaštićenog kulturnog dobra, a zbirka se sada seli u osiguranu privremenu čuvaonicu. Planovi za evakuaciju ostalih pokretnih kulturnih dobara su spremni, a s premještanjem će se započeti kada se za to steknu uvjeti i lokacije budu sigurne za pristup.

GIA, 7. siječnja, 15.53 sati – POZIV ZA ISPITIVANJE RASPOLOŽIVIH UGOSTITELJSKIH OBJEKATA NA PODRUČJU SISAČKO-MOSALAVAČKE ŽUPANIJE I OSTALIM PODRUČJIMA ZAHVAĆENIM POTRESOM ZA POTREBE PRIPREME TOPLIH OBROKA

Poštovani ugostitelji, Tragedija koja je zadesila Baniju nikoga nije ostavila ravnodušnim. Rijeka ljudi i vozila danima se slijeva u Petrinju, Sisak, Glinu, Topusko i stotine sela bez vode, struje, hrane i krova nad glavom. Stotine kuhara i ugostitelja s područja cijele Hrvatske su pristigli kako bi osigurali topli obrok za sve one kojima je najpotrebniji u ovim trenutcima.

U vidu prve pomoći je uspostavljen sustav od šest improviziranih ugostiteljskih punktova u Petrinji, Moščenici, Sisku (2), Topuskom i Glini koji nisu dugoročno održivi. Intenzivno radimo na dugoročnom rješenju i stoga objavljujemo ovaj poziv za ispitivanjem raspoloživih kapaciteta za pripremu toplih obroka na predmetnom području.

Molimo da se jave svi ugostitelji čiji ugostiteljski objekti mogu raditi, zadovoljavaju uvjete za rad u ovim teškim trenutcima te mogu pripremati tople obroke za osobno preuzimanje ili dostavu sukladno trenutno važećim zakonskim propisima i odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

GIA, 7. siječnja, 15.25 satiGrad Velika Gorica planira izgraditi nove kuće svim stanovnicima na svom području čiji su stambeni objekti stradali u razornom potresu 29. prosinca. rečeno je danas na konferenciji za novinare. Vlasnicima svih objekata koji dobiju crvenu oznaku, Velika Gorica će najprije omogućiti montažne kuće ili kontejnere, a kasnije izgraditi nove, kazao je v.d gradonačelnika Krešimir Ačkar. Crvenu oznaku zasad su dobile tri, mogućnost da ih dobije je još pet stambenih objekata, a radi se o kućama na području Cerovskog vrha i Velike Bune.

Ukupno je prijavljeno 500 oštećenja. Ukupno 18 osoba s velikogoričkog područja smješteno je u hotelima i prenoćištima kojima zahvaljujem od srca. Uz njih, 65 osoba s područja Kravarskog, Pokupskog i Sisačko-moslavačke županije također boravi u velikogoričkim hotelima. Grad Velika Gorica donio je i mjeru da će sve obitelji koje su stradale u potresu i koje su se morale iseliti, bile one u hotelima ili kod rodbine, dobiti po 10 tisuća kuna jednokratne pomoći. Istodobno, Velka Gorica je uplatila 200 tisuća kuna za fond pomoći Sisačko-moslavačkoj županiji te preuzela apsolutnu odgovornost za susjedne općine Kravarsko i Pokupsko.

GIA, 7. siječnja, 15.07 satiGrad Ludbreg i susjedne općine Martijanec, Mali Bukovec, Sveti Đurđ i Veliki Bukovec, zajedno su kupili 7 opremljenih kontejnera koji će ovih dana biti dostavljeni obiteljima na području Petrinje i Gline. Gradonačelnik Dubravko Bilić naglašava da su kontejnere kupili od hrvatskog proizvođača, a ludbreška tvrtka Sven d.o.o. donirala je kuhinje za opremanje kontejnera, dok je Hespo osigurao 20 madraca. Riječ je o donaciji ukupno vrijednoj više od 200.000 kuna.

GIA, 7. siječnja, 15.00 satiHrvatski centar za potresno inženjerstvo – novi podaci do 7.siječnja – Rezultati procjena oštećenja građevina nakon potresa kod Petrinje 2020: broj prijava: 24.559; broj pregledanih zgrada: 10.974. Tu su i naputci i načini prijave – www.hcpi.hr.

GIA, 7. siječnja, 14.04 sati – HCK: Nakon sinoćnjih jačih potresa, Hrvatski Crveni križ odmah je pružio podršku stanovništvu zbog visoke razine uznemirenosti i straha od ponavljanja potresa. Mnogi stanovnici bore se s osjećajima neizvjesnosti, straha i panike zbog čega timovi za psihosocijalnu podršku svakodnevno pružaju individualnu pomoć te provode aktivnosti s najmlađima, a do sada je pruženo više od 3.100 usluga psihosocijalne podrške.

Od prvog potresa na pogođenom području Hrvatski Crveni križ podijelio je više od 300 tona hrane, više od 78 tisuća toplih obroka za stanovništvo, više od 13 tisuća toplih obroka za operativne snage, više od 211 tisuća litara vode, više od 42 tone odjeće, 719 grijalica uz svu ostalu humanitarnu pomoć. Također, Hrvatski Crveni križ je na potresom pogođena područja dostavio 60 isušivača za sve one kojima je zbog oštećenja stambenih objekata vlaga prodrla u domove, riječ je o prvoj pošiljci, a u narednim danima sukladnom potrebama dolazit će i nove pošiljke. Hrvatski Crveni križ aktivno surađuje s ostalim operativnim snagama na terenu.

Na poziv Hrvatskog Crvenog križa, u pomoć stradalim građanima uključila se Nacionalna udruga ugostitelja koja je postavila kuhinju odmah nakon potresa i iste večeri skuhani su i podijeljeni topli obroci stradalima. Hrvatski Crveni križ osiguravao je namirnice za pripremu obroka, a kuhari Udruge ugostitelja svakodnevno su kuhali, dok su volonteri Crvenoga križa obroke dostavljali ljudima koji nisu mogli sami doći po njih.

„Odmah smo se odazvali jer smo vidjeli da je riječ o velikoj tragediji i da je ovim ljudima potrebna pomoć, odnosno topli obrok. Motiviralo nas je to da ljudi koji se ne mogu vratiti svojim domovima, ipak nešto toplo pojedu“, navodi Marin Medak, predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja. Hrvatski Crveni križ svim kuharima volonterima, kao i ostalima koji na bilo koji način pružaju pomoć, od srca zahvaljuje na angažmanu i predanosti.

Status donacija na dan 6.1.2021. godine: na ime Apela za pomoć stradalima u potresu uplaćeno je 64.669 donacija u ukupnom iznosu od 40.063.039,88 kuna. Na donatorskom telefonu 060 9011 zabilježeno je 84.804 poziva, u vrijednosti od 530.025,00 kuna ( uključujući PDV i naknadu tele operatera).

GIA, 7. siječnja, 10.20 sati – HVZ: 602 intervencije na području Sisačko-moslavačke županije. Vatrogasne snage angažirane na području Sisačko-moslavačke županije su 6. siječnja nastavile sa aktivnim radom na uklanjanju oštećenih dimnjaka, sanaciji krovišta, uklanjanju crjepova, uklanjanju cigli, osiguravanju ruševnih mjesta te drugih zadaća u svrhu spašavanja i zaštite ljudskih života. Kao i proteklih dana vršene su smjene ljudstva sa dopunom snaga i otpuštanjem na odmor dijela snaga. Sve dislocirane snage iz drugih županija bile su raspoređene na području Gradova Sisak, Petrinja i Glina te općine Majur kod Hrvatske Kostajnice.

Tijekom 6. siječnja bila su angažirana ukupno 652 vatrogasaca sa 176 vatrogasnih vozila iz Sisačko-moslavačke županije, drugih vatrogasnih zajednica županija te DVIP-ova Zadar, Split i Šibenik koji su bili angažirani na ukupno 602 intervencije. Vatrogasne snage su i tijekom noći bile na obilasku terena, a saniranje posljedica ovog razornog potresa vatrogasne snage nastavljaju do daljnjeg. Jučer oko 18 sati novi jak potres je pogodio šire područje Siska, Petrinje i Gline. Prije samog potresa, vatrogasci su na cijelom području povučeni s objekata zbog mraka. Svi vatrogasci na području Petrinje su odmah dignuti u pripravnost. Dobili smo nekoliko dojava o potrebi angažmana vatrogasaca. Jedna od dojava je glasila da je došlo do urušavanja kuće u Luščanima i da je osoba zatrpana ispod ruševina. Na intervenciju su odmah upućeni JVP Petrinja, DVD Luščani i tim s potražnim psima. Na sreću, ispostavilo se da se radi o pogrešnoj informaciji – rekao je zapovjednik Operativne zone Petrinja Dario Gauš. Dodao je da su ipak nastale dodatne štete, čak i na objektima koji su prethodno sanirani.

Prema riječima zapovjednika Operativne zone Glina Gorana Frankovića, novih oštećenja ima i u Glini. Nakon potresa vatrogasci su krenuli s obilaskom terena prema dojavama.Utvrđeno je da je potrebno evakuirati nekoliko osoba iz ugroženih objekata, što je uspješno provedeno. Trenutno su vatrogasci na terenu i kontroliraju objekte koji su prethodno sanirani te interveniraju ako ima potrebe za uklanjanjem dimnjaka, crjepova isl. – rekao je zapovjednik Franković. Sisački vatrogasci su također dobili velik broj dojava za potrebnu sanaciju objekata zbog novih, srećom manjih šteta.

Vatrogasci JVP Grada Zagreba i DVD-a sa područja Grada Zagreba su 6. siječnja imali 80 tehničkih intervencija uklanjanja dimnjaka, sanacije krovišta, uklanjanja oštećenih crjepova i fasada te ostalih izvida vezanih za procjenu stanja navedenih dijelova objekata. Na navedenim tehničkim intervencijama ukupno je sudjelovalo 360 vatrogasaca sa 120 vatrogasnih vozila.

GIA, 6. siječnja, 22.58 sati – Gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin izvjestio je da će Grad, zajedno s gradskim tvrtkama – Florom VTC, Virkomom i Poslovnim parkom – financijski, sa 220.000 kuna, pomoći obnovu potresom pogođenih područja Sisačko-moslavačke županije.

