Savjet HANFA-e: Primjena Direktive o korporativnom izvještavanju od 1.1.2024.

Direktiva o korporativnom izvještavanju uvodi obavezu za velika poduzeća, srednja i mala poduzeća koja su subjekti od javnog interesa čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište (izdavatelji) te će oni biti dužni u izvješće poslovodstva uključiti i informacije o utjecaju poduzeća na održivost te utjecaj održivosti na razvoj, poslovne rezultate i položaj poduzeća.