Danas više nego ikada potrebno je razmišljati o tome kako stvarati novi proizvod – novi proizvod za novo tržište. Pritom vodeći se mudrošću ne stavljanja svih jaja u istu košaru. Jeste li razmišljali ikada da vaš know how i vaš poslovni model postanu zapravo novi proizvod vašeg poduzeća?

Franšiziranje poslovanja je potvrđena praksa u svijetu za brzi rast poslovanja i internacionalizaciju. Franšizno poslovanje to omogućava bez većeg ulaganja kapitala u usporedbi s samostalnim rastom preko vlastitih poslovnica.

Franšiziranje poslovanja u početku zahtijeva vrijeme, trud i ulaganje, puno odluka koje se moraju donijeti, čiji će se utjecaj osjetiti u nadolazećim godinama. Treba također pripremiti dosta papirologije, od pravnih dokumenata kao što su ugovori, predugovori, izjave o namjeri kupnje pa do franšiznih priručnika i ostale potrebne dokumentacije.

Franšiziranje se svodi na razvoj i rast poslovanja te na lokalno i/ili internacionalno širenje. Samo franšizno poslovanje i sam proces projektiranja franšize zahtijevaju strateški plan i modularan su proces kako bi ulaganje bilo sigurnije i kako bi konačni proizvod imao maksimalnu održivost kako za buduće primatelje franšize tako i za vas kao davatelja franšize.

Taj proces služi ne samo ispunjavanju svih pravnih i inih uvjeta za prodaju franšize, već je proces koji je strateški fokusiran na jačanje temeljnog poslovanja kako bi se minimalizirale slabosti i stvorili čvrsti temelji za kreiranje i rast buduće franšizne mreže.

Proces projektiranja franšize zapravo se svodi na vaš posao, vaše ciljeve i kulturu poduzeća i mora se temeljiti na najboljoj praksi i strategiji koju ste vi tokom godina isprobali i dokazali jer nakon toga uspjeh franšiznog poslovanja ovisi o prijenosu know how, izvedbi i repliciranju.  

Pogledajmo kako izgleda taj modularni proces projektiranja jedne franšize u Hrvatskoj. Kažem u Hrvatskoj jer ovo je osnova, no od zemlje do zemlje različiti su zakoni pa i sami proces ima nekih novih koraka koji se moraju s obzirom na to poštivati.  

  1. Provjera franšizibilnosti vašeg poslovanja

Privi korak u procesu je provjera franšizibilnosti vašeg poslovanja. Je li to dobar način širenja za vaše poslovanje, za vas kao poduzetnika ili poduzeće bez obzira koliko sam posao bio franšizibilan. Taj dio procesa uglavnom je besplatan.

  • Procjena franšiznog potencijala

Iako u ovom koraku još uvijek nisu definirani baš svi parametri i politika poslovanja, ipak za daljnje ulaganje u kreiranje franšiznog poslovnog modela važno je napraviti i procjenu potencijala te buduće franšize. Sve je to moguće na temelju podataka o poslovanju i analizi tržišta. Time se dobiva šira slika o tome treba li ići u daljnje ulaganje u kreiranje franšize ili ne.

  • Izrada strategije franšiznog razvoja

Jedna od prednosti franšiznog načina poslovanja je fleksibilonost poslovnog i pravnog modela, što uvelike pomaže kod kreiranja franšize. Time franšiza postaje jedinstven novi proizvod vašeg poslovanja. Kako bismo to postigli potrebno je napraviti dobru evaluaciju postojeće dokumentacije, samog poslovanja i brenda. Prepoznati snage, slabosti, konkurentsku prednost i načine pravne zaštite kao i stvoriti samu politiku budućeg širenja. Ne zaboravite, radimo novi proizvod na novom tržištu o kojem vi ne znate puno, katkad i ništa, zato treba svaki korak dobro planirati.

  • Projektiranje franšiznog poslovnog modela

Uspostavljanje i kreiranje franšize je proces koji zapravo nije nikada gotov. U početku savjetnik s vama napravi prvi nacrt, koji vi nakon par prodanih franšiza dorađujete kako bi najbolje odgovarao vama i vašim željama i ciljevima. Projektiranje franšize je zapravo mapiranje strukture poslovnog modela u svim njegovim segmentima. To se uglavnom odnosi na:

  • Kreiranje svih osnovnih franšiznih parametara (ulazna pristojba, tantijeme, marketing fee, politika poslovanja, procedure poslovanja, formati, osobine primatelja i dr.)
  • Teritorijalna rasprostranjenost, rukovođenje i dodjeljivanje
  • Razvoj pravne dokumentacije uključujući i franšizni ugovor
  • Razvoj operativnog i drugih priručnika
  • Apliciranje za Certifikat europske franšizne kvalitete

Certifikat franšizne kvalitete je potvrda stručnog tijela kojom se jamči da franšiza udovoljava zahtjevima propisanim određenim europskim normama i standardima kako bi se osigurala kvaliteta i održivost poslovanja i primatelja i davatelja franšize.

S obzirom na to da u Hrvatskoj nema zakona koji reguliraju franšizno poslovanje, nema niti dovoljno znanja od strane poduzetnika što to čini franšizni poslovni odnos. Certifikat europske franšizne kvalitete je važan davateljima franšize jer tom procedurom oni potvrđuju kvalitetu svojeg poslovnog koncepta koje nude tržištu, a u isto vrijeme on daje konkurentsku prednost i doprinosi kredibilitetu franšize jer daje potencijalnim kupcima franšize  određenu sigurnost u koji poslovni koncept da ulažu novac.

  • Lansiranje franšiznog programa

Na kraju svega ide i tzv. prodaja franšize. Iako vi franšizu nikada ne prodajete već je iznajmljujete na određeno razdoblje, uglavnom se taj proces zove prodaja franšize. S obzirom na određenu politiku prodaje širenja franšiza se nudi na domaćem tržištu tradicionalnim putem ili internacionalno putem franšiznih brokera. Ovo je zapravo komercijalizacija vaše franšize i tu počinje život vaše franšizne mreže.

Tu vaš posao nije prestao već počinje u nekom drugom obliku. Tu je važna podrška i mentorstvo koje će vaše poduzeće pružiti svojim primateljima franšize kako bi i oni bili uspješni i kako bi vi mogli stjecati pasivni prihod od tantijema.

Za sve ostale informacije i pitanja slobodno nam se obratite na info@poslovniFM.com, za dr. sc Ljiljanu Kukec, franšiznog konzultanta. www.fip.com.hr