GIA, 6. siječnja, 22.47 satiGrad Zaprešić, koji je pretrpio teška oštećenja uzrokovana potresom od 29.12.2020. godine, objavio je analizu stanja nakon potresa s danom 4.siječnja. Trenutno je ispražnjen 71 stan u užem centru grada, od toga 51 stan je trajno neuseljiv (na adresama Trg žrtava fašizma 13, 14, 15, 16; Aleja hrvatskih branitelja 13 – KARBON). Grad se pobrinuo za građane iz iseljenih stanova, njih 37, te ih smjestio u Pansion GEC u Ivancu Bistranskom, dok je ostatak stanara smješten kod rodbine ili prijatelja.

Zgrade javnih ustanova: zgrada Suda, Pučko otvoreno učilište Zaprešić (Trg žrtava fašizma), Društveni dom u Jablanovcu i crkva sv. Petra pretrpjeli su teška oštećenja te više nisu za uporabu. U kompleksu Novih dvora, dvorac je oštećen te se čeka daljnja analiza stručnih službi kako bi se utvrdilo stanje ostalih objekata. Osnovna škola Antuna Augustinčića pretrpjela je oštećenja, nije narušena statika, te se krenulo u žurnu obnovu kako bi škola bila do veljače sanirana. Oštećenja su pretrpjele i ostale starije zgrade u krugu Trga žrtava fašizma. Procijenjena šteta: stotine milijuna kuna. Intervencije vatrogasaca od 29.12.2020. do 04.01.2021, po danima: 29.12.2020. – uklonjena 32 urušena dimnjaka, 2 pokrivena krova ceradom, 3 puknute cijevi za vodu, 3 zgrade teško oštećene. 30.12.2020. – uklonjeno 15 urušenih dimnjaka, 1 dostava vode, 1 uklanjanje cigla fasade, 1 izvid. 31.12.2020. – uklonjeno 14 urušenih dimnjaka. 02.01.2021. – uklonjeno 12 urušenih dimnjaka. 03.01.2021. – uklonjeno 12 urušenih dimnjaka. 04.01.2021. – najavljeno je 13 intervencija.

Grad Zaprešić interventno je isplatio pomoć građanima, i to: 2 000 kuna jednokratno za sanaciju šteta na krovovima i dimnjacima na obiteljskim kućama; 5 000 kuna za jednokratnu pomoć građanima iseljenima iz domova, po kućanstvu; 2 000 kuna mjesečno za dugoročni smještaj građana iseljenih iz domova, po kućanstvu. Otvoren je žiro-račun za pomoć i donacije građanima Zaprešića stradalima u potresu: HR 162360000 1502853383, model plaćanja 00, poziv na broj 2021, Grad Zaprešić, Nova ulica 10, Zaprešić.

GIA, 6. siječnja, 22.29 sati – Nakon donacije proizvoda bolnici u Sisku, osječka Saponia, članica Mepas grupe, dostavila je 20 tona Faks helizima, obzirom na iskazanu potrebu za deterdžentima za pranje rublja. Donacija je dogovorena s odgovornim osobama Sisačko-moslavačke županije te gradova i općina Siska, Petrinje i Gline. Deterdžent je isporučen na dogovorena mjesta (Petrinja- Stara ciglana, Sisak – Ul.I.Fistrovića1B i Crveni križ, Glina -Vukovarska 3) kako bi stanovnici što prije dobili potrebnu pomoć.

GIA, 6. siječnja, 22.00 satiGrad Umag je izdvojio 130.000 kuna za potresom pogođene gradove Petrinju, Glinu i Sisak te na najdirektniji način iskazao solidarnost s pogođenim područjima. Kroz organizirane akcije Crvenog križa na područjima Umaga, Buja i Novigrada, prikupljena su dva puna šlepera hrane, odjeće, zaštitnog materijala i pomagala za pogođene građane Sisačko-moslavačke županiji.

GIA, 6. siječnja, 21.46 satiVijeće za elektroničke medije poziva sve građane da se u informiranju o razornim potresima koji su pogodili gradove Petrinju, Sisak, Glinu i druge dijelove Republike Hrvatske oslone na vjerodostojne izvore vijesti koje pružaju tiskani mediji te elektronički mediji u Hrvatskoj s nacionalnim i lokalnim/regionalnim područjima pokrivenosti kao i na informacije iz službenih izvora koje redovito objavljuju Stožer civilne zaštite, Ministarstvo unutarnjih poslova, Seizmološka služba RH i druga nadležna tijela. Vijeće upozorava da su zabranjene sve audiovizualne medijske usluge, uključujući i one putem interneta u kojima se objavljuju ili šire dezinformacije, posebice one u vezi s pitanjima potresa.

Objavljivanje ili širenje dezinformacija o ovoj teškoj prirodnoj katastrofi izaziva zabrinutost, širenje straha i panike među stanovništvom te vodi do još težih posljedica od ovih kojima smo suočeni.Lažne tvrdnje o predviđanju „novih“ razornih potresa, provalama, pljačkama i napadima na građane na područjima pogođenim potresom, vijesti o lažnim računima za uplate pomoći građanima, pretjerivanje u broju žrtava, lažne upute o tehnikama spašavanja tijekom potresa, raznorazne „teorije zavjere“ i sl. dezinformacije koje najčešće kolaju društvenim mrežama, dovode do toga da mnogi ljudi ne znaju kome ili u što vjerovati te ove tvrdnje štete građanima unoseći dodatni nemir i nesigurnost. Vijeće poziva sve televizijske i radijske nakladnike u RH kao i pružatelje elektroničkih publikacija da ulože dodatne napore u provjeravanje činjenica te suprotstavljanje širenju svih oblika dezinformacija.

GIA, 6. siječnja, 21.06 sati – Svi građani grada Gline pogodeni potresom mogu podnijeti zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć u Centru za spcojalnu skrb Glina te ostvariti do maksimalno 3.500,00 kn financijskih sredstava. Iz Grada Gline napominju kako pravo na pomoć ostvaruju svi pogodeni potresom bez obzira na to jesu li ili ne korisnici minimalne novcane naknade. Za podnošenje zahtjeva obratite se djelatnicima Centra Glina svakim radnim danom od 8:00-13:00 sati u prostorijama Hrvatskog doma u Glini.

GIA, 6. siječnja, 20.22 satiUkrajinska Vlada Ukazom je odobrila 574.000 eura za humanitarnu pomoć Hrvatskoj za potresom pogođena područja.

GIA, 6. siječnja, 19.29 satiEuropska komisija u Hrvatskoj objavila je grafički prikaz pomoći koje su pojedine zemlje uputile Hrvatskoj za saniranje posljedica potresa. Hrvatskom zahtjevu za žurnu materijalnu pomoć (kontejneri, zimski šatori, rasvjetna tijela/baloni, svjetiljke, električni grijači, sklopivi kreveti , vreće za spavanje) odazvalo se odmah ukupno 15 država članica Europske unije i Mehanizma unije za civilnu zaštitu. Upravo dodane Austrija i Češka.

GIA, 6. siječnja, 19.25 satiChef kuha doma – Dragi nasi! Uspjeli smo sloziti i napuniti skladiste za 7 dana! Nasi volonteri su sve lijepo slozili i na tome im veliko HVALA – odradili su lavovski posao da bi nam bilo lakse raditi! Sutra krecemo s isporukom prve hrane iz Siska! Drzite se svi, chefovi su sa vama!

GIA, 6. siječnja, 17.35 sati – Više timova Uprave za stručnu podršku Ministarstva poljoprivrede i HAPIH-a, u direktnom kontaktu s 1223 poljoprivredna gospodarstva (PG-a), od kojih je gotovo polovina fizički pregledana, ustanovili su oštećenja na gospodarskim objektima 481 PG-ova, oštećenja strojeva i mehanizacije na 128 PG-a te je na 10 PG-ova ustanovljena šteta na poljoprivrednim površinama.

Ministarstvo poljoprivrede nastavlja koordinirati zaprimanjem i otpremom donirane hrane za životinje na trima lokacijama u Glini (Dvorska 96) i Petrinji (Sisačka 116, DIP Žužić, bivša ciglana Petrinja i Ulica Milana Nemčića, desni II. Odvojak) odakle je od ukupno zaprimljenih 130 tona distribuirano 44 tone hrane potrebitim gospodarstvima. Također, premješteno je 90 grla s 14 PG-ova ugroženih područja na druge farme. Dodatno, žurno je odobrena dodjela 9,66 milijuna litara plavog dizela koju će s današnjim danom, uz ostale poljoprivrednike, moći koristiti 5.793 poljoprivrednika Sisačko-moslavačke županije.

GIA, 6. siječnja, 17.24 satiMinistarstvo hrvatskih branitelja pozvalo je hrvatske branitelje, članove obitelji smrtno stradalih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, koji su vlasnici stambenih objekata oštećenih u potresu na području Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije na podnošenje zahtjeva za dodjelom izvanredne jednokratne novčane pomoći. Financijska pomoć iznosi 3.326,00 kuna.

Zahtjev treba sadržavati: podatke o podnositelju zahtjeva i članovima kućanstva (ime i prezime, OIB, adresa stanovanja i broj telefona), podatke o pretrpljenoj materijalnoj šteti na imovini (opisati radi li se o stambenom ili gospodarskom objektu i kakva su oštećenja) te dostaviti dokaz o nastaloj šteti (npr. fotodokumentacija i dr.), presliku tekućeg ili zaštićenog računa. Zahtjev se podnosi Ministarstvu hrvatskih branitelja na e-mail: ministarstvo@branitelji.hr ili poštom na adresu Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb.

Sve informacije o podnošenju zahtjeva mogu se dobiti u Ministarstvu na telefone: 01/2308-897, 01/2308-834, 01/2308-916 ili na mobitel: 098/983-5188. Potrebno je priložiti:fotografije oštećenjapresliku tekućeg računa ili zaštićenog računaobrazac P1 elementarna pomoć ili požar i Zahtjev za dodjelom izvanredne jednokratne novčane pomoći.

GIA, 6. siječnja, 15.15 sati – VAŽNO! Prema klasifikaciji uporabljivosti, oštećene zgrade razvrstane su u šest kategorija:

(1) N1 – Neuporabljivo – zbog vanjskog utjecaja – Građevina je opasna zbog mogućnosti urušavanja masivnih dijelova susjedne građevine. Uslijed takve opasnosti preporuka je da se u takvim zgradama nikako ne boravi.

