Obrazovanje je danas prepoznato kao temelj razvoja i uspjeha društva i ekonomije znanja. Cjeloživotno učenje poduzetnika i njegovih zaposlenika vodi rastu poslovanja. Osobna usmjerenost poduzetnika prema razvijanju poduzetničkih kompetencija važna je u svim djelatnostima.

Znanje i inovacije, može se ocijeniti, najvrjednija su imovina. S druge strane poduzetništvo predstavlja jednu od glavnih političkih, ekonomskih i općedruštvenih tema te o njemu dokazano ovisi razvoj ekonomija diljem svijeta s obzirom da generira nova zapošljavanja, povećava opći društveni, kulturni i socijalni napredak. Zato je razvoj poduzetništva i poduzetničkog ponašanja u svim svojim oblicima, vrlo  važan za ekonomski rast, regionalni razvoj i globalnu konkurentnost, a ulaganje u znanje i inovacije imperativ uspjeha poduzetničkih pothvata.  Jačim podržavanjem održivosti poduzetničkih pothvata i njihovog razvoja naše gospodarstvo može dobiti jači  impuls k oporavku u postkorona eri, što doprinosi i ostvarivanju preduvjeta bolje ekonomske stabilnosti zemlje.

Cjeloživotno obrazovanje za i uz poduzetništvo. Hrvatska  je kao članica EU prihvatila koncept cjeloživotnog učenja kao temelja vlastite strategije obrazovanja te ga s više ili manje uspjeha kontinuirano promovira i provodi u svim sferama života. Opredijeljenost Hrvatske usmjerena je i na prihvaćanje poduzetništva kao društvene, nacionalne, gospodarske i odgojno-obrazovne vrijednosti kao što je to u EU, ali isto tako više ili manje uspješno. No, osobna usmjerenost poduzetnika prema razvijanju poduzetničkih kompetencija važna je u svim djelatnostima. I naši stari su znali da se uči dok si živ. Kroz naše formalno obrazovanje usvajamo temeljna znanja stječemo osnovne kompetencije, no s obzirom na svakodnevni razvoj znanosti i tehnologije naša stečena znanja brzo zastarijevaju i postaju nedovoljna te je potrebno nadograđivati ih i razvijati i stjecati nove vještine i kompetencije adekvatne vremenu u kojem se živi i vlastitim ciljevima.

S obzirom da konkurentnost zemlje počiva na poduzetništvu, posljedično edukacija za poduzetnike i njihove zaposlenike bazira se na stjecanju znanja uz stjecanje važnih kompetencija, koje će pak omogućiti uspješnije poslovanje. Jednadžba je jasna, razvoj poduzeća i njegov uspjeh započinje onog trenutka kad poduzetnik razumije koju vrstu  zaposlenika želi, odnosno koje kompetencije traži ili želi razvijati kako kod zaposlenika tako i kod sebe samoga.  Upravo to će definirati poslovnu kulturu njegova poduzeća i odnose unutar istoga s izravnim utjecajem na uspjeh poslovanja. Razlika između dobrog zaposlenika / poduzetnika i onog izvanrednog koji znatno doprinosi poslovanju leži u kompetencijama kojima raspolažu, razvijaju i stječu. Paralelno s time i razlika između osrednjeg poduzeća i onog vrlo uspješnog leži upravo u konstantnom proširenju kompetencija vlasnika i zaposlenika. 

Cjeloživotno učenje zvuči vrlo formalno, iako zapravo označava sve što doprinosi stjecanju novih znanja i kompetencija pa čak i ono što naučimo kroz neke od naših hobija. Cjeloživotno učenje nije ništa novo, to je samo zajednički nazivnik za ono što se nekada zvalo samo: seminari (in house ili izvan), radionice, edukacije i sl. Danas se zove cjeloživotno učenje i poduzetnicima se pruža velika paleta edukacija u okviru istoga koje mogu zadovoljiti skoro sve potrebe njih i njegovih zaposlenika.

Odjel za cjeloživotno učenje imaju mnoge visoko školske ustanove kod nas, mnogi poduzetnički centri i razvojne agencije, ali privatni sektor. Skoro sve aktivnosti bazirane su na edukacijama studenata, učenika, menadžera i/ili poduzetnika. To nam daje cijelu paletu mogućnosti koje se mogu iskoristiti u smjeru  uspješnijeg poslovanja. Bilo da govorimo o besplatnim edukacijama koje se nude od strane institucija, poduzetničkih centara, udruga i dr. ili da govorimo o plaćenim tečajevima, seminarima, radionicama koje su usmjerene na više i manje realne poslovne situacije. Tu svakako treba spomenuti Plavi Ured Grada Zagreba koji već godinama održava razne radionice za razne razine polaznika. Po njihovom istraživanju  dvostruko je veća zainteresiranost žena ( 69%) nego muškaraca za edukacije (31%). Zato nije niti čudo da udruge vezane za okupljanje žena poduzetnica rastu u broju članica te se i same bave organizacijom edukacija, a neka njihova istraživanja pokazuju da je tematsko područje unapređenja prodaje i osobni rast neizostavni dio tih edukacija.

