Zagreb, 24. srpnja 2019. (Impressum komunikacije) – S ciljem približavanja znanosti i prakse osigurateljne struke, Hrvatski ured za osiguranje odlučio je pokrenuti znanstveno-stručni časopis pod nazivom Hrvatski časopis za OSIGURANJE koji će doprinijeti pozicioniranju te prepoznatljivosti osigurateljnog sektora u izazovnom i promjenjivom okruženju financijskog sektora ali i ukupnog gospodarstva u Republici Hrvatskoj. Objavljivanjem časopisa Hrvatski ured za osiguranje nastavlja svoju četvrtstoljetnu tradiciju tiskanja brojnih publikacija, izvješća i zbornika koji su uvelike pridonijeli razvoju struke ali i konstantnom obrazovanju sudionika u industriji.

Prilikom predstavljanja novog izdanja časopisa, u svom uvodnom obraćanju mr. sc. Hrvoje Pauković, direktor Hrvatskog ureda za osiguranje istaknuo je ulogu HUO-a u pokretanju časopisa te naglasio kako je Hrvatski časopis za OSIGURANJE zamišljen kao otvorena tribina za sva aktualna pitanja iz svijeta osiguranja uz želju da časopis bude otvoren i širokom krugu suradnika, već afirmiranim autorima ali i onima mlađega naraštaja.  

Predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e i član uredničkog vijeća časopisa, dr. sc. Ante Žigman istaknuo je HANFA-inu podršku HUO-u u pokretanju časopisa te naglasio: „Posljednjih nekoliko godina sektor osiguranja jedan je od najbrže rastućih segmenata hrvatskog tržišta financijskih usluga, posebno ako se izuzme porast imovine obveznih mirovinskih fondova, što je najvećim dijelom uvjetovano zakonskim odredbama. Zaračunata bruto premija tijekom posljednje godine u Hrvatskoj raste po prosječnoj stopi od gotovo devet posto, dvostruko više u odnosu na medijalni rast EU.“

Kao što se i nekada, u drugačijim vremenima i okruženju, javljala potreba da se propituju nove mogućnosti i traže odgovori na izazove poslovanja tako je i danas izrazita potreba da se na znanstven i stručan način prati razvitak djelatnosti, njen zakonodavni okvir ali i profesionalna praksa. Buduće stranice i brojevi stoga mogu i trebaju biti mjesto znanstveno-stručne afirmacije naših novih stručnjaka u osiguranju, pa time i mjesto s kojega se usmjerava prema budućnosti osiguravateljne i popratnih djelatnosti u Hrvatskoj. To je dovoljno važan zadatak i velik izazov kojemu se trebamo posvetiti zajedničkim snagama.“, izjavio je glavni i odgovorni urednik časopisa dr.sc. Damir Zorić.

Zahvaljujući svim članovima uredničkog vijeća i kontributorima prvog broja, predsjednik Uredničkog vijeća časopisa, dr. sc. Marijan Ćurković najavio je daljnje planove vezane uz razvoj časopisa.

Prvi broj časopisa predstavlja zbornik radova sljedećih autora: Berislava Matijevića, prof.dr.sc.  Marijana Ćurkovića, dr. sc. Mladenke Grgić, Filipa Škunce, dr. sc. Krešimira F. Šenjuge, Ive Matić te Ivana Domšića. U narednim brojevima obrađivat će se različite teme vezane uz osigurateljni sektor i struku, od ostvarivanja šire društvene uloge industrije osiguranja do tema vezanih uz nove proizvode ali i zaštitu potrošača. Dinamika izlaženja časopisa biti će polugodišnja, a svi koji to žele na časopis će se moći i pretplatiti.