(2) N2 – Neuporabljivo – zbog oštećenja – Građevina je opasna zbog mogućnosti urušavanja masivnih dijelova oštećene građevine. Uslijed takve opasnosti preporuka je da se u takvim zgradama nikako ne boravi (posebice s obzirom na veliki broj ponavljanja potresa).

(3) PN1 – Privremeno neuporabljivo (u potpunosti ili djelomično) – potreban detaljan pregled. Zgrada ima umjerena oštećenja bez opasnosti od urušavanja. Nosivost zgrade je djelomično narušena. Ne preporučuje se boravak u zgradi, odnosno građani u takvoj zgradi borave na vlastitu odgovornost. Kraći boravak u zgradi je moguć, uz savjete građevinskog stručnjaka koji se odnose na potrebne mjere i ograničenje boravka. Građevinski stručnjak daje preporuke za uklanjanje opasnosti.

(4) PN2 – Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije (upotrebljiva nakon kratkoročnih intervencija). Zgrada ima umjerena oštećenja bez opasnosti od urušavanja, ali se ne može upotrebljavati zbog potencijalne opasnosti urušavanja pojedinih elemenata sa same zgrade. Građevinski stručnjak utvrđuje hitne mjere intervencije i daje upute korisnicima. Dok se ne provedu mjere, zgrada ili njezin dio nije uporabljiv (primjerice krovište). Privremena neupotrebljivost može se odnositi samo na neke dijelove (jedinice) građevine.

(5) U1 – Uporabljivo bez ograničenja – Zgrada se može upotrebljavati. Zgrada nema oštećenja ili ima mala oštećenja koja ne predstavljaju opasnost za nosivost i uporabljivost zgrade.

(6) U2 – Uporabljivo s preporukom – zgrada se može upotrebljavati u skladu s predviđenom namjenom, osim u pojedinim dijelovima gdje postoji neposredna opasnosti za dio zgrade. Građevinski stručnjak daje preporuke za uklanjanje opasnosti i preporuke korisnicima za privremeno ograničavanje boravka u pojedinim dijelovima zgrade. Nakon uklanjanja opasnosti zgrada se može koristiti bez ograničenja.

GIA, 6. siječnja, 14.27 sati – Gradonačelnik Opatije Ivo Dujmić i gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović potpisali su danas, 6.siječnja u Petrinji Ugovor kojim će Grad Opatija stipendirati 5 učenika i 2 studenta iz grada Petrinje.Izaslanstvo iz Bad Ischla, grada prijatelja Opatije, skupilo je i doniralo Petrinji 35 tisuća eura donacija, koje će biti uplaćene na poseban račun grada.

GIA, 6. siječnja, 14.13 satiVelika Gorica: Svim stanovnicima čije kuće dobiju crvenu oznaku Grad će izgraditi nove! Grad Velika Gorica planira izgraditi nove kuće svim stanovnicima čiji su stambeni objekti stradali u razornom potresu 29. prosinca, rečeno je danas na konferenciji za novinare. Stambene objekte na području grada i prigradskih naselja i dalje pregledavaju statičari, a vlasnicima svih onih koje dobiju crvenu oznaku, Grad Velika Gorica najprije će omogućiti montažne kuće, a kasnije izgraditi nove, kazao je v.d gradonačelnika Krešimir Ačkar. Link: https://gradonacelnik.hr/aktualno/velika-gorica-svima-stanovnicima-cije-kuce-dobiju-crvenu-oznaku-grad-ce-izgraditi-nove

GIA, 6. siječnja, 14.10 satiPravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu aktivno se uključila u pružanje pravne pomoći stradalima i oštećenima u potresu na području Siska, Gline i okolice. Svjesni da brojni naši sugrađani nemaju pristup ni osnovnoj infrastrukturi, a kamoli mobilnim uređajima i internetskoj vezi, Pravna klinika osnovala je zasebnu ad hoc grupu koja će pomoći strankama pravodobno i potpuno ispuniti obrasce i prijaviti štetu, ali pružiti i ostale osnovne pravne informacije u vezi sa saniranjem posljedica potresa. Zainteresirane stranke mogu se javiti Pravnoj klinici od ponedjeljka do petka od 10 do 12 sati, odnosno srijedom i četvrtkom i od 17 do 19 sati na telefon +385 97 6529 903. Dežurni student pomoći će strankama ispuniti obrazac preko telefona, a po potrebi će preuzeti i druge njihove predmete (posebno ako su vezani za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi).

Planiraju i grupne posjete pogođenim područjima. Prvi odlazak bit će u petak, 8. siječnja 2020. u 11 sati, a bit će na adresi Kralja Tomislava 6, Glina ispred “Šerifa”. Tamo će građani moći dobiti nužne informacije o saniranju posljedica potresa, kao i mogućnostima dobivanja besplatne pravne pomoći. U koordinaciji s partnerskim udrugama planiran je i odlazak na ciljana seoska područja van urbanih sredina, kako bi svim građanima omogućili pristup pravnoj pomoći u ovim teškim vremenima.

GIA, 6. siječnja, 13.00 sati – Članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sv. Ana Lištani iz Livna, jučer, 5.siječnja, su se iz područja pogođenog potresom, sretno vratili kućama u susjednu Bosnu i Hercegovinu. Pomagali su domaćim vatrogascima i stanovništvu, i poručuju, doći će opet!, objavila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Hvala vam drage kolege vatrogasci!

GIA, 6. siječnja, 12.50 satiHrvatski crveni križ je osigurao i na teren Sisačko-moslavačke županije dostavio isušivače vlage, kako bi si stradali ljudi mogli isušiti kuće. Zbog oštećenja voda ulazi u kuće i nažalost uništava ono sto je preostalo nakon potresa, navode iz HCK.

GIA, 6. siječnja, 12.50 sati Splitski kuhari i ugostitelji stigli u Sisak. Danas se kuha sarma, teleći paprikaš i gulaš od sipe. Glavni chef Vicko iz restorana Restoran Đir.

GIA, 6. siječnja, 12.50 sati – Ekipa kuhara iz Mađarske kuha topli obrok u Sisku, u Obrtničkoj zoni, Ulica Nikole Tesle. Od 12 sati nadalje hrana se može preuzeti, objavili su.

GIA, 6. siječnja, 12.30 satiZagrebački vatrogasci su neumorni. Do danas je u Zagrebu od potresa odrađeno 810 hitnih intervencija vezanih uz otklanjanje posljedica potresa. Većina intervencija odnosi se na uklanjanje nesigurnih dijelova objekata vozilima za spašavanje s visine i posebno obučenim vatrogascima. Na području Sisačko-moslavačke županije odrađeno je 245 intervencija, objavila je Hrvatska vatrogasna zajednica.

GIA, 6. siječnja, 12.26 sati – ZAHTJEV ZA JEDNOKRATNU NAKNADU USLIJED ELEMENTARNE NEPOGODE – POTRESA – Gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović pozvao je građane Petrinje da ostvare pravo na jednokratnu naknadu i da se jave službama Grada.

GIA, 6. siječnja, 12.22 sati – Donacija opreme za gradnju staja – Tvrtka Aurora–Invest iz Zagreba želi donirati potrebitima opremu potrebnu za izgradnju staja (betonske rešetke, horizontalne silose za smještaj silaže i niz druge opreme). Svi kojima je pomoć potrebna mogu se javiti na:098/ 202 56701/ 384 0784Aurora – Invest d.o.o.Mile Krezović, vlasnik.

GIA, 6. siječnja, 12.15 satiFINANCIJSKA POMOĆ GRADA SISKA – Pozivaju se svi građani Siska kojima je objekt u kojem su stanovali dobio crvenu naljepnicu da, od petka, 8. siječnja 2021., dođu na Gradsku blagajnu na Gradskoj tržnici po interventnu pomoć od 2.000 kuna.

Pravo na pomoć imaju kućanstva, odnosno obitelj, neovisno jesu li živjeli u zgradi ili kući, koja je proglašena neuporabljivom. Pomoć podiže jedan član kućanstva za sve. Potrebno je samo predočiti osobnu iskaznicu ili neki drugi dokument s upisanom adresom na kojoj je stanovao. Ova pomoć nema veze sa štetom na objektu nego se može koristiti za sve što je bilo kome potrebno. Građani kojima nije hitno ili su trenutno izvan Siska ne moraju doći odmah po pomoć jer im to pravo ostaje do trenutka kada će moći doći po pomoć, odnosno kada se vrate u Sisak, objavljeno je iz Grada Siska.

GIA, 6. siječnja, 12.11 satiZagrebačko kazalište mladih ZKM, u koje su prijatelji kazališta iz Petrinje i Siska često organizirano dolazili na predstave, donirao je dva jača agregata snage 7 kW – jedan za Petrinju, jedan za Glinu, preko platforme volonterki i volontera SLOGA i udruge Ljudi za Ljude. Iz ansambla i kolektiva ZKM-a mnogi su već među volonterima koji pomažu na potresom pogođenom području.

U suradnji s udrugom Ljudi za ljude nastavit će prikupljati donacije temeljem informacija s terena. Ujedno, u suradnji sa Zakladom Solidarna pozivaju na uplatu donacija na nenamjenski račun Zaklade SOLIDARNA za krizna stanja: Račun za hitne i krizne akcije: HR2424020061500078406; Svrha: SOLIDARNO S PETRINJOM & SMŽ; Poziv na broj: 01-2021; SWIFT SWIFT/BIC: ESBCHR22.

GIA, 6. siječnja, 11.52 satiSAČUVAJTE SVE RAČUNE! Gradonačelnica Siska Kristina Ikić Baniček pozvala je danas, 6.siječnja, sve građane Siska koji su samostalno popravljali dimnjake i krov da sačuvaju sve račune za materijal i uslugu, koje su pritom dobili, radi odštete. Također, svi koji su platili atest za plin i pregled dimnjaka imat će pravo na odštetu uz predočenje računa, najavila je.

GIA, 6. siječnja, 10.00 sati – Strašnik, tv reportaža iz 1998. novinar Ivo Lončar, Plodovi zemlje.

