Pretvaranje uspješnog poslovanja u franšizu nije jednostavan proces i zahtjeva stručnjake na tom putu, no jednom kad ste odlučili i stvorili svoju franšizu, možete je klonirati bezbroj puta. Dakle, uzaludno je štedjeti na stručnim savjetima na tom putu, jer u konačnici, kad pogledate takvu sliku cijena stručnjaka kojeg ćete angažirati je zanemariva. Ipak, važno je znati da upravo o njima ovisi kvaliteta i uspjeh vaše franšize, ali i uspjeh poslovanja vaših primatelja franšize. Pogledajmo šest osnovnih koraka u tom procesu kreiranja franšize.

  1. Potražiti stručnjake koji će s vama kreirati franšizu

Važan prvi korak jer kreirajući franšizu zapravo razvijate novi proizvod vašeg poduzeća. Proizvod o kojem ne znate ništa. Franšizni način poslovanja ima svojih zadanih karakteristika, no u isto vrijeme pravna regulacija istoga je potpuno različita u raznim zemljama. Kako sve to objediniti ili bar predvidjeti pitanje je na koje vi sami sigurno nemate odgovor.

  • Zaštita intelektualnog vlasništva

Kako biste zaštitili svoj posao od kopiranja i kako bi vaš brend i ostao vaš, trebate zaštititi sve što se može zaštititi. Što se sve može zaštititi i kako, ipak je bolje prepustiti stručnjacima. Kasnije, kad razvijete svoju mrežu i kad vas počnu kopirati, uspjeh u borbi s kradljivcima ovisi o dobroj zaštiti koju ćete učiniti unaprijed.

  • Kreirati franšizni model

I ovdje je najvažnije prepustiti sve stručnjacima koji će vas voditi u ovom procesu, jer važno je stvoriti franšizni poslovni model koji će imati sve šanse za uspjeh vas i vaših primatelja. To ima svojih zakonitosti koje se moraju slijediti. Krajnji rezultat ovog projekta su Franšizni poslovni plan, Franšizni priručnici, Franšizni ugovor i dr.

Poslovni plan trebao bi dati odgovor na pitanje koji su vaših ciljevi, kako ih postići i u kojoj formi te koji su financijski parametri koji će u to biti uključeni.

Franšizni priručnici bit će detaljan dokument koji će objasniti korak po korak poslovne procese i politiku poslovanja. Oni su temelj na osnovu kojeg će se kreirati obuka za nove primatelje franšize i njihove djelatnike.

Franšizni ugovor nije dokument koji se skida s interneta. To je temelj vašeg budućeg poslovanja. Osnovne parametre za njega morate smisliti sami, a oni će definirati: zahtjeve, odgovornosti i ograničenja i za primatelja i za vas kao davatelja franšize. On vas štiti od sporova s primateljima franšize.

  • Franšizni marketing

Kreiranje svih navedenih dokumenata do sada je samo vaša priprema za franšiziranje, ali to sve vas još uvijek ne čini davateljem franšize. Ono što će vas učiniti davateljem franšize su odluke kojima ćete privući buduće investitore/primatelje franšize u vaše poslovanje. Kako ponuditi franšizu tržištu razlikuje se od zemlje do zemlje. U Hrvatskoj je to u jednu ruku lakše nego u razvijenim zemljama, jer je konkurencija u franšiznom sektoru još uvijek mala, no s druge strane malo je i znanje potencijalnih investitora o ovom načinu poslovanja.

Važno je poslati na tržište vijest da vaš brend nudi franšizu. Najjednostavnije je to postići oglašavanjem unutar postojećih poslovnih lokacija. Tu je najveća frekvencija ljudi i ako se njima sviđa vaš poslovni koncept vidjet će da nudite franšizu.

Sljedeća je metoda učlanjenje u Hrvatsku udrugu za franšizno poslovanje koja ima alate da vašu franšizu učini vidljivom i da vam pomogne u internacionalizaciji franšize. Udruga je članica Europske franšizne federacije i Svjetskog franšiznog vijeća te je dobro umrežena s više od 40 zemalja. Udruga nudi sudjelovanje u raznim nacionalnim i internacionalnim  franšiznim portalima. To je vrlo važan korak jer u ovo digitalno doba to je možda prvi korak koji će potencijalni kupac učiniti.  Osim toga danas je digitalna prisutnost znak da kompanija slijedi naj novije trendove i samim time da je konkurentna, a to potencijalnim investitorima puno znači puno.

Sudjelovanje na događanjima i sajmovima isto je tako vrlo važan način privlačenja partnera jer franšizu je lakše prodati/kupiti kad postoji ljudski kontakt i kad se osjeti ozračje koje matična kuća i njezini zaposlenici nude.

U Hrvatskoj na žalost (još) ne postoje pravi franšizni brokeri, tvrtke koje se bave prodajom tuđih franšiza, ali za internacionalizaciju poslovanja oni su svakako preporuka. Opet odluka koga izabrati može biti teška i skupa, a tu isto tako Udruga može pomoći.

  • Ishođenje Certifikata Europske Franšizne Kvalitete

Hrvatska udruga za franšizno poslovanje zajedno s partnerima obavlja certificiranje franšizne kvalitete po europskim standardima. Certifikat franšizne kvalitete je potvrda stručnog tijela  kojom se jamči da franšiza udovoljava zahtjevima propisanim određenim europskim normama i standardima kako bi se osigurala kvaliteta i održivost poslovanja i primatelja i davatelja franšize.

Važnost certifikata je velika jer označava i potvrđuje usklađenje s europskim franšiznim standardima. Europska komisija i Europska franšizna federacija zastupaju stajalište da je edukacija i usklađenje s europskim normama jedini način da franšizno poslovanje bude stvarno ravnopravni odnos dvaju partnera i da generira zapošljavanje i održive poduzetničke pothvate. Kvalitetna franšiza osnova je života puno poduzeća zato je njezina održivost vrlo važna i za davatelja i za primatelje franšize.

Osim toga u našoj regiji vrlo je malo kupaca franšize jer vlada veliko neznanje o tom načinu poslovanja, zato se ponude franšiza na neki način trebaju istaknuti kako bi se predstavili ipak uskom krugu onih koji žele kupiti franšizu. Franšize koje imaju Certifikat europske kvalitete imaju u startu prednost jer jamče kredibilitet i ističu se.

  • Potpis franšiznog ugovora

Nakon uspješno okončanja svih prethodnih koraka, napokon ste u fazi potpisa vašeg prvog franšiznog ugovora. Čestitamo – konačno ste postali davatelj franšize!, ali…. Kako je u Hrvatskoj još uvijek ozračje da se ugovori potpisuju pro forme radi tako se taj čin često ne smatra dovoljno ozbiljnim od strane primatelja franšize. Često ga potpisuju bez da čitaju ili čak plate akontaciju bez da su ga prije imali u rukama.

Zato je važno da se kod nas taj čin radi s ovjerom potpisa kod Javnog bilježnika. Iako to nema nikakvu pravnu težinu u smislu sadržaja ugovora ipak sam taj čin primatelju franšize daje osjećaj nečeg službenog i važnog.

S obzirom da u Hrvatskoj ne postoji lex specialis, odnosno specijalan zakon koji se odnosi na franšizno poslovanje i koji bi diktirao procedure ili dokumentaciju koja je potrebna za franšiziranje, neki protokol je ipak važan, a potpis ugovora kod javnog bilježnika je jedan od čimbenika koji ga čini službenim.

Autor: dr.sc. Ljiljana Kukec, franšizni konzultant, Franchise development Croatia