Zagrebm 16. veljače 2021. (Fina) – Prema podacima za 2019. godinu, u pravnim djelatnostima bilo je 1.219 poduzetnika, od toga je njih 1.028 ili 84,3 posto ostvarilo dobit razdoblja, a 191 ili 15,7 posto gubitak razdoblja. Za usporedbu, na razini poduzetnika u svim djelatnostima taj je prosjek bitno nepovoljniji te je udio dobitaša 66,8 posto, a gubitaša 33,2 posto.

Poduzetnici u pravnim djelatnostima imali su 4.856 zaposlenih, što je 4,7 % više u odnosu na 2018. godinu (4.636). Ukupni prihodi povećani su za 7,7 %, ukupni rashodi za 6,4 %, dobit razdoblja za 10,2%, dok je gubitak razdoblja povećan za 13,7 %, a konačni rezultat je pozitivan, ostvarena je dobit razdoblja u iznosu od 556,9 milijuna kuna, što je 10,0 % više u odnosu na prethodnu, 2018. godinu. 

Prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih kod poduzetnika u pravnim djelatnostima (NKD 69.10), u 2019. godini iznosila je 6.224 kune, što je 0,5 % više u odnosu na 2018. godinu te 7,0 % više od prosječne mjesečne neto plaće na razini RH (5.815 kuna).

Prema ostvarenom prihodu poduzetnika u pravnoj djelatnosti u 2019. godini, TOP10 poduzetnika ostvarilo je 247,7 milijuna kuna ukupnih prihoda ili 12,1% od ukupno 2,0 milijarde kuna ukupnih prihoda svih 1.219 poduzetnika u pravnoj djelatnosti.

 
Odvjetničko društvo Hanžeković & Partneri d.o.o. sa 139 zaposlenih ostvarilo je najveće ukupne prihode u 2019. godini, u iznosu od 54,2 milijuna kuna, a slijede ga Grgić & Partneri odvjetničko društvo d.o.o. (32,3 milijuna kuna) i Odvjetničko društvo Leko i partneri d.o.o. (25,9 milijuna kuna).

Najveću neto dobit u pravnim djelatnostima u 2019. godini ostvarilo je Odvjetničko društvo Porobija & Porobija j.t.d. u iznosu od 15,4 milijuna kuna.
 
U razdoblju od 2010. do 2019. godine broj poduzetnika u pravnim djelatnostima povećao se za 401 poduzetnika ili 49,0 % (s 818 na 1.219 poduzetnika), a broj zaposlenih za 1.414 ili 41,1% (s 3.442 na 4.856 zaposlenih). Prosječna mjesečna neto plaća porasla je za 914 kuna ili 17,2 %, (s 5.310 kuna  na 6.224 kune). Ukupni prihodi u 2010. godini iznosili su 1,3 milijarde kuna, a u 2019. godini više od 2,0 milijarde kuna.

Kroz cijelo promatrano razdoblje na razini svih poduzetnika u pravnim djelatnostima ostvarena je neto dobit, a najveća neto dobit u iznosu od 556,9 milijuna kuna ostvarena je u 2019. godini.