GIA, 6. siječnja, 09.41 sati – Gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović jutros, 6.siječnja, je objavio kako u skladištima u Mažuranićevoj i u bivšoj Ciglani crijepa još ima. Nedostaje grijalica, rešoa, greda, letvi, cementa, vapna i čavala, zbog čega je pozvao donatore da pomognu upravo s tim proizvodima!

GIA, 6. siječnja, 09.30 sati HVZ: Nastavlja se angažman vatrogasaca na potresom pogođenom području – Vatrogasne snage angažirane na području Sisačko-moslavačke županije su 5. siječnja nastavile sa aktivnim radom na uklanjanju oštećenih dimnjaka, sanaciji krovišta, uklanjanju crjepova, uklanjanju cigli, osiguravanju ruševnih mjesta te drugih zadaća u svrhu spašavanja i zaštite ljudskih života. Kao i proteklih dana izvršene su smjene ljudstva sa dopunom snaga i također otpuštanjem na odmor dijela snaga. Sve dislocirane snage iz drugih županija bile su raspoređene na području Gradova Sisak, Petrinja i Glina te općine Majur kod Hrvatske Kostajnice.

Dana 5. siječnja, bilo je angažirano ukupno 613 vatrogasaca sa 141 vatrogasnim vozilom iz Sisačko-moslavačke županije, drugih vatrogasnih zajednica županija te DVIP-ova Zadar, Split i Šibenik. Veliku pomoć vatrogascima pružaju građevinski strojevi državnih i privatnih tvrtki. Vatrogasne snage su i tijekom noći bile na obilasku terena, a saniranje posljedica ovog razornog potresa vatrogasne snage zajedno s pripadnicima svih drugih službi nastavljaju do daljnjeg.

Intervencije zbog potresa u susjednim županijama – Vatrogasci JVP Grada Zagreba i DVD-a sa područja Grada Zagreba su 5. siječnja imali 88 tehničkih intervencija uklanjanja dimnjaka, sanacije krovišta, uklanjanja oštećenih crjepova i fasada te izvida vezanih za procjenu stanja objekata. Na navedenim tehničkim intervencijama ukupno je sudjelovalo 470 vatrogasaca sa 172 vatrogasna vozila. U Zagrebačkoj županiji vatrogasci su bili angažirani na novih 45 tehničkih intervencija na kojima je ukupno sudjelovalo 147 vatrogasac sa 57 vatrogasnih vozila. Vatrogasci Karlovačke županiji zabilježili su 11 tehničkih intervencija koje se odnose na oštećenja krovišta i dimnjaka, a na kojima je angažirano 29 vatrogasaca i 13 vatrogasnih vozila.

GIA, 5. siječnja, 22.25 sati OBAVIJEST O NOVIM TELEFONSKIM BROJEVIMA I NADLEŽNIM OSOBAMA ZA POJEDINA PODRUČJA ZA OSNOVNO FUNKCIONIRANJE GRADA – Gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović objavio je imena nadležnih osoba i njihove telefonske brojeve za osnovno funkcioniranje grada Petrinje:
BRANKA – STOŽER CIVILNE ZAŠTTITE – 515-234
MIRNA – SMJEŠTAJ I ŠTETE – 095/4602275
ALMA – ŠTETA I SMJEŠTAJ – 091/7396422
LUCIJA – KROVOPOKRIVANJEI I DIMNJACI – 099/5903757
HELENA – KROVOPOKRIVANJE I DIMNJACI – 099/2136669
KRISTINA -HRANA ZA STOKU I ŠTETA – 091/5035629
JOSO – KOORDINATOR 2 -098/9823645
SILVA – KOORDINATOR 3 -ČEŠKO SELO -091/5257468
ROBERTINA – KAMP NASELJE CIGLANA -092/3356891
EDIT (HANŽEKOVA 19) – VOLONTERI – 08:00-18:00h – 098/1372477
HRVOJE GRBEŠA – KOORDINATOR KAMPA NASELJE CIGLANA-095/3967728

GIA, 5. siječnja, 21.25 sati – Mesna industrija Braća Pivac, PPK karlovačka mesna industrija i Vajda Čakovec priključili su se aktivnostima ekipe Chef kuha doma koji su do današnjeg dana skuhali preko 60.000 obroka, a samo jučer 11.000. I s tim nastavljaju dalje…U suradnji s Crvenim križem u Vrgorcu, Karlovcu i Čakovcu MI Braća Pivac osigurala je četiri kontejnera koja su već isporučena.

GIA, 5. siječnja, 20.35 sati – Riječka ekipa u Glini postavila čak 475 m² grijanog šatora! Na inicijativu poslovnog kluba PartneRI, u suradnji s tvrtkom za postavljanje šatora TENT EVENT, u Glini je postavljen šator od 375 m², te dodatna 4 manja šatora po 25 m², koji se koriste za podjelu toplih obroka stanovnicima Gline i okolice. U šatoru je postavljen i drveni pod te 20 sjedećih garnitura (klupa i stolova). Dio šatora pretvoren je u dječju igraonicu.

GIA, 5. siječnja, 19.46 sati – Danas je otvorena i šesta kuhinja na području Sisačko-moslavačke županije, i to druga u Sisku. Kuhari kuhaju na sljedećim lokacijama: Petrinja – na Trgu hrvatskih branitelja, Mošćenica – OŠ Dragutina Tadijanovića (Cocktail bar Chef kuha doma ), Topusko – Ugostiteljska škola na adresi Školska 14, Sisak dvije lokacije – Osnovna škola Sisak na adresi Ul. Franje Lovrića 27 i Mije Goričkog 58 (Cocktail bar Chef kuha doma ), Glina – Drvni centar , Ulica Žrtava Domovinskog rata 71. Do danas su ugostitelji skuhali oko 60.000 obroka. Samo jučer je podijeljeno 11.000 toplih obroka.

GIA, 5. siječnja, 19.30 sati – Zgrada Gradske knjižnice Petrinja, nakon što ju je obišao statičar, dobila je crvenu naljepnicu i neupotrebljiva je.
Srećom krov iznad odjela za odrasle nije oštećen tako da za sada ne postoji opasnost od kiše. Iznad dječjeg odjela betonska je “deka” tako da će i taj dio fonda ostati zaštićen. Zgrada je zaključana.
Ante Mrgan, ravnatelj GKČ Petrinja, ističe da bi se uopće pristupilo iznošenju građe potrebno je poštivati određene procedure npr. treba imati bolničara, treba angažirati ljude koji će to napraviti itd, zbog čega će zasad pričekati da se tlo smiri.
Pokrenuli su i akciju prikupljanja pomoći za 5 kontejnera, jer u Petrinji ne postoji zgrada u javnom vlasništvu koja bi bila upotrebljiva. Novčane donacije mogu biti u kunama i eurima. Molim svakoga tko uplati bilo kakvu donaciju da OBAVEZNO POŠALJE na: ravnatelj@gkc-petrinja.hr, ime i prezime, naziv ustanove, udruge i sl. uplatioca i iznos koji je uplaćen. Budući da je ovo poseban račun riznice za donacije glede potresa, na taj način ćemo lakše pratiti iznose koji pripadaju knjižnici.
Ukoliko itko želi donirati novčani iznos to može učiniti na sljedeći žiro račun: IBAN: HR2823900011500198069, Grad Petrinja – donacije – knjižnica
SWIFT: HPBZHR2X.

GIA, 5. siječnja, 18.55 satiUdruga Chef kuha doma i dalje ostaje na raspolaganju ljudima koji su pogođeni potresom. Dakle, nastavljamo i dalje kuhati i pomagati svima kojima je potreban svakodnevno topli obrok. Nas ne zanima želi li država pomoći ili ne.
Donacije smo skupili preko privatnih i poslovnih kontakta i osobnog angažmana, te ugleda koji smo godinama gradili. Ograđujemo se od medijskih objava u kojima se spominje da se kuhari povlače iz Petrinje ako država ne pomogne. Petrinja, Sisak i Glina Mi smo tu i dalje za Vas!
Team Chef kuha doma: Marin Rendić, Mate Janković, Igor Čimbur, Belizar Miloš, Pero Savanović, Ante Božikov.
Zahvaljujemo se svim našim donatorima, partnerima i ljudima velikog srca!

GIA, 5. siječnja, 18.50 sati – Gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović objavio je poruku s nekoliko bitnih kontakata, telefonskih brojeva za psihološku i psihijatrijsku podršku i skrb. “Poštovani građani, za psihološku i psihijatrijsku podršku i skrb, obiteljske terapije, bračne terapije te individualne razgovore možete se obratiti dežurnom psihijatru Draganu Puljiću, dr. med. i psihologinji Ireni Zulić, mag. psych. na brojeve mobitela 098/236 – 628 i 099/592 – 1467, lokacije: OŠ Mate Lovraka, Češko selo, Sisačka 67 i Dom zdravlja Petrinja, Lopašićeva 1.

GIA, 5. siječnja, 18.35 satiMarin Vanjak, osnivač pizzerije O’Hara, te njegov sin Ivan, od danas su u Petrinji sa nakanom da peku 300-500 pizza dnevno. Na Facebooku je Vanjak objavio i poziv ostalim kolegama koji im se žele pridružiti.

GIA, 5. siječnja, 18.17 sati – Jedan dan u Majskim Poljanama. Zadatak izvršen! Bravo ekipa! Brzo, temeljito i efikasno! Obitelj Bjelajac ima privremeni dom, voda, struja i kanalizacija priključeni. Ponijeli smo i našu drvenu božićnu kućicu koju smo napunili stočnom hranom za njihovih 40 svinja. Posebno hvala Maji Sever koja nam je ukazala na problem ove obitelji! – Ante Pranić

GIA, 5. siječnja, 17.45 sati – Velika akcija velikokladuških poduzetnika za nastradale u potresu – U organizaciji Udruženja poduzetnika Velika Kladuša jutros je za Petrinju otputovao konvoj vozila sa građevinskim materijalom. Akcija je trajala samo dva dana, a u ovom kratkom vremenu skupljeno je preko 150 tona građevinskog materijala (cementa, crijepa, cigle, željeza i drugog), a sudjelovalo je 15 firmi sa područja Velike Kladuše i prijateljske firme iz Bužima i Cazina. Jedan od organizatora i član Upravnog odbora Udruženja Boris Horvat je istaknuo da je svaka od 15 firmi dala značajan doprinos, a prvi inicijatori ovakve akcije bili su firme BK Kendić gradnja i Bajrić stolarija, javio je Trend radio.

