davor nađi

Davor Nađi

Nije dobro da lokalna samouprava određuje koja poduzetnička inicijativa ima komercijalni tržišni potencijal, a koja nema