Danas postoji cijela šuma ponuda edukacija  za razne svrhe od studentskih,  prekvalifikacijskih, pa do poduzetničkih i menadžerskih. Od te šume često je vrlo teško vidjeti drvo. Teško se pronalazi netko tko je drugačiji i nudi neke nove teme, zanimljive pogotovo mikro i malim poduzetnicima.  Ono što se traži je transformacija kod sudionika. Traži se wau efekt kako bi se zadržao interes i kako bi čim prije sudionici uvidjeli što je tu točno za njih. Puka teorija više nikoga ne zanima, već samo odmah primjenjiva znanja koja osiguravaju stjecanje opipljivih kompetencija. Postoje neke škole koji su se adekvatno pripremili upravo za to, kao što je Europska poslovna škola Zagreb koja organizira posebne Masterclass radionice za poduzetnike s uvijek svježim i atraktivnim izborom tema kao što je: Brending za mikro i male poduzetnike, mediji u svakodnevnom poslovanju, internacionalizacija poslovanja, franšizno poslovanje, poduzetništvo u kreativnim industrijama, event management u svakodnevnom poslovanju, priprema poduzeća za prodaju i sl. Postoji cijela paleta škola koje nude sve vrste edukacija vezane za Internet, ali i one koje su se fokusirale na HR i računovodstveno / porezna pitanja.

Eventi mogu isto tako biti dio cjeloživotnog učenja jer govorimo o poduzetničkim eventima koji za goste imaju neke poduzetnike koji svojim pričama predstavljaju uživo učenje na primjerima za sve sudionike pogotovo jer mogu i sami postavljati pitanja o svojem problemu.  Takvih evenata do korona krize bilo je dosta, kako onih redovitih (Business cafe, Adria business network i dr.) tako i nekih ad hoc, a startaju i neki novi kao što je Face2Face biznis koji je nedavno održan u Ziceru s članicama Centra poduzetnica i temom Franchisinga. Neki od tih evenata odlčno su se održali u on line formatu tokom zabrane rada no svakako su bili neizostavan izvor ohrabrenja i optimizma u toku krize.

Korona kriza otvorila je još kod nas podosta neiskorištenu scenu za edukacije. Radi se o on line edukacijama. Ovaj vid edukacija u stalnom jer rastu kako u svijetu tako i kod nas, ali je u toku Korona krize došao u epicentar života svih nas. Pandemija je prisilila škole, fakultete i poduzeća na on line rad. Čak i prije pandemije tržište on line edukacija procijenjeno je da će do 2025 narasti na više od 350 milijardi dolara. No, ovaj nagli rast, kao rezultat pandemije  sigurno je doprinio da se ovaj rezultat ostvari i puno ranije.

Postoje nebrojene on-line platforme s velikom ponudom edukacija za poduzetnike u svim mogućim profilima kao što su: Teachible, Coursera, Udemy i dr., ali i mnogi prestižni svjetski fakulteti nude svoju edukaciju za poduzetnike on line kao što su : Stanford, Harvard i dr. to dokazuje i veliki porast globalnog interesa za on line edukaciju. Razlog između ostaloga leži i u vrlo velikim i brzim promjenama u potražnji za raznim vještinama i kompetencijama koje zahtijevaju i brza i prihvatljiva rješenja. 

On-line učenje ima mnogo jedinstvenih prednosti. Krenimo od onih osnovnih kao što je vrijeme i cijena. Sudionici sami određuju tempo, vrijeme i dužinu edukacije te je kroje po svojim potrebama i mogućnostima. Cijena on line edukacija je znatno niža od onih uživo i ne uključuje popratne troškove koji su obično vezani s time, pa sve to pomaže u rastu ove vrste ponude/potražnje. Važno je napomenuti i korist on line edukacija na uključivanje povučenijih osoba u diskusije i interakcije u toku pohađanja edukacije što je u off line obliku teško postići. Važan je i feedback koji sudionici dobivaju od drugih uključenih sudionika ili predavača što je vrlo jednostavno u on line okruženju.  Statistike pokazuju da je on-line edukacija puno efikasnija od one klasične, jer sudionici pamte od 25-60% više nego klasičnim putem gdje je taj postotak 8-10%. Istodobno, on-line učenje omogućava brže učenje i u 40-60% kraćem vremenu radi mogućnosti da sudionici uče onako kako im odgovara u brzini, frekvenciji, vremenu i okruženju.

Zapravo, on-line edukacije biti će puno zastupljenije u budućnosti i sigurno će u većoj mjeri zamijeniti one klasične, osobne edukacije. One su omogućile poduzećima koje se bave edukacijama da znatno prošire svoje tržište koje na on line temeljima zapravo nema granica.

Ono što je važno za poduzetnike je činjenica da više nema izgovora: nemam vremena, nego je vrijeme za preslagivanje prioriteta. Treba shvatiti da bez cjeloživotnog učenja nema napretka i uspjeha u poslovanju koji nam je sada neophodan za preživljavanje.  Ponuda u Hrvatskoj je velika kako on line tako i off line edukacija. Podijeljene su u niše kako bi svaki poduzetnik mogao zadovoljiti svoju specifičnu potrebu. Ulaganje u edukacije je ulaganje u sebe i svoje poslovanje, a oni koji misle da znaju sve…vrijeme je već pregazilo.