GIA, 5. siječnja, 17.36 satiAgencija za plaćanja u poljoprivredi žurno je odobrila pravo na potrošnju plavog dizela za ukupno 95.916 poljoprivrednika u iznosu od 173,4 milijuna litara, temeljem prijavljenih površina i/ili grla stoke u zahtjevu za izravnu potporu u prethodnoj godini. Na području Sisačko-moslavačke županije za ukupno 5.793 korisnika dodijeljeno je 9.686.655,30 litara plavog dizela.

Pravo na potrošnju plavog dizela ostvaruju poljoprivrednici registrirani u Upisnik poljoprivrednika, koji su u prethodnoj ili tekućoj godini podnijeli Jedinstveni zahtjev za potporu. Poljoprivrednici mogu ostvariti pravo na potrošnju plavog dizela temeljem prijavljenih površina poljoprivrednog zemljišta i grla stoke. Odobrene količine plavog dizela dostupne su poljoprivrednicima na karticama od 5. siječnja 2021. Pozivom na broj telefona 01/6128-877 poljoprivrednici mogu provjeriti trenutno stanje odobrenog plavog dizela za svoje gospodarstvo.

GIA, 5. siječnja, 17.36 sati – Osam šlepera cigle i crijepova te kontejner za obitelj, donacija je koja je večeras krenula iz Imotskoga put Petrinje. Naime, organizacijski tim Dragan Bašić, Denis Lapenda, Marko Vujčić, Nikša Perkušić i Petar Vrljičak, organizirali su prikup crijepa točno određene vrste, striktno prema dojavama iz Petrinje. Zalaganjem 30-ak ljudi organiziran je prikup iz Glavine, Imotskog, Poljica, Druma i drugih mjesta Imotske krajine. Ukupno je riječ o 25.000-27.000 komada cigle. Logistička potpora u transportu je tvrtka Graditelj d.o.o iz Imotskog, objavio je Crveni križ Imotski.

GIA, 5. siječnja, 16.45 satiHEP: Kao hitnu mjeru pomoći stradalom stanovništvu, HEP je donio odluku o obustavi ovrha i iskapčanja električne energije kupcima na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od prva tri mjeseca 2021. godine.
HEP kao najveći, ali ne i jedini opskrbljivač na hrvatskom tržištu električne energije, u suradnji s nadležnim državnim tijelima, priprema model podmirenja računa za električnu energiju za kupce kategorije kućanstvo, čija je imovina teško stradala u potresu. Konzultacije su u tijeku te se definiranje modela očekuje u najkraćem mogućem roku. Kao što je i do sada u svim katastrofalnim elementarnim nepogodama i kriznim situacijama znao odgovoriti na potrebe stradalih građana, HEP je i ovoga puta spreman izaći u susret i pružiti svu potrebnu pomoć svojim korisnicima i kupcima.
Svim korisnicima na područjima stradalima u potresu, radnici HEP-a osigurali su napajanje električnom energijom za sve objekte u kojima je bilo tehnički moguće uspostaviti opskrbu. Bez opskrbe su jedino srušeni i mani broj oštećenih, a dugotrajno nenastanjenih objekata. Radnici HEP ODS-a promptno priključuju i postavljene objekte za privremeni smještaj stanovništva (kontejnere, kamp kućice, ostale mobilne kućice i slično).

Objekti za privremeni smještaj koji su postavljeni na privatnom zemljištu uz oštećene stambene objekte priključuju se na postojeći električni priključak bez obračuna naknade. Kontejnerska naselja i druge objekte za privremeni smještaj koji se nalaze na javnoj površini, HEP će priključiti na mrežu na zahtjev grada, odnosno općine. Svi zahtjevi za priključenje takvih privremenih smještajnih jedinica realiziraju se u najkraćem mogućem roku. Zahtjevi za priključenje mogu se podnijeti telefonskim pozivom na broj 0800 300 418.
Napominjemo da je tijekom potresa bez opskrbe električne energije ostalo 150.000 korisnika. Više od 150 radnika HEP-a napajanje je u najvećoj mjeri uspjelo vratiti u roku od 24 sata. U potresu je uništeno ili teško oštećeno 238 trafostanica. Ukupna šteta na elektroenergetskoj mreži i objektima, prema preliminarnim procjenama, veća je od 150 milijuna kuna. U tijeku je sanacija oštećene mreže i elektroenergetskih objekata. Radnici i sve službe HEP-a, kao i sva raspoloživa tehnika, uključujući specijalna vozila i slično kontinuirano su na raspolaganju službama koje koordiniraju i provode aktivnosti na sanaciji šteta od potresa i normalizaciji stanja na pogođenim područjima. Kako su započeli radovi na obnovi niza stambenih i drugih objekata, HEP ODS je na zahtjev vlasnika, a radi sigurnog pristupa gradilištu, već zaprimio te u najkraćem roku realizirao zahtjeve za privremenim isključenjem objekata s mreže. Isključenja, a potom i ponovna uključenja na mrežu na zahtjev korisnika, HEP ODS provodi bez naplate propisane naknade.

GIA, 5. siječnja, 16.40 sati – Donacija od 20 tona stočne hrane iz Đurića u Vukovarsko-srijemskoj županiji, krenula je prema skladištu u Glini. Riječ je o stočnoj hrani koje su poljoprivredna gospodarstva Đurića, Drenovaca, Račinovaca i Soljana prikupila za stradala poljoprivredna gospodarstva u potresu. Iz Vukovarsko srijemske županije poručuju kako su ustrojili sustav prikupljanja, prihvata i raspodjele stočne hrane, tako će prva donacija od 21 t kukuruza, ječma, zobi i tritikala već popodne u Glini. Skupljeno je i više od očekivanog, a idućeg tjedna kreće nova pošiljka iz grada Otoka.

GIA, 5. siječnja, 16.21 satiHGSS u protekla dva dana intervenirao 159 puta. Devetog dana od potresa na području Petrinje i okolice interveniralo je 84 članova HGSS-a iz 19 stanica. Odrađeno je ukupno 62 zadatka. Od toga 49 zadataka na visinskim radovima, krovovima i dimnjacima, a na ostalim aktivnostima 13 zadataka, javljaju iz HGSS-a.

GIA, 5. siječnja, 16.16 sati – VRLO BITNO! Fina upozorava uplatitelje pomoći stradalima u potresu: pazite na opis plaćanja!

Među stradalima u potresu ima građana čiji su računi blokirani. Kako bi unatoč tome mogli primiti pomoć, molimo sve uplatitelje da novčana sredstva tim građanima uplaćuju na zaštićene račune te u opis plaćanja navedu da se radi o donaciji radi potresa. Svjedočimo velikoj i hvalevrijednoj solidarnosti pojedinaca i tvrtki koji na razne načine nastoje pomoći stradalima u potresu. Osim donacija hrane, odjeće i ostalih potrepština, mnogi građani osobno ili putem društvenih mreža dolaze do računa osoba kojima je pomoć potrebna, te se odlučuju na izravno uplaćivanje novčanih sredstava. Među stradalima su i građani čiji računi su blokirani, točnije oko 10.500 njih se nalazi na području Sisačko-moslavačke županije. S obzirom da je Vlada na jučerašnjoj sjednici donijela Odluku o proglašenju katastrofe na potresom pogođenim područjima, sva novčana sredstva koja se uplaćuju u svrhu naknade za saniranje posljedica štete od katastrofe i elementarnih nepogoda izuzeta su iz ovrhe (Ovršni zakon, čl.172., točka 13.).

S obzirom na trenutnu kriznu situaciju, za očekivati je da će veći broj pravnih i fizičkih osoba iz tuzemstva i inozemstva izravno uplaćivati sredstva na račune fizičkih osoba. Fina je stoga izdala žurni naputak bankama da svim klijentima iz stradalih područja koji imaju blokirane račune, omoguće korištenje novčanih sredstava koja su uplaćena kao pomoć u saniranju štete od posljedica potresa. Zaštićeni račun se može prepoznati po tome što nakon broja banke slijedi broj 35 (PRIMJER: HR46239000-35xxxxxxxx). Da bi se moglo detektirati da se zaista radi o novčanoj pomoći, mole se svi uplatitelji koji uplaćuju građanima s blokiranim računima da u opisu plaćanja navedu „DONACIJA“, uz upis poziva na broj odobrenja 420. Banke su upućene da na jednak način postupe i u slučaju kada se radi o doznaci iz inozemstva koja je izravno upućena na posebni račun.

GIA, 5. siječnja, 16.12 sati – U znak podrške stradalnicima potresom pogođenih područja, udruga nezavisnih izvoznika softvera CISEx donirala je 30.000 kuna, a dodatnih 105.000 kuna donirale su tvrtke članice udruge. Ukupno je tako za pomoć građanima iz Sisačko-moslavačke županije, na račun koji je za tu namjenu otvorila Udruga Glas poduzetnika, uplaćeno 135.000 kuna. Prikupljenim sredstvima UGP će kupiti stambene kontejnere, grijalice i ostalu opremu te građevinski materijal. Sredstva će se prikupljati sve do kraja veljače. Udruga Glas poduzetnika transparentno će objavljivati tijek donacija, kao i račune koji će potvrditi u što su se donirana sredstva uložila.

