Zagreb, 8. siječnja 2021. (točkanai.hr) – Početak godine tradicionalno je vrijeme kada na snagu stupaju novi zakoni ili izmjene i dopune postojećih zakona te razne uredbe i odluke. Ni 2021. godine nije iznimka, a glavne promjene su peti krug porezne reforme koji obuhvaća izmjene i dopune pet zakona – Zakona o porezu na dohodak, Zakona o porezu na dobit, Zakona o PDV-u, Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom te Zakona o financiranju lokalnih jedinica uprave im samouprave.

Od 1. siječnja na snazi je i novi Zakon o strancima, Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe, Uredba o minimalnoj plaći… Ovo je podsjetnik i pregled glavnih poreznih promjena koje su stupila na snagu 1. siječnja.

Minimalna neto plaća u 2021. iznosi 3.400 kuna

Od 1. siječnja 2021. minimalna neto plaća u Hrvatskoj iznosi 3.400 kuna, što je za 150 kuna ili za 4,61 posto više nego li 2020. godine. Iznos minimalne bruto plaće Vladinom uredbom povećan je na 4.250 kuna, odnosno za 187,49 kuna više nego u prošloj godini.

Minimalna plaća direktora za 2021. godinu

Prema Zakonu doprinosima minimalna bruto plaća direktora (zaposlenog člana uprave) od 1. siječnja ne smije biti niža od 5.967,65 kuna. To je za oko 5 posto odnosno za 285,35 kuna više u usporedbi s prethodnom godinom. u kojoj je minimalna plaća direktora iznosila 5.682,30 kuna.

Iznos od 5.967,65 kuna predstavlja najnižu mjesečnu osnovicu za obračun doprinosa za rad u punom radnom vremenu. Najniža osnovica predstavlja umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,65. Neto iznos plaće ovisi o poreznim olakšicama te mjestu stanovanja zaposlenog člana uprave. Nova osnovica vrijedi za obračun plaće za siječanj koja se uobičajeno isplaćuje u veljači.

Osnovice za obračun doprinosa u 2021. godini

  • Najniža mjesečna osnovica za obračun doprinosa: 3.488,78 kn (umnožak prosječne plaće i koeficijenta 0,38);
  • Minimalna osnovica za obračun doprinosa članova uprave: 5.967,65 kn (umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,65);
  • Mjesečna osnovica za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi obrta i ostalih samostalnih djelatnosti: 5.967,65 kn (umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,65).
  • Mjesečna osnovica za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi obrta – utvrđuje dobit od samostalne djelatnosti: 10.099,10 kn (umnožak prosječne plaće i koeficijenta 1,1).
  • Mjesečna osnovica za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi slobodnog zanimanja i sportaša: 10.099,10 kn (umnožak prosječne plaće i koeficijenta 1,1).
  • Mjesečna osnovica za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi poljoprivrede i šumarstva: 5.049,55 kn (umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,55).

Niže stope poreza na dohodak te ukidanje ili smanjenje prireza

Od 1. siječnja snižene su stope poreza na dohodak s 24 na 20 posto te s 36 na 30 posto. Prema procjeni ministarstva financija smanjenje poreznih stopa moglo bi donijeti veća primanja za oko 900 tisuća poreznih obveznika. Povećanje, naravno, ovisi o visini njihova dohotka, olakšicama I stopi prireza.

Stoga je dobra vijest da su prirez od 1. siječnja ove godine ukinuli grad Čakovec te općine Antunovac, Bošnjaci, Pleternica i Zadvarje.

Neke općine i gradovi su od. 1. siječnja 2021. smanjile prirez

Osnovni osobni odbitak, koji je promjenama koje su stupile na snagu prije godinu dana povećan na 4000 kuna, ostaje nepromijenjen. Također, svi do 25 godina starosti – prema godištu, a ne prema datumu rođenja – potpuno su oslobođeni poreza na dohodak, dok zaposleni u dobi od 26 do 30 godina plaćaju 50 posto poreza.

