Uvijek na mjestu događanja, uz izlagače na sajmovima, uz konferencije i predstavljanja na sajmovima i izložbama, uvijek uz poduzetnike, obrtnike, OPG-ove…

Trajanje: između 5 i 15 minuta
Učestalost: po potrebi, ovisno o sadržaju