GIA, 5. siječnja, 15.52 satiSisačka bolnica nas treba! Pokrenuta je crowdfunding kampanja za pomoć sisačkoj bolnici razorenoj u nedavnim potresima. Više od 150.000 ljudi u županiji ovisi o toj bolnici. Bolnica trenutno ima mogućnost korištenja samo 3 odjela; ginekologije, kirurgije i hemodijalize, a ostatak zgrade nažalost nema uporabnu dozvolu radi urušavanja.
Dok se čeka njezina sustavna obnova, potrebna je pomoć u žurnoj nabavi opreme koja je neophodna zdravstvenim djelatnicima za rad, a i samim pacijentima tijekom boravka u bolnici. Pozivaju se tvrtke i građani da se u kampanju uključe svojim donacijama. Cilj je prikupiti milijun kuna koji će se u cijelosti prebaciti na račun bolnice, a po završetku kampanje bolnica će objaviti izvješće na što su donacije utrošene. Kampanja „Pomozimo sisačkoj bolnici“ trajat će 30 dana; uključite se već danas!
„Tko želi osigurati dobro drugima već je osigurao dobro sebi.“ – Konfucije

GIA, 5. siječnja, 15.42 satiHCK: Trenutne aktivnosti na potresom pogođenim područjima – U tjedan dana od prvog potresa na pogođenom području HCK podijelio je 287 tona hrane, više od 200 tisuća litara vode, više od 60 tisuća toplih obroka za stanovništvo, više od tisuću paketa dječje hrane i opreme, 52 paketa hrane za životinje, 623 grijalice, 76 agregata uz svu ostalu humanitarnu pomoć.
Kako bi prikupljena sredstva čim prije bila podijeljena stradalom stanovništvu, Hrvatski Crveni križ inicirao je sastanak s gradonačelnicima triju gradova najviše pogođenim potresom – Glina, Petrinja i Sisak s ciljem ubrzavanja kreiranja popisa građana kojima je pomoć potrebna. Na održanom sastanku razgovaralo se o najboljem modelu podjele sredstava, a dogovoreno je da će isplate krenuti čim se definiraju preliminarne liste. Na temelju popisa koji gradovi kreiraju i dostave Hrvatskom Crvenom križu isplaćuju se prikupljene donacije stradalom stanovništvu.
Donacije u opadanju – Na dan 4.1.2021. godine za pomoć stradalima u potresu uplaćeno je 62. 480 donacija u ukupnom iznosu od 38.060.728,53 kuna. Na donatorskom telefonu 060 90 11 zabilježeno je 81120 poziva, što iznosi 507.000,00 kuna (uključujući PDV i naknadu tele operatera).
Društvenim mrežama šire se brojne lažne vijesti i dezinformacije. Za ostvarivanje prava na humanitarnu pomoć od građana se ne traže dokumenti, ekipe Crvenog križa redovito obilaze i udaljena sela, a pomoć se pruža svima kojima je potrebna. Neistinite informacije koje se šire društvenim mrežama rade direktnu štetu stradalom stanovništvu, opada broj donacija koje će iznimno transparentno biti podijeljene stanovnicima pogođenih područja. Slijedom toga, Hrvatski Crveni križ je izvijestio da je poduzeo potrebne radnje pred nadležnim institucijama.
Pomoć na terenu – Mnogi stanovnici bore se s osjećajima straha, neizvjesnosti i panike zbog čega timovi za psihosocijalnu podršku svakodnevno pružaju individualnu pomoć te provode aktivnosti s najmlađima, a do sada je pruženo više od 2.900 usluga psihosocijalne podrške. Svi koji to žele i u mogućnosti su i dalje mogu pomoći stanovništvu pogođenom potresom na sljedeće načine. Trenutno je najveća potreba za agregatima, grijalicama, produžnim kablovima, ceradama, najlonom i plamenicima.

GIA, 5. siječnja, 15.30 satiKanadska Vlada donirat će, posredstvom svog Crvenog križa, 500.000 kanadskih dolara (2,41 milijuna kuna) Hrvatskom crvenom križu za pomoć stradalima od razornog potresa s područja Sisačko-moslavačke županije, s namjenom osiguranja osnovnih životnih namirnica poput hrane i vode.

GIA, 5. siječnja, 15.05 sati – Kako bi se pomoglo stradalima u potresu na području Sisačko – Moslavačke županije, Jadrolinija je donijela Odluku o oslobađanju plaćanja putnih karata za vozila koja sudjeluju u prijevozu humanitarne pomoći, vozila DVD-a, HGSS-a te volontera koji odlaze kao pomoć na potresom nastradalo područje. Zbog evidencije besplatnog prijevoza potrebno je dostaviti naziv organizacije, ustanove, udruge ili ime i prezime, registarsku oznaku, tip vozila, datum putovanja te luku ukrcaja na e-mail passdept_h@jadrolinija.hr.

Osim besplatnog prijevoza za humanitarnu pomoć, besplatan prijevoz imaju sve osobe s pogođenih područja koje putuju prema otocima uz predočenje osobne iskaznice. Uz stavljanje svojih usluga na raspolaganje, organizirana je i humanitarna akcija djelatnika Jadrolinije koji će od plaće za prosinac moći izdvojiti željeni iznos za pomoć stradalim obiteljima. Uz prikupljene donacije djelatnika, donaciju će uplatiti i Jadrolinija. Sva prikupljena novčana sredstva bit će uplaćena na račun koji je Vlada Republike Hrvatske otvorila za donacije financijskih sredstava u akciji “Pomoć za obnovu nakon potresa“.

GIA, 5. siječnja, 12.05 satiHEP je donio odluku o obustavi ovrha i iskapčanja električne energije kupcima na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od prva tri mjeseca 2021. godine. Također, HEP u suradnji s nadležnim institucijama radi na pronalasku modela pomoći u podmirenju računa za električnu energiju kupcima kategorije kućanstvo, stradalima u potresu. Kao što je i do sada u svim katastrofalnim elementarnim nepogodama i kriznim situacijama znao odgovoriti na potrebe stradalih građana, HEP je i ovoga puta spreman izaći u susret i pružiti svu potrebnu pomoć svojim korisnicima i kupcima.

Tijekom potresa bez opskrbe električne energije ostalo je 150.000 korisnika. Više od 150 radnika HEP-a napajanje je u najvećoj mjeri uspjelo vratiti u roku od 24 sata. Potpuno je uništeno 30 trafostanica. Ukupna šteta na elektroenergetskoj mreži i objektima, prema preliminarnim procjenama, veća je od 150 milijuna kuna. U tijeku je sanacija oštećene mreže i elektroenergetskih objekata.

GIA, 5. siječnja, 11.50 sati – POTRESE U PETRINJI 28. i 29.12.2020. UZROKOVALA JE AKTIVACIJA DVA MEĐUSOBNO OKOMITA SUSTAVA RASJEDA
Aktivnu tektoniku čitavog prostora Hrvatske pa tako i šireg epicentralnog područja Pokupsko-Petrinja-Sisak uzrokuje kontinuirano kretanje Jadranske litosferne mikroploče (Adrije) prema sjeveru. Zbog toga u gornjim dijelovima Zemljine kore, na kontaktu Dinarida i Panonskog bazena, dolazi do velikih naprezanja. Kad naprezanje dosegne kritičnu razinu, dolazi do (re)aktiviranja pojedinih rasjeda iz tog sustava, odnosno naglog pokretanja kilometarskih blokova kore dimenzija od nekoliko stotina do tisuća kubičnih kilometara, uslijed čega se oslobađa ogromna energija pa nastaju potresi.
Prema preliminarnim geološkim analizama znanstvenika i stručnjaka Hrvatskoga geološkog instituta, koje se temelje na geološkim kartama, brojnim podatcima s terena koji su objavljeni u medijima, terenskoj prospekciji, raspoloživim seizmološkim te preliminarnim satelitskim podatcima, potres koji je pogodio Petrinju i okolicu 28.12.2020. aktivirao je sustav rasjeda u podzemlju šireg područja Siska, Petrinje i Gline.
Razvidno je da se radi o sjecištu uzdužnih i poprečnih rasjeda na pružanje Dinarida.

Oba rasjedna sustava sastoje se od više rasjeda s horizontalnim kretanjem krila (strike-slip). Jedan je manje poznati rasjed koji je ovom prigodom označen kao lijevi Petrinjski rasjed, a drugi je poznatiji desni Pokupski rasjed. Takav sustav rasjeda školski je primjer deformacija koje nastaju u stijeni uslijed kompresijskog naprezanja po osi sjever – jug. Oba rasjedna sustava prikazana su na Osnovnoj geološkoj karti Republike Hrvatske 1:100.000, list Sisak koju je izradio Zavod za geologiju HGI (Pikija, 1987) te na preglednoj geološkoj karti Republike Hrvatske 1:300.000 (HGI, 2009). Sve geološke karte koje pokrivaju područje Republike Hrvatske dostupne su na zahtjev na mrežnim stranicama HGI – www.hgi-cgs.hr.
Zbog velike količine oslobođene energije pri kretanju rasjednih krila, rupture u stijenama manifestirale su se i na površini terena pa na širem epicentralnom području duž rasjednih linija nalazimo razne površinske manifestacije tog kretanja i vibriranja terena: otvorene pukotine i paraklaze, izlijevanje fluida, pješčane vulkane uslijed likvefakcije u porječju Kupe i Save, deformacije površine terena i infrastrukturnih linijskih objekata te brojne druge, za naše prostore dosad neuobičajene pojave, koje mogu uzrokovati i razne naknadne geohazardne događaje. Dio deformacije površine terena između Petrinje i Gline vjeojatno su posljedica urušavanja podzemnih hodnika rudnika smeđeg ugljena koji su radili u prvoj polovici 20 stoljeća i nisu adekvatno sanirani (zatrpani).

GIA, 5. siječnja, 11.45 satiOmogućene neoporezive potpore radnicima
Proglašenjem katastrofe na područjima pogođenim potresom odnosno jučerašnje odluke Vlade, poslodavci mogu svim radnicima koji su pretrpjeli štetu isplatiti neoporezive potpore zbog uništenja i oštećenja imovine zbog prirodne katastrofe, objavio je HUP.
HUP je dopisom Vladi 30. prosinca 2020. tražio privremeni prestanak obračuna i plaćanja poreza na dohodak i doprinosa za pomoć koju poslodavci žele isplatiti radnicima koji su pogođeni posljedicama potresa. Člankom 4. stavkom 4. Pravilnika o porezu na dohodak , u relevantnom dijelu, propisano je da se potpore zbog uništenja i oštećenja imovine zbog elementarnih nepogoda koje poslodavac isplaćuje radniku ne smatraju primitkom od kojeg se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada ako se radi o potpori zbog uništenja i oštećenja imovine zbog prirodne katastrofe koju je proglasila Vlada RH pod uvjetom da su omogućeni svim radnicima koji su pretrpjeli štetu.
Uputa je da bi poslodavci trebali u svojim evidencijama osigurati podatke o radnicima kojima su isplatili potporu za štetu pretrpljenu od elementarne nepogode odnosno katastrofe kao i datum isplate i isplaćenom iznosu, budući da u trenutku isplate nisu raspoloživi podaci o konačnoj procjeni štete pod uvjetom da su potpore omogućene na transparentan način svim radnicima koji su štetu pretrpjeli. Iznos potpore ne može biti viši od procijenjene štete.

