O rezultatima provjere, HANFA će obavijestiti mjerodavna pravosudna tijela, Hrvatski sabor, Vladu RH i Ministarstvo financija te medije i širu javnost, a kontaktirala je i DORH i stavila se na raspolaganje za sve dodatne informacije tijekom trajanja istrage

Dodatno će Državni ured za reviziju istražiti sustav vođenja i praćenja evidencije transakcija zaposlenika i postupanje HANFA-e prema Zakonu o tržištu kapitala

Zagreb, 10. lipnja 2022. – Nakon napisa novinskog portala Index, a u kojima se ističe da je čak 89 od svih zaposlenika ili 53 aktivna zaposlenika HANFA-e zbog trgovanja vrijednosnim papirima kršilo Zakon o tržištu kapitala, želimo informirati o svim relevantnim činjenicama i prvim rezultatima istrage koju HANFA trenutačno provodi.

Podsjećamo:

  • HANFA, kako je propisano u Zakonu o tržištu kapitala, od 2008. vodi listu zaposlenika i njihovih prijavljenih transakcija
  • zaposlenici su dosad HANFA-i prijavili više od 1000 različitih transakcija u 14 godina

Na temelju dosadašnjih provjera HANFA-ine evidencijske liste:

  • za dva zaposlenika propisane su disciplinske mjere
  • jedan je postupak još u tijeku.

U tom pogledu, HANFA postupa prema zakonu, kontinuirano i odgovorno.

Budući da se zbog novinarskih tekstova Indexa javno stječe dojam da ukupno postoji gotovo dvostruko više transakcija od prijavljenih, kao i da je gotovo svaki treći trenutačni zaposlenik kršio zakone, HANFA je uvidom u podatke Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) pokrenula dodatnu provjeru trgovanja.

Naime, u novinarskoj istrazi nisu navedeni izvori podataka niti koliko oni mogu zbog tajnosti biti točni, pouzdani kao i ispravno protumačeni. Provedena analiza ukazuje kako podaci koje koristi portal Index ne dolaze iz javnih izvora već iz interne baze SKDD-a koja osim transakcija kupnje i prodaje sadrži i druga preknjiženja tehničke prirode poput registracije dionica, promjene skrbništva, raznih korporativnih akcija i slično. Time se značajno uvećava broj knjiženja na osobnim računima investitora i stvara lažna slika o broju transakcija.

Prva faza rezultata provjere koji pokazuje sljedeće stanje:

  • 0 nedozvoljenih i neprijavljenih transakcija (stjecanja i otpuštanja vrijednosnih papira) kod cijelog sadašnjeg rukovodstva HANFA-e od formiranja liste zaposlenika 2008.  u odnosu na 7 osoba na odgovornim pozicijama HANFA-e kako tvrdi Index
  • pronađene neprijavljene transakcije kod 8 ostalih zaposlenika u razdoblju od 2008-2022., a ne kod 53 trenutna zaposlenika kako tvrdi Index.

U tijeku je pregled transakcija svih bivših zaposlenika HANFA-e i to isključivo u razdoblju rada u HANFA-i.

U skladu s internim podacima, ali i u suradnji s drugim institucijama, HANFA će što prije izvršiti provjeru je li bilo nedopuštenih i neprijavljenih trgovanja kod članova zajedničkih kućanstava zaposlenika HANFA-e.

No, ističemo da prema stavku 4 članka 404. Zakona o tržištu kapitala, takvu informaciju zaposlenik treba prijaviti odmah po saznanju takve transakcije. Također, postoje i mogući slučajevi kada supružnici više nisu članovi zajedničkog kućanstva. U tom smislu, kao i zbog prethodno spomenutih netočnih interpretacija Indexa o transakcijama zaposlenika, novinarske navode o 33 pronađene osobe zajedničkog kućanstva nije moguće automatski prihvatiti kao egzaktnu činjenicu.

O rezultatima cjelokupne provjere, kada se ona završi, HANFA će odmah obavijestiti mjerodavna pravosudna tijela, Hrvatski sabor, Vladu RH i Ministarstvo financija te medije i širu javnost, a kontaktirala je i DORH i stavila se na raspolaganje za sve dodatne informacije tijekom trajanja istrage.

Dodatno će Državni ured za reviziju istražiti sustav vođenja i praćenja evidencije transakcija zaposlenika i postupanje HANFA-e prema Zakonu o tržištu kapitala.

Podsjećamo kako je Upravno vijeće već ranije, 14. travnja 2022. godine na temelju europskih smjernica donijelo novi pravilnik kojim se zaposlenicima zabranjuje kupovina korporativnih vrijednosnih papira. Do 14. travnja ove godine zaposlenicima HANFA-e nije bilo zabranjeno kupovati vrijednosne papire niti su oni za to morali tražiti odobrenje, već su po članku 404. Zakona o tržištu kapitala trebali u roku od 7 dana od transakcije obavijestiti nadležnu službu u HANFA-i.

Zaključno, HANFA će nakon novinarske istrage kao i nakon svake druge dojave, istražiti sve činjenice i utvrditi istinu.

Rezultati već sada ukazuju na to da se više od 97 posto sadašnjih zaposlenika nije ogriješilo u zakonske odredbe, dok njih više od 80 posto uopće nije ulagalo u vrijednosne papire.

Treba imati na umu da u HANFA-i rade stručnjaci specifičnog znanja i iskustva, primarno iz područja financija te oni svoj posao obavljaju profesionalno i odgovorno u cilju neovisnog nadzora nebankarskog financijskog tržišta. Zato svako navođenje i izvođenje zaključaka na osnovi neprovjerenih objavljenih informacija nepovratno šteti njihovom ugledu, a da za to nema provjerene institucionalne potvrde.

Također, iznošenje zaključaka na temelju neprovjerenih činjenica šteti i samoj reputaciji domaćeg tržišta kapitala kao važnog izvora financiranja za mnoga poduzeća

Zato, detalji interne provjere kao i nalaz Ureda za državnu reviziju pružit će utvrđene činjenice kako bismo ovaj slučaj rasvijetlili i utvrdili konačnu istinu na temelju točnih, pouzdanih i zakonski dostupnih izvora.

Izvor: Hanfa

Objavljeno 10. lipnja 2022.