briefing nadmetanja

Izbor iz javnih nadmetanja #45/23

Vode Lipik nabavljaju uslugu izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, Vodovod i odvodnja Šibenik održavanje crpnih agregata, Srednja škola Arboretum Opeka izgradnju parkirališta i sanaciju potpornih zidova…

briefing nadmetanja

Izbor iz nadmetanja #43/23

Grad Zagreb nabavlja usluge najma opreme za digitalizaciju voznog parka te računala i računalnu opremu, HEP usluge zaštite objekata, Brčko Distrikt reklamni materijal, poklone, poslovne poklone…

briefing nadmetanja

Izbor iz nadmetanja #38/23

HEP Zagreb treba nadogradnju sustava za upravljanje i pohranu kopija podataka, Grad Garešnica rekonstrukciju odlagališta otpada, a Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja nabavlja 57 generatora za proizvodnju el. energije

briefing nadmetanja

Izbor iz nadmetanja #37/23

Grad Zadar treba radove izgradnje grobnica i niveliranje terena, Tekstilno tehnološki fakultet u Zagrebu treba radove na obnovi zgrade fakulteta nakon potresa, Komrad Bihać parkirni sistem.