Oporezivanje godišnjih i konačnih dohodaka te paušalnih djelatnosti

Izmjenama Zakona o porezu na dohodak smanjena je s 12 na 10 posto stopa koja se primjenjuje pri oporezivanju godišnjih i konačnih dohodaka te paušalnog oporezivanja djelatnosti kao što su iznajmljivači stanova ili apartmana.

Ukinuto je oporezivanje godišnjom stopom od 24 posto poreznih obveznika koji su ostvarili dodatne primitke po osnovi drugog dohotka do visine peterostrukog iznosa osnovice osobnog odbitka.

Strože sankcije za nesrazmjer dohotka i imovine

Od 1. siječnja strože su sankcije ako se utvrdi nesrazmjer dohotka i imovine. Do sada se takozvani drugi dohodak po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena (nerazmjer imovine) oporezivao 50-postotnim uvećanjem više porezne stope od 36 posto, odnosno s 54 posto. S obzirom na to da je ta viša stopa os 1. siječnja smanjena na 30 posto, sada uvećanje iznosi sto posto, tako da “kaznena stopa” umjesto 54 posto iznosi 60 posto.

Digitalni nomadi oslobođeni su plaćanja poreza

Novim Zakonom o strancima uveden je pojam digitalnih nomada, koji podrazumijeva strance koji obavljaju poslove putem telekomunikacijske tehnologije iz Hrvatske, ali ne poslodavcima na području naše zemlje.

Kako se radi o visokokvalificiranim strancima i IT stručnjacima, zakonom o porezu na dohodak propisano je da se digitalni nomadi oslobođeni plaćanja poreza na primitke koje ostvaruju po osnovi tako stečenog statusa. Cilj je potaknuti ih da odaberu Hrvatsku za mjesto svog boravišta i rada. Za boravak u Hrvatskoj odobravat će im se nomadske vize na razdoblje od godinu dana.

Porez na dobit

Snižena stopa poreza na dobit za poduzetnike s prihodom do 7,5 mil. kuna
Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit porezna stopa za poduzetnike s godišnjim prihodom do 7,5 milijuna kuna smanjena je s 12 na 10 posto.
S 12 na 10 posto smanjena je i stopa poreza po odbitku prilikom isplate dividendi ili udjela u dobiti, a s 15 posto na 10 posto stopa poreza po odbitku na naknade za nastupe inozemnih izvođača (umjetnika, zabavljača, sportaša i sl.). Izmjene predviđaju i povoljniji porezni tretman za banke u slučaju otpisa ili reprograma kredita.

Zakon o PDV-u

Zakon o PDV-u usklađen je s direktivama EU. Ukinuto je oslobođenja od plaćanja PDV-a za uvoz pošiljaka male vrijednosti do 22 eura iz trećih zemalja. Tako će hrvatski građani koji kupuju putem interneta iz zemalja izvan EU-a od 1. srpnja 2021. godine plaćati PDV-a za male pošiljke uvezene u EU čija je vrijednost manja od 22 eura (1.125 kuna). Prag za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama povećan je sa 7,5 na 15 milijuna kuna.

Proširena je mogućnost primjene obračunske kategorije PDV-a pri uvozu radi rasterećenja poreznih obveznika u smislu angažmana njihovih financijskih sredstava za PDV pri uvozu

Fiskalizacija

Izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom blagajnički maksimum više nije propisan samim zakonom. Sada ge pravilnikom propisuje ministar financija, i to prema pojedinim kategorijama poreznih obveznika.

Turistička članarina i naknada za funkcije šume

Od 1. siječnja članarina turističkoj zajednici smanjena je za 12 posto, a Porezna uprava rješenjem može izmijeniti visinu mjesečnog predujma članarine zbog značajnog pada poduzetničke aktivnosti.

Članak je dostupan je na linku https://tockanai.hr/poduzetnik/pregled-poreznih-promjena-koje-su-stupile-na-snagu-1-sijecnja-2021-42314/