– Na temelju iskustva, i sa poduzetničke strane i u organizacijama, savjet koji bi mogla dati svakome tko se želi razvijati u menadžmentu, bez obzira u kojem segmentu djeluje, je da pri susretu s nekim problemom ili radeći u projektu, razmišljajte uvijek što biste učinili da je ta kompanija vaša ili da ste dioničar te kompanije ili da ste vlasnik te kompanije – kakvu bi odluku donijeli. Gledajte malo širu sliku! Razmislite i otvorit će se neke ideje, doći će rješenja koja će zaista biti prepoznata i od vaših kolega i od vaših nadređenih i u konačnici donijeti zaista uspjeh vama i kompaniji. Znači ne raditi mehanički posao nego sa srcem, ocijenila je za poslovniFM Nina Anđal, rukovoditeljica ljudskih resursa Intersnack Adria.

Bavim se dakle ljudskim resursima! Moja je vizija zapravo ono što je i bilo gdje god sam radila taj posao – da u svom funkcionalnom dijelu doprinesem uspjehu organizacije, znači svim kolegama koji su u drugim odjelima pomognem svojim znanjem u tom dijelu, što vodi tome da kompanija ostvari svoje poslovne ciljeve! Istodobno, jako je važno da kompanija bude prepoznata kao dobar poslodavac, naravno među zaposlenicima, a i u široj zajednici kako bi mogli privući i zadržati kvalitetne ljude koji će biti zadovoljni u našoj kompaniji, istaknula je Anđal u razgovoru s Tanjom Pureta, urednicom emisije Psihologija uspjeha.

Na upit urednice postoji li danas svijest o ljudskim potencijalima, njhovoj ulozi u službi uspješnog poslovanja, a ne da su sami sebi svrha, Anđal odgovara kako se o tome govori otkad je i ona u ljudskim resursima, više od 20 godina. Uvijek je tema da ljudski resursi trebaju imati mjesto za stolom u top menadžmentu i da zapravo tu mogu najviše i doprinijeti. Tu sam optimistična i smatram da postoji svijest o tome kod menadžera ljudskih resursa, vjerujem već u priličnoj mjeri i u top menadžmentu odnosno direktorima organizacija. Struka je dosta napredovala zadnjih godina u tom pogledu, ocijenila je Anđal.

Radeći u više kompanija, uvijek je poslovni interes bio u dva pravca, odnosima s javnostima i ljudskim potencijalama. Od direktorice kadrovskih poslova u Plivi, preko Coca Cole, do Lure i samostalnog poduzetništva.

Sve su to funkcije podrške. Vrlo sam svjesna da sam kroz karijeru zapravo cijelo vrijeme radila u funkcijama podrške. Nekada se to, danas srećom sve manje, smatralo ako niste u funkciji koja donosi izravno prihod onda ste trošak zapravo. I tu se zapravo morate pokazati, morate u svakoj od tih funkcija dokazati zapravo da dodajete vrijednost organizaciji i da ste opravdali svoje postojanje te da ćete svojim i radom svog tima, svog odjela zajedno sa svim drugima, pridonijeti uspjehu organizacije, naglašava.

Lura je bila veliki izazov. Došla sam iz Coca-Cole, koja je u smislu korporativnih komunikacija kao i u svemu drugom, veoma uređena organizacija, gdje postoje smjernice i okviri za sve. A Lura je nastala spajanjem tri kompanije, bila je nova. Morali smo graditi sve od početka, imali smo privatnog vlasnika, osobu sa svojim individualnim imidžem i trebalo je dosta napraviti na izgradnji reputacije kompanije, izgradnji medijskih odnosa i izgradnji neke društvene odgovornosti. Tada je to još, znači 2000-tih, tek razvijalo i svijest se tek pojavljivala kod hrvatskih kompanija, prisjetila se Anđal.

Uglavnom radim u kompanijama koje su prehrambene. To su klasične kompanije, u kojima u nekim proizvodnim dijelovima ljudi rade cijeli život, dakle 20-30 godina i navikli su se nekako smatrati, poistovjetili su se sa kompanijom. Iz sadašnje pozicije kompanije u kojoj radim, a riječ je o velikoj međunarodnoj kompaniji koja je akvirirala jedan, ne cijelu kompaniju, ali dio biznisa jedne tradicionalne kompanije, vidljiv je dobro razvijen odnos s ljudima u našoj tvornici, rade ljudi i po 40 godina. Od početka rada do mirovine. Izazov je spojiti najbolje od ta dva svijeta, tu je sigurno i znanje, iskustvo i nasljeđe i organizacija koju treba i dalje razvijati i spojiti zapravo sa onim što može donijeti neka druga kompanija koja je postala vlasnik ili većinski vlasnik ili kako već, bez obzira da li je to sad međunarodna ili se radi o kompaniji iz iste zemlje. To je izazov, ali to je lijepo raditi.  Detektirati najbolje, spojiti i ostaviti najbolje s najboljim, kazala je Anđal.

Morate razumjeti što su ciljevi kompanije! Vaši ciljevi trebaju naravno biti usuglašeni sa ciljevima kompanije i nakon toga zapravo razvijate strategiju o načinima kako želite te ciljeve postići. Ono što je jako važno je da ste onda u provođenju te strategije fokusirani, konzistentni, ne rasipate se na sve strane, nego se držite onoga što je bitno da bi postigli ciljeve. U korporativnim komunikacijama, kao i u svemu drugom potrebno je da budete autentični, da želite napraviti sliku o kompaniji kakva ona zaista jest, jer ako idete u nekakve spinove neće to dugoročno uspjeti. Znači autentičnost je tu dosta važna kao ključ dobre korporativne komunikacije! Ali ona treba održavati i neku korporativnu kulturu! Dakle, dobro je da radite komunikaciju kompanije s čijom korporativnom kulturom se možete suživjeti, ocijenila je Anđal za poslovniFM.

Objavljeno 5. veljače 2021. Sva prava pridržana ©poslovniFM