GIA, 5. siječnja, 11.15 satiHVZ: – Vatrogasci zabilježili 3802 intervencije. Vatrogasne snage angažirane na području Sisačko-moslavačke županije su 4. siječnja nastavile sa aktivnim radom na uklanjanju oštećenih dimnjaka, sanaciji krovišta, uklanjanju crjepova, uklanjanju cigli, osiguravanju ruševnih mjesta te drugih zadaća u svrhu spašavanja i zaštite ljudskih života. Kao i proteklih dana izvršena je smjena ljudstva sa dopunom snaga i također otpuštanjem na odmor dijela snaga. Sve dislocirane snage iz drugih županija bile su raspoređene na području Gradova Sisak, Petrinja i Glina te općine Majur kod Hrvatske Kostajnice.
Tijekom 4. siječnja, bilo je angažirano ukupno 749 vatrogasaca sa 175 vatrogasnih vozila iz Sisačko-moslavačke županije, 17 drugih vatrogasnih zajednica županija te DVIP-ova Zadar, Split i Šibenik koji su bili angažirani na ukupno 698 intervencija. Također se tijekom dana radilo na opremanju i ekipiranju Operativnog vatrogasnog zapovjedništva u Petrinji te vatrogasnog operativnog zapovjedništva operativne zone Petrinja. Vatrogasne snage su i tijekom noći bile na obilasku terena, a saniranje posljedica ovog razornog potresa vatrogasne snage nastavljaju do daljnjeg.
Jučer je održana sjednica Vlade RH na kojoj je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković podnio izvješće premijeru o poduzetim aktivnostima na području pogođenim potresom, a koje su odradile vatrogasne snage.

Prema do sada obrađenim podacima od dana 29. prosinca 2020. do 4. siječnja 2021. godine ukupno su odrađene 3.802 vatrogasne intervencije na kojima je kumulativno sudjelovalo 4.508 vatrogasaca sa 1.017 vatrogasnih vozila iz svih županija i grada Zagreba – rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković o angažmanu vatrogasaca.
U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji 123 intervencije – Vatrogasci JVP Grada Zagreba i DVD-a sa područja Grada Zagreba su tijekom 4. siječnja imali 71 tehničku intervenciju uklanjanja dimnjaka, sanacije krovišta, uklanjanja oštećenih crjepova i fasada te ostalih izvida vezanih za procjenu stanja navedenih dijelova objekata. Na navedenim tehničkim intervencijama ukupno je sudjelovalo 339 vatrogasaca sa 130 vatrogasnih vozila.
Vatrogasci iz JVP-a i DVD-a sa područja Zagrebačke županije bili su angažirani na nove 52 tehničke intervencija na kojima je ukupno sudjelovalo 190 vatrogasac sa 60 vatrogasnih vozila.

GIA, 4. siječnja, 23.30 sati – Put Banovine večeras je iz Baranje krenuo, kako kažu, prvi šleper pomoći, kojim poljoprivrednici Baranje dostavljaju pomoć poljoprivrednicima Banovine. Kako je objavio Petar Pranjić, poljoprivrednik iz Novog Čeminca, u donaciji su kukuruz, ječam tj. stočna hrana za poljoprivrednike kojima je to najpotrebnije, a koja će biti distibuirana u dogovoru s tamošnjim stožerima Civilne zaštite.

GIA, 4. siječnja, 23.15 sati – U suradnji s Europskom komisijom pripremamo izmjenu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija kako bismo realocirali 111 milijuna EUR, odnosno više od 830 milijuna kuna, za obnovu obiteljskih kuća na područjima koja su stradala u potresu. Taj će iznos biti dovoljan za obnovu i izgradnju gotovo 2.000 obiteljskih kuća!Osim sredstava koje ćemo realocirati, pripremamo i novi zahtjev za bespovratna sredstva Fonda solidarnosti EU-a koja ćemo zatražiti nakon službene procjene štete nastale u razornom potresu, najavila je ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak.

GIA, 4. siječnja, 22.00 satiGrad Beograd odlučio je donirati 30 stambenih kontejnera obiteljima s područja Petrinje i Gline, koji su temeljem njihove narudžbe napravljeni u tvornici kontejnera u Srebrenici, BiH. Republička uprava civilne zaštite danas, 4.siječnja, iz Srebrenice je prepratila 12 stambenih kontejnera u Hrvatsku, kako bi bili postavljeni prije pravoslavnog Božića, objavila je ATV, Alternativna televizija Banja Luka.

GIA, 4. siječnja, 20.35 satiCopernicus EU izradio je satelitsku mapu potresom pogođenog područja Petrinje, objavilo je Ravnateljstvo civilne zaštite. Mapa je izrađena 1. siječnja 2021, u PDF-u je, vrlo kvalitetna i dobre vidljivosti prilikom zumiranja pojedinih objekata i prostora, označenih poznatim bojama uporabljivosti

GIA, 4. siječnja, 19.50 sati – Predstavnici Udruge Glas poduzetnika obišli su danas, 4.siječnja, Sisak, Petrinju, Glinu i Majur, i dogovorili s gradonačelnicima i načelnicima isporuku 20 kontejnera hrvatske proizvodnje građanima čije su kuće uništene u potresu.
Kontejneri s grijalicama su naručeni i uplaćen je avans u iznosu 153.885 kuna. Dio će biti isporučen ovaj, a dio sljedeći tjedan. Emmezetta će donirati i unutarnju opremu za deset kontejnera. Ukupan iznos koji je prikupljen na računu danas do kraja dana je punih 2 milijuna kuna, od čega je preostalo 1,85 milijuna, izvijestio je izvršni direktor UGP-a Dražen Oreščanin.

GIA, 4. siječnja, 19.30 sati – Kompanija MK Group, u vlasništvu Miodraga Kostića, i hrvatski Skiper Resort, koji djeluje u sastavu grupe, donirali su 500.000 kuna za saniranje posljedica potresa i pomoć ugroženom stanovništvu Sisačko-moslavačke županije. Novac je uplaćen na račun Zaklade Solidarna koja je pokrenula hitnu donatorsku akciju prikupljanja sredstava za kriznu podršku žrtvama potresa u Petrinji i cijeloj Sisačko-moslavačkoj županiji.

GIA, 4. siječnja, 18.30 sati – Ekipe su spremne, kamioni napunjeni, kreće se u ponoć prema Glini. Dovozimo u Majske Poljane pomoć iz Vrgorca. Građevinski materijal, stambeni kontejner, hrana, prehrana za domaće životinje. Stiže i naša radna grupa u kojoj su građevinari, elektroinstalateri, vodoinstalateri i bravari. Bravo za sve!!! – Ante Pranić

GIA, 4. siječnja, 18.20 satiGrad Vrbovec pridružio se inicijativi gradova i općina koji su odlučili vlastitim sredstvima i sredstvima svojih građana direktno obnoviti jednu kuću u potresom pogođenom području, objavio je gradonačelnik Denis Kralj. Vrbovec, koji je otvorio i poseban račun za donacije, želi obnoviti jednu kuću vlastitim snagama, uz pomoć Komunalca te Udruženja obrtnika Vrbovec i građevinaraca. Grad Vrbovec i Turistička zajednica gradovima Petrinja, Sisak i Glina odlučili su već ranije uplatiti ukupno 100.000 kuna direktne pomoći. Mali dio sredstava potrošit će se na smještaj ljudi s potresom pogođenih područja u Hotelu Bunčić.

GIA, 4. siječnja, 18.10 sati – U utorak, 5. siječnja ujutro, bjelovarski obrtnici, građevinske tvrtke, projektanti s građevinskim materijalom koji je prikupila ekipa iz Gradnja Investa, sa dva šlepera, kreću put Petrinje i Gline. Cilj je popraviti krovove i dimnjake na najmanje 10-tak kuća, uz pregled i dijela drugih kuća jesu li ispravne i sigurne za život, objavio je gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak.

GIA, 4. siječnja, 18.00 sati – U organizaciji Ravnateljstva civilne zaštite, kako su objavili 4.siječnja kasno poslijepodne, pristiglo je na područje Sisačko-moslavačke županije ukupno 178 stambenih kontejnera. Na terenu kontejnere postavljaju pripadnici HV-a i Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite.

GIA, 4. siječnja, 17.55 satiPoljoprivrednicima s potresom pogođenih područja posebno je teško otići s imanja zbog stoke i životinja. Državni tajnik Ministarstva poljoprivrede Tugomir Majdak u dodatnom je pregledu terena oko pomoći poljoprivrednicima i za premještanje i zbrinjavanje stoke. Od danas, 4.siječnja, u funkciji je još jedno skladište stočne hrane u Petrinji u koje je samo tijekom današnjeg dana pristigla donacija 20-ak tona žitarica Udruge orača Požeško-slavonske županije.U popodnevnim satima u skladište stočne hrane u Glini stiže 15 tona krmiva za stoku.

GIA, 4. siječnja, 17.20 satiRukometaši Prvog plinarskog društva iz Zagreba: Božidar Jović, Tonči Valčić, Slavko Goluža, Vlado Šola, Denis Špoljarić, Vedran Šupuković i Arijan Jović, posjetili su danas, 4.siječnja Petrinju i dostavili pun kombi sportske opreme za članove RK Petrinja (čarape, majice, trenirke). Ujedno su gradonačelnika Darinka Dumbovića upoznali s odlukom da pekarni Edi doniraju određenu količinu brašna kako bi pekara svakodnevno mogla osigurati besplatan kruh stradalnicima.

GIA, 4. siječnja, 15.50 sati – Gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović objavio je danas kartu s oznakama statičara o stanju objekata u Petrinji na karti užeg centra grada. Crni trokutići – još nije pregledano, Zeleno – može se koristiti, Žuto – mora se znatnije sanirati, Crveno – rušenje.

GIA, 4. siječnja, 14.20 sati – Na poseban račun proračuna otvoren nakon razornog potresa, ukupno je do 4.siječnja uplaćeno donacija u iznosu od 54 milijuna 322 tisuće 140 kuna 74 lipe, precizno je na sjednici Vlade kazao ministar financija Zdravko Marić. Izvještavat ćemo javnost do u detalje i transparentno o svakoj kuni, kazao je.

