Hrvatska je posljednjih godina napredovala u potpori poduzetništvu i inovacijama. Vlada je provela razne inicijative za poticanje razvoja startupa i malih poduzeća, a uspostavila je i programe za financiranje i potporu poduzetnicima. Osim toga, postoji rastući trend prema poduzetničkom obrazovanju i programima obuke čiji je cilj pomoći budućim poduzetnicima da pokrenu i razviju uspješne tvrtke.
Međutim, postoje i neki izazovi koji mogu utjecati na razvoj poduzetništva u Hrvatskoj u budućnosti. Na primjer, zemlja se suočava s nekim gospodarskim izazovima, uključujući visoku nezaposlenost i spor gospodarski rast, što može otežati razvoj novoosnovanih i malih poduzeća. Dodatno, postoji potreba za boljim pristupom financiranju i ulaganjima za poduzetnike, te za povoljnijim poslovnim okruženjem koje podržava rast startupa i malih poduzeća.
Sve u svemu, izgledi za razvoj poduzetništva u Hrvatskoj vjerojatno će ovisiti o sposobnosti vlade i drugih dionika da se pozabave ovim izazovima i stvore okruženje koje podržava poduzetništvo i inovacije. Iako nema jamstava, fokus na stvaranje okruženja koje podržava inovacije i osigurava potrebne resurse i podršku poduzetnicima vjerojatno će pomoći u poticanju živahnijeg poduzetničkog ekosustava u Hrvatskoj.
Za prevladavanje izazova s kojima se suočava rast poduzetništva u Hrvatskoj potreban je višestrani pristup. Evo nekih koraka koji bi mogli pomoći:
• Poboljšanje pristupa financiranju: jedan od najvećih izazova za poduzetnike u Hrvatskoj je osiguravanje dovoljnog financiranja za pokretanje i razvoj poslovanja. Vlada i druge organizacije mogle bi pomoći pružanjem više financijskih sredstava i prilika za ulaganja za novoosnovane tvrtke i mala poduzeća te poboljšanjem cjelokupnog poslovnog okruženja kako bi poduzetnicima bilo lakše osigurati financiranje iz tradicionalnih izvora.
• Povećanje resursa i podrške: Drugi važan korak je povećanje resursa i podrške dostupnih poduzetnicima. To bi moglo uključivati mentorstvo i poslovno vodstvo te ulaganje u programe obuke i razvoja koji pomažu poduzetnicima da razviju vještine potrebne za uspjeh.
• Pojednostavljenje propisa i birokracija: Regulatorno okruženje u Hrvatskoj može biti složeno i birokratsko, što otežava poduzetnicima pokretanje i razvoj poslovanja. Kako bi prevladala ovaj izazov, vlada bi mogla pojednostaviti propise i smanjiti birokraciju, te pomoći poduzetnicima da se snađu u procesu pokretanja i razvoja svog poslovanja.
• Širenje tržišnih prilika: Još jedan izazov za poduzetnike u Hrvatskoj je ograničena veličina tržišta i dostupnost kupaca. Kako bi prevladali ovaj izazov, vlada i druge organizacije mogle bi raditi na povećanju svijesti o poduzetništvu i potaknuti rast novoosnovanih i malih poduzeća. Osim toga, mogli bi pomoći u stvaranju novih tržišta i prilika za poduzetnike te omogućiti pristup resursima koji pomažu poduzećima da rastu i povećavaju se.
• Ulaganje u poduzetničko obrazovanje: Kako bi prevladali izazov niske razine poduzetničkog obrazovanja, vlada i druge organizacije mogle bi ulagati u programe koji promiču poduzetničko obrazovanje i osposobljavanje, posebno među mladima i onima u ruralnim područjima. To bi moglo pomoći u povećanju svijesti o poduzetništvu kao održivom putu karijere, a ambicioznim poduzetnicima pružiti vještine i znanja koja su im potrebna za pokretanje i razvoj uspješnog poslovanja.
Ovo su neki od koraka koji bi mogli pomoći u prevladavanju izazova s kojima se suočava rast poduzetništva u Hrvatskoj i stvaranju poticajnijeg i inovativnijeg poduzetničkog ekosustava u zemlji. Međutim, važno je prepoznati da će prevladavanje ovih izazova zahtijevati stalne napore različitih dionika, uključujući vladu, privatni sektor i organizacije civilnog društva.

Ovaj tekst, o perspektivama razvoja malog i srednjeg poduzetništva u budućnosti kompletno je napisao ChatGPT, jezični model umjetne inteligencije, temeljem dva pitanja koja sam postavio. Prvo pitanje bilo je „Kakve su perspektive razvoja poduzetništva u 2023. godini“, dok je drugo pitanje bilo „Kako prevladati izazove za razvoj poduzetništva“. Iako su prijedlozi za prevladavanje izazova donekle općeniti, što nije čudno, jer je u pitanju testna verzija modela, s ograničenim pristupom informacijama, interesantno je kako je taj model prilično točno detektirao probleme poduzetnika u Hrvatskoj.

Kao što kaže zadnji odlomak odgovora- prevladavanje izazova zahtijevat će stalne napore različitih dionika, prije svega vlade, a onda i ostalih dionika. Poduzetnici, sami za sebe i sada čine sve što mogu kako bi razvili svoju poslovnu ideju i prevladali izazove koji im se nalaze na putu. Ako se aktivna uloga ostalih dionika ne promijeni imat ćemo situaciju kakvu imamo i do sada, tj. razvoj poduzetništva ovisit će najviše i prvenstveno o mogućnostima samih poduzetnika.

Autor: Jean-Pierre Maričić

Objavljeno 30. siječnja 2023. Sva prava pridržana PoslovniFM.