GIA, 4. siječnja, 12.51 sati Sisački Hotel Panonija privremeno je neupotrebljiv. Srećom, nosivost nije narušena, zidovi će se i ostalo obnoviti i hotel će uskoro blistati u još ljepšem izdanju, najavljuju iz Panonije.

GIA, 4. siječnja, 11.30 sati – Produljena besplatna cestarina na autocesti Zagreb – Sisak! Besplatna cestarina na autocesti Zagreb – Sisak bit će produljena do 31. siječnja, izvijestili su iz Hrvatskih autocesta.

GIA, 4. siječnja, 11.25 satiDostava pomoći iz trećih zemalja (BIH, CG, Srbija, itd) stanovništvu iz potresom pogođenih područja – INFO O CARINSKIM PROCEDURAMA

Zbog povećanog interesa za dostavu pomoći stanovništvu potresom pogođenih područja, s ciljem olakšavanja procedura pri dolasku takve pomoći iz trećih zemalja (uključivo BiH, Crna Gora, itd), Carinska uprava skreće pozornost da je, u skladu s odredbama carinskog zakonodavstva EU, sva roba koja se unosi iz trećih zemalja, pa tako i roba namijenjena za pomoć, predmet carinskog nadzora i carinskih postupaka.
Tko može ostvariti pravo na oslobođenje od plaćanja carine pri uvozu humanitarne pomoći – Prava i uvjeti korištenja oslobođenja od carine propisana su Uredbom Vijeća (EZ) br. 1186/09 o uspostavi sustava oslobođenja od carina u EU (dalje u tekstu: Uredba) i Pravilnikom o ostvarivanju prava na oslobođenje od carine (NN br. 52/17) i dodatno pojašnjena Uputom CURH 28/16.
Odredbama Uredbe predviđena je mogućnost oslobođenja od plaćanja carine pri uvozu robe (za opće svrhe) ako su uvoznici dobrotvorne ili filantropske organizacije što znači da je oslobođenje od plaćanja uvozne carine pri uvozu ovih roba uvjetovano činjenicom da su uvoznici u EU državne organizacije ili dobrotvorne ili filantropske organizacije koje imaju odobrenje nadležnih tijela za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.
U skladu s odredbama Zakona o humanitarnoj pomoći (NN br. 102/15 i 98/19), uvoz humanitarne pomoći socijalno osjetljivim skupinama te žrtvama prirodnih nepogoda u Republici Hrvatskoj ovlaštene su obavljati državne organizacije ili druge dobrotvorne organizacije koje imaju odobrenje nadležnih upravnih tijela (upravna tijela županije ili Grada Zagreba nadležno prema mjestu sjedišta, odnosno prebivališta organizatora prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći, u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći) za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

Robe na koje se može primijeniti oslobođenje od uvoznih carina – Prilikom uvoza ovih roba oslobođenje od plaćanja uvozne carine može se primijeniti na: osnovne potrepštine namijenjene za besplatnu podjelu osobama koje trebaju pomoć, robe svih opisa koje besplatno šalju osobe ili organizacije iz trećih zemalja u svrhu prikupljanja pomoći i sredstava prilikom povremenih dobrotvornih događaja, opreme i uredskog materijala koje je osoba ili organizacija s poslovnim nastanom izvan carinskog područja EU, besplatno i bez ikakve komercijalne namjere pošiljatelja, šalje dobrotvornim ili filantropskim organizacijama koje imaju odobrenje nadležnih tijela, isključivo za uporabu u svrhu zadovoljavanja svojih poslovnih potreba ili obavljanja svojih filantropskih ciljeva.

Način ostvarivanja oslobođenja od plaćanja uvoznih carina
Oslobođenje od plaćanja carine ostvaruje se provođenjem carinskog postupka odnosno podnošenjem carinske deklaracije za puštanje odnosne robe u slobodni promet. Deklaraciji se, uz pisani zahtjev za oslobođenje od carine, prilažu: račun, gratis račun ili druga odgovarajuća isprava o isporuci, izdana od strane inozemnog donatora (ili prodavatelja, u kojem slučaju nema oslobođenja od plaćanja PDV-a); specifikacija robe koja se uvozi; izjava korisnika da će se uvezena roba koristiti isključivo za besplatnu podjelu.
PDV pri uvozu – Sve humanitarne pošiljke, obuhvaćene oslobođenjem od plaćanja carine, koje su uvoznici besplatno dobili, oslobođene su i plaćanja PDV-a (čl. 44. st. 12. Zakona o porezu na dodanu vrijednost).
Preporuka – Kako bi mogli ostvariti pravo na oslobođenje od plaćanja uvoznih carina i PDV-a pri uvozu u EU/RH potencijalne donatore iz trećih zemalja (pravne i fizičke osobe) ljubazno se upućuje da donacije humanitarne pomoći uvoze i koordiniraju preko državnih organizacija ili drugih dobrotvornih organizacija.
Male pošiljke za fizičke osobe – Na male pošiljke roba koje fizičke osobe unose s ciljem poklanjanja potrebitim osobama pogođenim potresom, koje ne premašuje vrijednost ili količinu mjerodavne za primjenu oslobođenja za unos robe nekomercijalne naravi u osobnoj prtljazi putnika (tj. 2.200,00 kuna po putniku), odgovarajuće će se primijeniti odredbe oslobođenja za unos robe nekomercijalne naravi u osobnoj prtljazi putnika.

GIA, 4. siječnja, 10.50 satiSupernova, koja u Sisku ima dva shopping centra, donirala je 100.000 kuna za obnovu Opće bolnice u Sisku, glavne zdravstvene institucije Sisačko-moslavačke županije koja je također znatno stradala u potresu. Supernova u narednim mjesecima planira i nove donacije za pomoć stradalim obiteljima. Napominju i da oba centra nisu znatno oštećena. Dio zakupaca radi, dok su pojedini lokali trenutno zatvoreni radi obnove.

GIA, 4. siječnja, 10.42 satiErste banka donira dva milijuna kuna
za pomoć područjima pogođenima potresom – Milijun kuna osigurala je Erste banka, s članicama svoje grupe u Hrvatskoj, Erste Card Clubom i Erste Leasingom, a dodatnih milijun kuna donirat će njezini dioničari, Erste Group iz Beča i Steiermärkische Bank iz Graza. Ukupni iznos bit će ravnomjerno podijeljen i uplaćen jedinicama lokalne samouprave: Sisačko-moslavačkoj županiji, Gradu Sisku, Gradu Petrinji i Gradu Glini.
Christoph Schoefboeck, predsjednik uprave Erste banke, zahvaljuje i korisnicima Keks Pay aplikacije, koji su se u velikom broju odazvali na poziv za sudjelovanje u humanitarnoj akciji Zaklade Solidarna i Fonda 5.5, te donirali iznos od oko 1,9 milijuna kuna za iste namjene.

Banka će u idućem razdoblju posebnu pozornost posvetiti svojim klijentima s područja Sisačko-moslavačke županije. U izravnoj komunikaciji, ovisno o potrebama i okolnostima u kojima se pojedini od njih nalaze, nastojat će pronaći optimalno rješenje kako bi im pružila odgovarajuću podršku i omogućila da ovu nezavidnu situaciju što je moguće lakše prebrode.

GIA, 4. siječnja, 10.15 satiHVZ: Vatrogasci i dalje aktivni na potresom pogođenom području – Vatrogasne snage angažirane na području Sisačko-moslavačke županije su tijekom 3. siječnja nastavile sa aktivnim radom na uklanjanju oštećenih dimnjaka, sanaciji krovišta, uklanjanju crjepova, uklanjanju cigli, osiguravanju ruševnih mjesta te drugih zadaća u svrhu spašavanja i zaštite ljudskih života. Tijekom jutra izvršene smjene ljudstva sa dopunom snaga i također otpuštanjem na odmor dijela snaga. Sve dislocirane snage iz drugih županija bile su raspoređene na području Gradova Sisak, Petrinja i Glina te općine Majur kod Hrvatske Kostajnice.
Uz sve raspoložive vatrogasne snag Sisačko-moslavačke županije, bilo je angažirano ukupno 535 vatrogasaca sa 141 vatrogasnim vozilom iz 17 drugih vatrogasnih zajednica županija te Državne vatrogasne intervencijske postrojbe Zadar, Split i Šibenik. Ukupno do sada bilježimo 6 ozlijeđenih vatrogasaca. Uz vatrogasce djeluje 149 radnika (alpinisti, građevinari, statičari) dizaličari sa 48 vozila drugih tvrtki (dizalice, kamioni s grajferima, zglobne platforme). Vatrogasne snage su i tijekom noći bile na obilasku terena. Saniranje je nastavljeno i jutros.
Vatrogasci izražavaju sućut obitelji poginulog Albina Canjara – Nažalost, u Petrinji je prilikom saniranja krovišta, došlo do pada volontera s krova. Vatrogasci koji su prvi stigli na mjesto intervencije pristupili su postupku reanimacije do dolaska drugih službi (HGSS) i Hitne medicinske pomoći koje su nastavile s reanimacijom no nažalost osoba je preminula.
U ime svih vatrogasaca Republike Hrvatske i u svoje osobno ime izražavam iskrenu sućut obitelji i prijateljima preminulog Albina Canjara. Ovo je i veliki gubitak za hrvatsko vatrogastvo jer je preminuli bio aktivan član Dobrovoljnog vatrogasnog društva Veliki Jadrč – rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

Vatrogasci Zagreba i Zagrebačke županije na brojnim intervencijama – Vatrogasci JVP Grada Zagreba i DVD-a sa područja Grada Zagreba su imali 67 tehničkih intervencija uklanjanja dimnjaka, sanacije krovišta, uklanjanja oštećenih crjepova i fasada te ostalih izvida vezanih za procjenu stanja navedenih dijelova objekata. Na navedenim tehničkim intervencijama ukupno (kumulativni zbroj) je sudjelovalo 412 vatrogasaca sa 154 vatrogasnih vozila. Vatrogasci s područja Zagrebačke županije bili su angažirani na novih 11 tehničkih intervencija gdje je sudjelovao 71 vatrogasac sa 21 vatrogasnim vozilom.